Istota realnych działań

[b]Wizyta robocza prezydenta Aleksandra Łukaszenki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich była ostatnia w trakcie podróży po krajach “dalekiego łuku” w Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Podróże do Indonezji i Singapuru, z którymi właściwie dopiero nawiązujemy kontakty, można scharakteryzować jako odkrycie nowych rynków w Azji Południowo-Wschodniej, natomiast wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, już trzecia, świadczy o stabilności i zrównoważeniu kontaktów w tej części świata.[/b]
Wizyta robocza prezydenta Aleksandra Łukaszenki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich była ostatnia w trakcie podrуży po krajach “dalekiego łuku” w Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Podrуże do Indonezji i Singapuru, z ktуrymi właściwie dopiero nawiązujemy kontakty, można scharakteryzować jako odkrycie nowych rynkуw w Azji Południowo-Wschodniej, natomiast wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, już trzecia, świadczy o stabilności i zrуwnoważeniu kontaktуw w tej części świata.

Wiceminister spraw zagranicznych Walenty Rybakow podczas spotkania z dziennikarzami zanalizował najważniejsze sprawy w białorusko-emirackiej wspуłpracy i realne efekty działalności. Zanim przystąpię do tej analizy pozwolę sobie na małą dygresję. Myślę, że nie tylko ja, ale i wielu czytelnikуw, obserwując rozwуj naszych stosunkуw z najbardziej błyskotliwą częścią Bliskiego Wschodu — Emiratami, zastanawia się nad tym, jaki zasуb jest najważniejszy i najbardziej atrakcyjny. Ropa naftowa i pieniądze wykreowały wizerunek tego niepowtarzalnego krajobrazu polityczno-gospodarczego. Stały się podłożem innego, ważniejszego zasobu Abu Zabi — jako dynamicznego, supernowoczesnego ośrodka gospodarczego. W Emiratach powstało siedem nowych cudуw świata, zaskakujących nie tylko luksusem drapacza chmur Burj Dubai, ale i bogactwem intelektu jak na przykład Internet City.
Takie są dziś Zjednoczone Emiraty Arabskie, z ktуrymi chcą wspуłpracować wszystkie elity światowe. Pozwala nam to inaczej ocenić ten fakt, iż w ciągu 20 lat pomiędzy naszymi krajami istnieją dobre stosunki, charakteryzujące się wysokim stopniem zaufania i aktywnym dialogiem politycznym. “Taki wynik osiągnięto dzięki dobrym kontaktom osobistym na szczeblu władz Białorusi i Zjednoczonych Emiratуw Arabskich, co ze względu na specyfikę państw Pуłwyspu Arabskiego często jest decydujące” — powiedział wiceminister.
Mуwiąc o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, planując i pogłębiając z nimi wspуłpracę, nie możemy zapominać o najważniejszej okoliczności, ktуra wyrуżnia je w świecie. Zjednoczone Emiraty Arabskie dysponują wolnymi zasobami finansowymi.
Walenty Rybakow potwierdził, że partnerzy z Emiratуw rzeczywiście interesują nas w charakterze inwestorуw. Możemy zaoferować atrakcyjne projekty w zakresie infrastruktury, rolnictwa, przemysłu, nieruchomości.
W ubiegłym roku strony zaczęły opracowanie projektu pilotażowego w zakresie nieruchomości w Mińsku z dużym holdingiem emirackim Al Habtoor. Walenty Rybakow zwrуcił uwagę na to, że trwają prace rуwnież z innymi potencjalnymi inwestorami. W Izbie Handlowo-Przemysłowej w Dubaju odbyła się prezentacja potencjału handlowo-gospodarczego i inwestycyjnego Białorusi. Dyplomata jest przekonany, że efektem tego wysiłku będzie wzrost wielkości wymiany handlowej i realizacja obopуlnie korzystnych projektуw inwestycyjnych.
Analizując perspektywy rozwoju wspуłpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, przede wszystkim z uwzględnieniem ostatniej wizyty prezydenta Białorusi w tym kraju, przedstawiciel MSZ stwierdził:
— Przeprowadzone przez przywуdcę państwa spotkania z księciem, następcą tronu emira Abu Zabi, zastępcą Najwyższego Dowуdcy Sił Zbrojnych Zjednoczonych Emiratуw Arabskich szejkiem Muhammadem ibn Zaidem an-Nahajanem i wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych szejkiem Saifem Bin Zayedem Al Nahyanem pokazały zainteresowanie obu stron aktywizacją wspуłpracy w najważniejszych dziedzinach gospodarczych oraz w dziedzinie wojskowo-technicznej. Książę, następca tronu emira Abu Zabi polecił rządowi Zjednoczonych Emiratуw Arabskich w najbliższym czasie przygotować oferty dotyczące najbardziej aktualnych dziedzin wspуłpracy z Białorusią, by rozpocząć realizację wspуlnych projektуw.
Już wkrуtce, podczas posiedzenia międzypaństwowego wspуlnego komitetu, zamierza się rozpatrzyć konkretne projekty, między innymi oferty, ktуre opracowane zostaną przez strony po spotkaniach prezydenta z władzami Zjednoczonych Emiratуw Arabskich.

Nina Romanowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи