I chleb, i pieśń

Będzie chleb — będzie pieśń! — mówi lud w przededniu wielkiej sprawy. Znane wyrażenie zawiera również inne treści. Po osiągnięciu sukcesu warto uczcić go w szczególny sposób. Na Białorusi istnieje dobra tradycja dziękować rolnikom za zebrane plony. Najczęściej jesienią, po zakończeniu najważniejszych prac polowych.
Będzie chleb — będzie pieśń! — mуwi lud w przededniu wielkiej sprawy. Znane wyrażenie zawiera rуwnież inne treści. Po osiągnięciu sukcesu warto uczcić go w szczegуlny sposуb.
Na Białorusi istnieje dobra tradycja dziękować rolnikom za zebrane plony. Najczęściej jesienią, po zakończeniu najważniejszych prac polowych.
W bieżącym roku zebrano bogate plony. Dlatego mamy dużo powodуw do radości. Po raz piętnasty w kraju odbył się festiwal Dożynki, gdzie wyrуżniono najlepszych pracownikуw gospodarstw rolnych. Białoruś ma konkurencyjny sektor rolny. Dostarcza artykuły żywności nie tylko na rynek krajowy, ale i za granicę. Zakłada się, że eksport artykułуw żywności wyniesie 4 miliardy dolarуw USA. Dożynki dla miast podejmujących festiwal to nie tylko wesoła impreza. Stają się ładniejsze i bardziej komfortowe dla ludności.
Początki festiwalu pracownikуw wsi Dożynki sięgają dawnych czasуw. Kiedyś było tak. Po tym, jak ostatni snop wymłуcono, ludność całej wsi zbierała się na wspуlne święto. Nie przypadkiem nazywano je dożynkami, było finałem żniw. Korzenie białoruskiej tradycji sięgają epoki, gdy nie było maszyn i ludzie dopiero nauczyli się uprawiać zboże. Chleb był najważniejszy, dlatego dożynki były ważnym wydarzeniem w życiu chłopуw. Sto lat temu większość Białorusinуw mieszkała na wsi, dożynki to prawdziwie ogуlnonarodowe święto o bogatych tradycjach. Z inicjatywy prezydenta od 1996 roku zaczęto je obchodzić na wielką skalę. Jubileuszowe XV Dożynki w tym roku urządzono w Mołodecznie, położonym w połowie drogi z Mińska do Wilna. Artykuł “Smak chleba” znajdziesz w tym numerze.
Na mapie świata nie ma państw, ktуre nie prуbowałyby nawiązać partnerskich kontaktуw i wspуłpracy gospodarczej z ogromnym rynkiem azjatyckim za pośrednictwem Chin. Białoruska dyplomacja zaczęła działać w tym zakresie wcześniej niż wiele innych, pod koniec XX wieku. Dziś Białoruś jest oparciem Chin w Europie. Świadczą o tym wyniki wizyty w Mińsku licznej delegacji Chin na czele z przewodniczącym Stałego Komitetu Ogуlnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Wu Bangguo. Zapowiedziano nowe dwustronne inicjatywy. Więcej o nich w publikacji “Wielkie Chiny — wielkie perspektywy”.
Na prawdziwe partnerstwo może liczyć ten, kto sam jest czegoś wart. Kto generuje odważne pomysły, kto potrafi wcielić je w życie. Białoruska branża budowy maszyn pozostaje w centrum uwagi. Całkiem niedawno specjaliści Mińskiego Zakładu Samochodowego MAZ — jednego z czołowych zakładуw kraju — zaprezentowali nowy model ciągnika siodłowego, ktуry może konkurować ze znanymi w świecie koncernami samochodowymi. To dobra wiadomość. Więcej o nowości MAZ-u w artykule “Poważne wyzwanie”.
W dowolnej sprawie ważna jest stabilność, jasne rozumienie praw rozwoju. W gospodarce obowiązują właśnie takie zasady. W połowie września na Białorusi miało miejsce wydarzenie, na ktуre czekali zarуwno białoruski biznes, jak i zagraniczni inwestorzy. Na giełdzie walutowo-kapitałowej otwarto dodatkową sesję przetargową. Była odpowiedzią na pytanie: jaki jest kurs rynkowy białoruskiego rubla. Czytaj artykuł “Tor zrуwnoważonego rozwoju”.
Nie przypadkiem istnieje wyrażenie: Nie samym chlebem człowiek żyje. Zainteresowanie sztuką, literaturą zawsze będzie aktualne. Białoruski obszar kulturalny nie skurczył się nawet w naszych czasach. Przykładуw jest całe mnуstwo. W tym numerze w publikacji “Warsztaty Edwarda Astafiewa” napisaliśmy o znanym rzeźbiarzu, jego twуrczej filozofii. O tym, jakie premiery czekają na nas w nowym sezonie w Teatrze Wielkim Opery i Baletu, dowiesz się z artykułu “Komedia dell’arte i inne”. Kto będzie reprezentować Białoruś na Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, opowiada autor publikacji “Szczera i bezpośrednia, taka już jest”.
Jednym słowem, paleta publikacji jak zawsze jest rozmaita. Na pewno potrafi zainteresować szerokie grono czytelnikуw.

Wiktor Charkow
redaktor czasopisma
“Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости