Беларусь Сегодня

Минск
+25 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Do Minska z wizytą państwową przybył przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping

Historyczna wizyta we współczesnej scenerii

Do Minska z wizytą państwową przybył przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi JinpingТa owocna białorusko-chińska współpraca osiągnęła jeszcze bardziej zaawansowany poziom. Każde spotkanie przywódców naszych państw staje się kolejnym szczytem, po którym współpraca rozwija się jeszcze dynamiczniej. W trakcie ostatniej wizyty prezydenta Białorusi w Chinach strony ustaliły, że będą rozwijać partnerstwo strategiczne w szerokim zakresie. Już dziś istnieje długa lista wspólnych projektów w różnych dziedzinach. Najważniejszym dokumentem wizyty na Białorusi przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga jest umowa o przyjaźni i współpracy, którą można uznać za historyczną. Prawnie ustanawia partnerstwo strategiczne dwóch państw. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, nasz kraj stał się ważnym graczem w realizacji chińskiej koncepcji “Pas Gospodarczy wzdłuż Jedwabnego Szlaku” oraz “Morski Jedwabny Szlak XXI wieku”.

Kolejność trzech wizyt Xi Jinpinga układa się w logiczny ciąg. Dnia 7 maja przybył do Kazachstanu, potem złożył oficjalną wizytę w Rosji, gdzie wziął udział w uroczystościach z okazji 70-lecia zakończenia II wojny światowej, które odbyły się w Moskwie. Następna była wizyta państwowa w Minsku. Warto zwrócić uwagę na określenie “państwowa”. Zgodnie z protokołem dyplomatycznym jest to najwyższy status wizyty przywódcy zaprzyjaźnionego państwa. Jest to bardzo ważny znak. Chiny budują szeroki pas dobrego sąsiedztwa i owocnego partnerstwa. Możemy być dumni z tego, że nasz kraj znalazł się w strefie interesów Chin. Jest to zgodne z wizją Mińska swojej roli jako ogniwa łączącego pomiędzy Europą i Azją. Wpływa to na autorytet kraju, na umocnienie niepodległości i przynosi korzyści gospodarcze. Poza tym pasuje do białoruskiej idei integracji integracji, stworzeniem wspólnego obszaru handlowo-gospodarczego od Władywostoku do Lizbony. Białoruś w takim przypadku znajdzie się na ruchliwym i odpowiedzialnym skrzyżowaniu, przez które jeżdżą ludzie, przewożone są towary, i dlatego wzbudzi zainteresowanie inwestorów.

Chiny były i pozostają dobrym przyjacielem, wiernym towarzyszem i wiarygodnym partnerem. Rozwój partnerstwa strategicznego w szerokim zakresie między Republiką Białoruś i Chińską Republiką Ludową opiera się na zasadach wzajemnego szacunku, wsparcia i współpracy w różnych dziedzinach. Najwyższy poziom kontaktów i szczerość zamiarów kształtują długofalową politykę wspólnego rozwoju naszych krajów. Mamy tylko jeden cel: dobrobyt naszych krajów i naszych narodów

Aleksander Łukaszenka

Szczególnej atmosfery negocjacjom dodała tematyka wojenna. Zwycięstwo i zakończenie II wojny światowej to jednoczące czynniki. Na prawdę tego okresu nasze kraje patrzą tak samo. Uważają za niedopuszczalne fałszowanie historii i heroizację zbrodniarzy. O tym przywódcy państw mówili wprost i szczerze.

W trakcie wizyty Xi Jinpinga podpisano ponad dwadzieścia różnych dokumentów. Opowiadając o wynikach pracy, Aleksander Łukaszenka zwrócił uwagę na to, że Mińsk i Pekin będą kontynuować ścisłą współpracę na arenie międzynarodowej i aktywnie wspierać się nawzajem w sprawach dotyczących interesów narodowych, bezpieczeństwa narodowego i suwerenności. W sprawach gospodarczych strony potwierdziły, że są gotowe przejść od handlu do zwiększenia wzajemnych bezpośrednich inwestycji, realizacji projektów produkcyjnych. W pierwszej kolejności w zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych branżach, kształtujących gospodarkę przyszłości dwóch krajów. Sprawa już ruszyła. Pod Mińskiem trwa budowa chińsko-białoruskiego parku przemysłowego Wielki Kamień. Nie tylko pasuje do koncepcji Jedwabnego Szlaku, ale i staje się jego ważnym ogniwem.

W trakcie negocjacji głów państw osiągnięto porozumienie w sprawie wspólnej działalności w branży budowniczej i modernizacji infrastruktury Białorusi, nowych schematów i mechanizmów współpracy międzybankowej, otwarcia nowych linii kredytowych, założenia na Białorusi nowoczesnych zakładów z udziałem największych chińskich firm. Rozmawiano również na temat współpracy w branży zbrojeniowej, wymiany turystycznej, edukacyjnej, kulturalnej. Prawdopodobnie nie ma takiej dziedziny, w której Mińsk i Pekin nie miałyby wspólnych interesów.

W chwili obecnej białorusko-chińskie stosunki osiągnęły ważny etap swojego rozwoju. Mam nadzieję, że ta wizyta nada nowy impuls dalszemu rozwojowi dwustronnych stosunków na jeszcze bardziej zaawansowanym poziomie. Sądząc po wynikach owocnych negocjacji, mogę stwierdzić, że oczekiwane wyniki wizyty zostały osiągnięte…

Xi Jinping

Współpraca między państwami opiera się nie tylko na sprawach gospodarczych. Raczej jest skutkiem zrozumienia politycznego i międzyludzkiego. Aleksander Łukaszenka i Xi Jinping nie ukrywali, że łączy ich szczera przyjaźń. A to na pewno jest trwała podstawa do prowadzenia dialogu na dowolne tematy.
Białorusko-chińskie partnerstwo strategiczne będzie miało ciąg dalszy. Wynika to z postanowień zawartej umowy o przyjaźni i współpracy, ze wspólnej deklaracji podpisanej przez dwóch przywódców. Już dziś, stwierdził Aleksander Łukaszenka, dzięki osiągniętym porozumieniom istnieje możliwość co najmniej dwukrotnego wzrostu wielkości wymiany handlowej. Sztafetę partnerskiego dialogu przejmą biznesmeni. Aleksander Łukaszenka i Xi Jinping wzięli udział w białorusko-chińskim międzyregionalnym forum biznesowym, byli również na placu budowy parku Wielki Kamień. Partnerstwo ma coraz bardziej poważny sens.

Wasil Charytonau
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи