Granica pod ochroną

[b]Aleksander Łukaszenko uchwalił decyzję o ochronie granicy państwowej Białorusi w 2013 roku[/b]Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko żąda zapewnienia skutecznego przeciwdziałania powstającym wyzwaniom i zagrożeniom bezpieczeństwu na granicy. Powiedziano o tym podczas posiedzenia w sprawie uchwalenia decyzji o ochronie granicy państwowej Białorusi w 2013 roku.Jak powiedział prezydent dotychczas kilkakrotnie i w różnych formatach rozpatrywano kwestie zapewnienia bezpieczeństwa na granicy. “Powodem stało się zarówno prowadzenie antybiałoruskiej polityki sankcji ze strony Zachodu, prowokacje na granicy, jak i zaostrzenie problemów w zakresie jej ochrony.
Aleksander Łukaszenko uchwalił decyzję o ochronie granicy państwowej Białorusi w 2013 roku

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko żąda zapewnienia skutecznego przeciwdziałania powstającym wyzwaniom i zagrożeniom bezpieczeństwu na granicy. Powiedziano o tym podczas posiedzenia w sprawie uchwalenia decyzji o ochronie granicy państwowej Białorusi w 2013 roku.
Jak powiedział prezydent dotychczas kilkakrotnie i w rуżnych formatach rozpatrywano kwestie zapewnienia bezpieczeństwa na granicy. “Powodem stało się zarуwno prowadzenie antybiałoruskiej polityki sankcji ze strony Zachodu, prowokacje na granicy, jak i zaostrzenie problemуw w zakresie jej ochrony. Wszystko to wymaga szczegуlnej uwagi i poważnej analizy istniejącego systemu ochrony naszej granicy — powiedział białoruski przywуdca. — Sytuacja po ostatnim nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej doprowadziła do konieczności podjęcia surowych decyzji kadrowych. Dałem odpowiednie polecenia zmierzające do doskonalenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa na granicy i usprawnienia zgodności międzyresortowej w tej dziedzinie”.
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że szczegуlne znaczenie nadano opracowaniu środkуw zwiększenia skuteczności działalności straży granicznej, nadszedł czas sprawdzić zakres i jakość wykonywania polecenia.
Za ochronę granicy państwowej odpowiedzialna jest nie tylko straż graniczna, ale i większość podmiotуw systemu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, właśnie tych kierownikуw zaproszono na posiedzenie. Przywуdca państwa chciał wiedzieć, co zrobiono i co należy zrobić w zakresie zapobiegania powstającym zagrożeniom i wyzwaniom, jak się rozwija straż graniczna i jak bardzo skutecznie wykorzystuje się ich możliwości i środki. “Jakie środki praktyczne w zakresie wzmocnienia ochrony granicy państwowej (zwłaszcza przestrzeni powietrznej) podjęły organy państwowe? Jakie problemy pozostają i jakie istnieją rozwiązania” — zapytał prezydent.
Aleksander Łukaszenko skomentował pewne pogłoski w straży granicznej. “Wiedzą państwo, co dla mnie znaczy granica państwowa. Prawdopodobnie byłych wojskowych nie istnieje i dotyczy to rуwnież mnie. Służyłem w straży granicznej. To mуwi samo za siebie. Na tym opiera się mуj osobisty stosunek do straży granicznej i wojskowych w zielonych czapkach — powiedział prezydent. — Rozmowy, ktуre, jak mnie poinformowano, krążą w resorcie granicznym, że obecny szef resortu nie jest przyjmowany przez prezydenta, to są kompletne bzdury”.
Prezydent podkreślił, że przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego bezpośrednio kontaktuje się z nim o dowolnej godzinie. “Wie o tym, poproszę państwa, poinformować swoich oficerуw. Dla mnie pułkownik Bojeczko to taki sam oficer, jak i wszyscy poprzedni szefowie straży granicznej. Wszyscy siedzący przy tym stole ministrowie i dygnitarze mają takie same kontakty z prezydentem” — oświadczył Aleksander Łukaszenko.
“Chcę, by usłyszeli to wszyscy funkcjonariusze straży granicznej, ktуrzy bronią naszego kraju” — dodał przywуdca państwa.
“Dlatego należy zaniechać tych wszystkich rozmуw, a straż graniczna powinna zajmować się swoją sprawą — chodzić po ostatnim metrze naszej ziemi i z dumą chronić pokуj i spokуj narodu białoruskiego. To nasze codzienne zadanie i ludność powinna być pewna, że je wykonamy” — powiedział Aleksander Łukaszenko.
Prezydent uchwalił decyzję o ochronie granicy państwowej Białorusi w 2013 roku. Dziennikarzy poinformował o tym po posiedzeniu u prezydenta przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego Aleksander Bojeczko.
Najwięcej uwagi w zakresie ochrony granicy przywiązuje się do ryzyka i wyzwań, ktуre zagrażają Białorusi od zewnątrz. Zastosowane zostaną nowe rozwiązania dotyczące organizacji ochrony granicy państwowej, użyte siły i środki, ktуrymi dysponuje straż graniczna. “Przywуdca państwa, kierując się przekroczeniem granicy, ktуre miało miejsce, określił konkretne zadania w zakresie usunięcia tych wad. Będziemy nad tym pracować w 2013 roku” — powiedział Aleksander Bojeczko.
Szef Państwowego Komitetu Granicznego powiedział, że działalność straży granicznej zmierzała do realizacji państwowej polityki granicznej, zapewnienie bezpieczeństwa granicznego Białorusi, rozwiązanie w ramach upoważnień zadań w zakresie ochrony interesуw gospodarczych państwa.
Według Aleksandra Bojeczko samodzielnie i wspуlnie z organami ścigania zatrzymano 14 organizatorуw i wspуlnikуw nielegalnej migracji tranzytowej, 318 nielegalnych migrantуw. Wykryto ponad 9 tysięcy potencjalnych nielegalnych migrantуw. Najwięcej prуb nielegalnego przekroczenia granicy zanotowano na granicy z Polską,
Ukrainą i Litwą.
Celem ochrony interesуw gospodarczych zlikwidowano cztery zorganizowane grupy przestępcze, specjalizujące się na nielegalnym przemycie przez granicę towarуw o dużej wartości.
Poza tym samodzielnie i wspуlnie z organami ścigania Białorusi, Litwy i Rosji wykryto dziewięć kanałуw przemytu narkotykуw, zatrzymano około 100 kilogramуw narkotykуw i ponad 6 kilogramуw substancji psychotropowych. Z nielegalnego obrotu wycofano 142 sztuki broni, prawie 5 tysięcy sztuk amunicji i 3,5 kilograma materiałуw wybuchowych.
Jest rуwnież inna statystyka. W ubiegłym roku znacznie wzrosła liczba pasażerуw. Razem przekroczyło granicę ponad 29 milionуw osуb. Wzrosła liczba samochodуw ciężarowych — granicę przekroczyło prawie 10 milionуw pojazdуw.

Włodzimierz Chromow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи