Jak nakazuje gościnność

[b]Programy rządowe na Białorusi mają zwiększyć atrakcyjność kraju dla zagranicznych turystów[/b]Od północno-zachodniej granicy Białorusi do Morza Bałtyckiego jest około 200 kilometrów. Dzięki takiemu sąsiedztwu klimat w powiecie brasławskim obwodu witebskiego jest bardziej łagodny niż w głębi kraju. W lasach jest pełno zwierzyny, a w jeziorach, których jest prawie 300, jest dużo ryb. W regionie są ciekawe zabytki architektury. Kościół pw. Narodzenia Marii Panny w Widzach uważany jest za jeden z najwyższych na Białorusi, wnętrza kościoła Serca Jezusowego w Słobodce zdobią unikatowe malowidła. Wszystko to czyni Brasław jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku zarówno Bałorusinów, jak i zagranicznych turystów.
Programy rządowe na Białorusi mają zwiększyć atrakcyjność kraju dla zagranicznych turystуw

Od pуłnocno-zachodniej granicy Białorusi do Morza Bałtyckiego jest około 200 kilometrуw. Dzięki takiemu sąsiedztwu klimat w powiecie brasławskim obwodu witebskiego jest bardziej łagodny niż w głębi kraju. W lasach jest pełno zwierzyny, a w jeziorach, ktуrych jest prawie 300, jest dużo ryb. W regionie są ciekawe zabytki architektury. Kościуł pw. Narodzenia Marii Panny w Widzach uważany jest za jeden z najwyższych na Białorusi, wnętrza kościoła Serca Jezusowego w Słobodce zdobią unikatowe malowidła. Wszystko to czyni Brasław jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku zarуwno Bałorusinуw, jak i zagranicznych turystуw. By miejsca wypoczynkowe w regionie były jeszcze bardziej atrakcyjne, a miasto powiatowe, w ktуrym mieszka prawie 10 tysięcy osуb, stało się nowoczesnym miastem europejskim, obecnie opracowywany jest program rządowy, ktуry ma na celu podniesienie jakości usług turystycznych w regionie. Program będzie realizowany do 2015 roku.
Autorzy projektu pod koniec ubiegłego roku spotykali się w Brasławiu i dali do zrozumienia, jak ważne znaczenie nadaje się wspуłpracy międzynarodowej. Z jednej strony chodzi o inwestycje zagraniczne, z drugiej— o godne warunki pobytu dla zagranicznych turystуw. Obecnie w pięciu domach wypoczynkowych i dwуch hotelach położonych w Brasławiu i niedaleko miasta może przebywać około 300 osуb. By zwiększyć liczbę zagranicznych gości, większość domуw wypoczynkowych i hoteli planuje się modernizować, kilka należy zbudować. Dom wypoczynkowy “Drywiaty” należący do Parku Narodowego Jeziora Brasławskie, obejmującego powierzchnię 70 tysięcy hektarуw, jest jednym z najpopularniejszych. Rуwnież będzie modernizowany. Obok starych budynkуw pojawią się nowe domki hotelowe, SPA, kawiarnia i kryty akwapark. Prawdopodobnie powstanie skansen, gdzie turyści będą mogli poznać tradycyjne rzemiosła, zwiedzić serowarnię, piekarnię, sprуbować wędzonego węgorza i tradycyjnego napoju — miodu pitnego. Zarząd parku narodowego chce realizować ciekawe projekty rozwoju wędkarstwa i urządzenia safari.
Dzięki imprezie poświęconej twуrczości ludowej “Braslaŭskija Zarnicy” region utrzymuje kontakty kulturalne z Rosją, Ukrainą, Polską, Łotwą i Litwą. Celem festynu, ktуrego początki sięgają 1953 roku, jest odrodzenie, rozwуj, popularyzacja tradycji oraz kultury i sztuki ludowej. Kiedyś festyn organizowano na Gуrze Zamkowej w centrum miasta. Na początku XVI wieku w tym miejscu założyła żeński klasztor księżna Helena, żona wielkiego księcia Aleksandra, właścicielka Brasławia. W ramach programu rozwoju turystyki w powiecie brasławskim na Gуrze Zamkowej zostaną zakonserwowane fragmenty starożytnego grodu.
Stare białoruskie miasto ma ciekawe tradycje sportowe. Na przykład Międzynarodowe Zawody Wędkarskie. W ciągu kilku lat do Brasławia przyjeżdżają setki wędkarzy z Białorusi, Rosji i Łotwy. Wśrуd nich są nawet mistrzowie Europy. Zawody odbywają się między innymi w kategoriach “Największa ryba”, “Największy połуw”. Program zawiera konkurs kulinarny, gdzie ocenia się smak i oryginalność dania.
W listopadzie 2010 roku na drogach powiatu brasławskiego odbył się końcowy etap rajdu samochodowego, w ktуrym wzięło udział 27 załуg z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy. Uczestnicy powinni byli pokonać trudną trasę o długości ponad 80 kilometrуw. Zwyciężyli Litwini Vytautas ¦vadas i Tomas Balёekas. Całkiem możliwe, że w bieżącym roku w Brasławiu odbędą się trzy rajdy, między innymi jeden z etapуw Mistrzostw Rosji w ramach międzynarodowego rajdu “Słowiański Puchar”.
W Brasławiu planuje się otworzyć mnуstwo obiektуw, ktуre na pewno spodobają się miłośnikom sportu i aktywnego wypoczynku. Kanał wioślarski na pewno będzie popularny latem, ścieżka łyżworolkowa i wyciąg narciarski oraz ośrodek sportowy z areną lodową przyjmą zwiedzających w okresie między sezonami. W mieście pojawi się nowe kino, centrum rozrywki z kręgielnią i bilardem. Przewidziano rуwnież budowę centrum handlowego z kawiarnią dla dzieci, muzeum jeziorowo-rzecznego z dużym akwarium. Wszystko dla klientуw o średnich dochodach.
Jednym słowem przepiękne miasteczko turystyczne Brasław już wkrуtce powita gości odnowioną infrastrukturą.
Warunki naturalne pomogą powiatowi brasławskiemu zostać prawdziwą Mekką turystyczną. Poza tym stwarza się warunki gospodarcze dla samodzielnego rozwoju regionu, dla przyciągnięcia prywatnych, w tym zagranicznych inwestycji. Oferowane ulgi zainteresowały potencjalnych inwestorуw, jeden z nich będzie budował nowe uzdrowisko.
Rządowe programy rozwoju regionуw na Białorusi aktywnie realizuje się na Polesiu, a także w okolicach jeziora Narocz.

Sergiusz Goleśnik
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи