Wielki Zderzacz Hadronów, do którego stworzenia dołączyli swoje ręce i umysły białoruscy fizycy, z pewnością przyniesie nowe odkrycia. Ale plany naukowców już są związane z nowym projektem

Innowacje od naukowca

Wielki Zderzacz Hadronów, do którego stworzenia dołączyli swoje ręce i umysły białoruscy fizycy, z pewnością przyniesie nowe odkrycia. Ale plany naukowców już są związane z nowym projektem

Michaił Baturycki i jego detektor promieniowania gamma
W Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnie w zakresie współpracy międzynarodowej buduje się zderzacz NIKA, nie mniej obiecujący, niż LHC. Na tym akceleratorze cząstek jądrowych naukowcy starają się wymodulować pierwsze chwile życia Wszechświata, ujawnić jego strukturę i tajemnice ciemnej materii, ciemnej energii, czarnych dziur, dodatkowych wymiarów przestrzennych. Zostaną rozwiązane również praktyczne problemy.

Na przykład, z rozruchem akceleratora pojawi się możliwość testować elektronikę dla statków kosmicznych, przeprowadzić transmutację odpadów promieniotwórczych, badać nowe podejścia w uzyskaniu energii.

Rozpoczęcie projektu planowane jest w 2017 roku, więc jądrowcy międzynarodowego zespołu śpieszą. I z podnieceniem czekają na wyniki wykonania zadań, które rodzielili między sobą naukowcy z różnych krajów. Białorusini dla zderzacza, między innymi, opracowywują najważniejszy węzeł kalorymetru elektromagnetycznego — detektor promieniowania gamma. Bez tego miniaturowego zaawansowanego urządzenia, które łatwo zmieściło się w dłoni zastępcy dyrektora Narodowego Naukowo-Badawczego Centrum Fizyki Cząstek i Wysokich Energii Białoruskiego Uniwerstytetu Państwowego Michaiła Baturyckiego, ogromna instalacja będzie ślepa. “Pikanterią” urządzenia — opracowane na uniwersytecie i wyprodukowane w filii Tranzystor Integral Sp.a. unikalne układy.

Jury “Petersburgskich Targów Technicznych — 2015” odznaczyło pracę twórców detektora promieniowania gamma złotym medalem. I to nie jedyny sukces na brzegach Newy naukowców Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

Złoto, na przykład, uzyskali również projektanci przyrządu pomiarowego zdolności do życia bakterii na podstawie biochipów. Innowacyjne urządzenie pozwala wiele razy przyspieszać poszukiwanie czynników zakaźnych i będzie szeroko stosowane w ochronie zdrowia, w leczeniu różnych chorób infekcyjnych, ocenie skuteczności środków przeciwbakteryjnych, szybkiej diagnostyce wirusów grypy.

Podbili jury i twórcy sprzętu do badań świecenia górnych warstw atmosfery. Spektrometr optyczny, przeznaczony głównie do badań geofizycznych, w tym prognozowania trzęsień ziemi, pracuje już na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i, według astronautów, dobrze się zaprezentował.

Zwycięzcami rosyjskiej wystawy zostali również twórcy unikalnego mikroskopu rentgenowskiego, substancji farmaceutycznych temozolomidu i leków przeciwnowotworowych — temobel i temodeks dla chemioterapii nowotworów mózgu, mieszanek do produkcji funkcjonalnych produktów żywności i innych opracowań. W sumie na rachunku naukowców Białoruskiego Uniwerstytetu Państwowego 11 złotych nagród.

Prawie taką samą liczbę trofeów przywiozły z Petersburga wszystkie białoruskie uczelnie, uczestniczące w targach. Chociaż należy powiedzieć, że Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, choć i zdobył znacznie mniejszą liczbę złotych nagród, za opracowanie technologii innowacyjnej powłók ceramiczno-metalowych został nagrodzony bardziej prestiżową specjalną nagrodą.

Dmitrij Gomielskij
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter