Ilu nas będzie za 10 lat? A za 20?

Ilość mieszkańców Mińska w ciągu najbliższych 20 lat istotnie nie wzrośnie. Lecz co najważniejsze — także nie zmniejszy się. W każdym razie taka jest prognoza statystyczna. O kształtującej się sytuacji demograficznej miasta dziennikarz MT rozmawia z dyrektorem INB problemów społeczno-gospodarczych i politycznych Włodzimierzem Bobkowym
Ostatnio dużo mуwi się o tym, że liczba mieszkańcуw Białorusi zmniejsza się. Podziela Pan pesymistyczny czy optymistyczny punkt widzenia? Wiemy, że istnieją trzy warianty prognozy dotyczącej ilości mieszkańcуw stolicy. Ktуry z nich uważa Pan za najbardziej wiarygodny?
— Zgodnie z optymistyczną prognozą liczba mieszkańcуw Mińska do 2020 r. zbliży się do 2 mln 300 tys., według pesymistycznej zmniejszy się do 1 mln 750 tys. Osobiście za najbardziej wiarygodny uważam średni wskaźnik — 2 mln 20 tys. Dla porуwnania podam jeszcze jedną liczbę: obecnie Mińsk liczy ponad 1 mln 760 tys. mieszkańcуw. Zauważalny jest wyraźny niż demograficzny, chociaż na razie ratują nas 15 lat wysokiej liczby urodzeń z 1975 po 1990 r.
— Kiedy odczujemy skutki dziury demograficznej lat 90.?
— Będzie to miało wpływ na sytuację demograficzną nieco pуźniej. Na razie do końca tego dziesięciolecia potrwa wyznaczony wzrost liczby urodzeń. Procent osуb zdolnych do pracy w ostatnich latach jest maksymalny (ponad 67 proc.). Jednak ta pozytywna tendencja wyostrza problem zatrudnienia. Należy przede wszystkim pamiętać o zagrożeniu bezrobocia wśrуd młodzieży. Na gorsze sytuacja może się zmienić po 2010 r. Da o sobie znać stopniowe starzenie się mieszkańcуw Mińska oraz wspomniana dziura demograficzna.
— Często słyszymy o tym, że mieszkańcy stolicy są zaliczani do kategorii starych. Co to znaczy?
— W ciągu wszystkich lat powojennych w naszym mieście przejawia się tendencja do wzrostu liczby jego mieszkańcуw starszych grup wiekowych. W 1959 r. procent emerytуw wśrуd mieszkańcуw białoruskiej stolicy wynosił 7,2 proc., w 1989 — 12,2 proc, w 1999 — 15,9, na dzień 1 stycznia 2004 — 16,9. Według danych ostatniego spisu ludności liczba osуb powyżej 65 roku życia wynosi 10,2 proc. (w kraju — 13 proc.). Zgodnie z klasyfikacją ONZ ludność, ktуrej ten procent rуwna się 7, uważana jest za starą.
— To znaczy jest pewna prawda w pogłoskach, że w najbliższej przyszłości kobiety będą odchodziły na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni 65 lat.
— Uważam, że jest to nieuzasadnione. Kosztem przypływu młodzieży wzrośnie liczba osуb zdolnych do pracy.
— Kogo w stolicy jest więcej — mężczyzn czy kobiet?
— Wątpie, że ten wskaźnik istotnie się zmieni. Wśrуd mieszkańcуw Mińska obecnie na 1.000 mężczyzn przypada 1.152 kobiety. Co prawda przewaga ostatnich osiągana jest głуwnie kosztem starszych grup wiekowych. W wieku do 23 lat na 1.000 chłopcуw i młodych mężczyzn przypada tylko 976 przedstawicielek płci słabej. W wieku do lat 50 liczba kobiet jest nieco większa, lecz dalej, na przykład od 50 do 54 lat, wspуłzależność jest już 1.306 do 1.000. Wśrуd osуb powyżej 60 lat kobiet jest znacznie więcej.
— Młodzież w stolicy jako jeden z podstawowych priorytetуw życiowych wymienia wykształcenie. Kto w takim razie bardziej dąży do zdobycia wiedzy — mieszkańcy czy mieszkanki Mińska?
— Wcześniej poziom wykształcenia mężczyzn był wyższy. Obecnie sytuacja się zmieniła. Kobiety prowadzą. Na 1.000 pracujących wykształcenie wyższe ma 346 kobiet i 319 mężczyzn.
— Zgodnie z wynikami badań niż demograficzny nie grozi stolicy.
— Ostatnio w Mińsku daje się zauważyć wzrost liczby urodzeń: jeśli w 1999 r. na świat przyszło 14.288 dzieci, to w 2005 — 16.544. Jednak do złotych czasуw, kiedy co czwarty mieszkaniec Mińska miał mniej niż 16 lat, jest jeszcze daleko. Obecnie na 100 mieszkańcуw stolicy przypada 16 dzieci w wieku poniżej 16 lat. Za 10 lat sytuacja pogorszy się. Niewątpliwie niezbędny jest program pomocy rodzinom wychowującym dzieci. Rodzicom potrzebna jest pewna przyszłość oraz stałe wsparcie materialne i moralne ze strony państwa i społeczeństwa. Wtedy możemy się spodziewać, że Mińsk stanie się młodszy.

Wiktor Michajłow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи