Jaką widzi się przyszłość

Każdy chce, żeby jutro było lepiej niż wczoraj
Każdy chce, żeby jutro było lepiej niż wczoraj. Ale co trzeba zrobić w tym celu? Gdzie ruszamy jako naród i do czego chcemy przyjść? Odpowiedzi na te pytania starali się dać białoruscy naukowcy. Ostatnio Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk przeprowadził badania na dużą skalę “Białoruś-2030”. Otrzymane wyniki uogulnili i przeanalizowali w książce “Białoruś na drodze do przyszłości: wymiar socjologiczny”.


Swoich wyników naukowcy dokonali w oparciu o badania nastrojów i oczekiwań społeczeństwa w różnych dziedzinach życia. Dyrektor Instytutu Socjologii profesor Igor Kotlarow wytłumaczył to na kilku przykładach. Na przykład, dzisiaj często krytykują naszą edukację. Ale kiedy socjologowie pytali na ten temat respondentów, zostało ujawnione, że, co do zasady, każdy jest zadowolony z systemu edukacji: zarówno studenci, rodzice i pracodawcy. Choć nazwano wiele problemów. Są to niskie płace, brak motywacji, prestiżu pracy nauczyciela i jeszcze kilkanaście przyczyn i czynników, których znalezienie i rozwiązanie pomogą zrobić edukację znacznie lepszą.

Szczególnie aktualnie teraz brzmi temat ewentualnego podwyższenia wieku emerytalnego. Kierowniczka oddziału Instytutu Socjologii Wioletta Szuchatowicz mówi o danych z poprzednich ankiet:

— W rzeczywistości, wszyscy widzą i wiedzą, jaki wiek emerytalny mają nasi sąsiedzi, wszyscy znają sytuację gospodarczą w kraju. Więc powiem tak: ludzie nie chcieliby tego podwyższenia, ale ze zrozumieniem traktują ten fakt, że wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższony.

Bardziej szczegółowo Instytut Socjologii zamierza zbadać opinię publiczną na ten temat w marcu.

Przy okazji, w tym roku socjologowie planują spędzić dużo czasu na badanie tak zwanego kulturalnego, czyli cywilizacyjnego, kodu Białorusi. Chodzi o to, że każdy naród i państwo mają swoje historyczne, narodowe i społeczno-kulturalne tradycje i osobliwości. Ale nie każdy jest w stanie w pełni korzystać z nich.

Oto, co mówi na ten temat Wioletta Szuchatowicz:

— Głównym problemem naszej polityki społecznej — optymalne połączenie ochrony społecznej i rozwoju. Mechanizmy ochrony u nas są wystarczająco rozwinięte i charakteryzują nasz kraj jako cywilizowane państwo. Ale zasoby rozwojowe są zaangażowane słabo.

Chodzi w tym o tych cechach, które są charakterne dla naszego narodu. Sami respondenci odznaczają, że Białorusini wyróżniają się obecnością takich cech jak samodyscyplina, szacunek dla samego siebie, sprawiedliwość, dążenie do rozwoju zawodowego, innowacyjność. Jest to solidny potencjał, który powinien działać na rzecz wzmocnienia państwowości, są przekonani socjologowie.

Jeśli chodzi o to, jakim będzie nasz kraj za 15 lat, Igor Kotlarow ogłosił taki wniosek: będzie to niezależne i zamożne państwo z korzystnym środowiskiem naturalnym, rozwiniętą nauką, edukacją i medycyną. Prawie trzy czwarte naszych obywateli optymistycznie patrzą w przyszłość i widzą Białoruś-2030 państwem sprawiedliwości, legalności, prawa i porządku, partnerstwa i odpowiedzialności.

Jewgenij Kononow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter