Istnieje innowacyjny podręcznik-nawigator

Walentyna Ginczuk zwróciła uwagę na fakt, że opracowanie podręcznika-nawigatora nie znaczy, że wkrótce wszystkie podręczniki papierowe będą lub muszą być zastąpione przez elektroniczne
Wicedyrektorka do spraw naukowo-metodycznych Narodowego Instytutu Edukacji Ministerstwa Edukacji Białorusi Walentyna Ginczuk:

— Poza tym, że nasz instytut stworzył sam model, opracowaliśmy wzór podręcznika-nawigatora z chemii organicznej dla 10. i 11. Elektroniczny podręcznik nowej generacji koordynuje treść podręcznika z innymi materiałami dydaktycznymi. Wydaje się, że taka publikacja spowoduje ogromne zainteresowanie uczniów i nauczycieli. Bo kluczowymi cechami podręcznika-nawigatora — podstawa hypertekstowa, multimedialność informacji, interaktywność.Walentyna Ginczuk zwróciła uwagę na fakt, że opracowanie podręcznika-nawigatora nie znaczy, że wkrótce wszystkie podręczniki papierowe będą lub muszą być zastąpione przez elektroniczne. Analiza doświadczeń międzynarodowych pokazuje, że największy efekt w procesie edukacyjnym ma równoległe zastosowanie papierowych oraz elektronicznych podręczników. Są one wzajemnie uzupełniane.

Nawiasem mówiąc, większość białoruskich nauczycieli uważają właśnie taki model za najbardziej możliwy do przyjęcia. Jest to wynik republikańskiego monitoringu jakości kształcenia na poziomie średnim, który przeprowadził się w 2015-2016 roku szkolnym. W rezultacie 68 procent pytanych nauczycieli uważa, że w procesie edukacyjnym muszą być stosowane papierowe i elektroniczne podręczniki równolegle. 28 procent uważa, że podręcznik szkolny powinien być tylko na papierze. I tylko 4 procent nauczycieli uważa, że podręcznik elektroniczny z czasem musi całkowicie zastąpić tradycyjny.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter