Gdy starość radość

[b]Niedawno w Mohylewie odbyła się wystawa fotografii “Antystereotypy podeszłego wieku” zorganizowana przez Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) [/b]Mohylewscy fotograficy Eugenia Alefirenko i Rodion Kowieńkin utrwalili osoby po sześćdziesiątce w niezwykłym otoczeniu — w skwerze na ławce lub w gronie wnuków. Bohaterzy prac fotografików oswajają laptop, jeżdżą na rolkach, grają w kometkę, zakochują się, podróżują autostopem. Wystawa miała przekonać nie tyle młodzież, ile osoby po sześćdziesiątce, że w każdym wieku można czegoś się uczyć, uprawiać sport, zawierać małżeństwo.Na otwarciu wystawy zebrało się wielu przedstawicieli starszego pokolenia. Chętnie rozmawiali z młodzieżą, dyskutowali ze swoimi rówieśnikami. Wielu chciałoby, by w mieście dla starszych ludzi organizowano bezpłatne grupy zdrowia, by emeryci mogli bezpłatnie zwiedzać muzea. Jednym słowem, mohylewscy staruszkowie wcale nie są przeciwni aktywnemu życiu. Potwierdzeniem jest przykład 71-letniej Olgi Romanowskiej, która niedawno opanowała jazdę na nartach.
Niedawno w Mohylewie odbyła się wystawa fotografii “Antystereotypy podeszłego wieku” zorganizowana przez Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA)

Mohylewscy fotograficy Eugenia Alefirenko i Rodion Kowieńkin utrwalili osoby po sześćdziesiątce w niezwykłym otoczeniu — w skwerze na ławce lub w gronie wnukуw. Bohaterzy prac fotografikуw oswajają laptop, jeżdżą na rolkach, grają w kometkę, zakochują się, podrуżują autostopem. Wystawa miała przekonać nie tyle młodzież, ile osoby po sześćdziesiątce, że w każdym wieku można czegoś się uczyć, uprawiać sport, zawierać małżeństwo.
Na otwarciu wystawy zebrało się wielu przedstawicieli starszego pokolenia. Chętnie rozmawiali z młodzieżą, dyskutowali ze swoimi rуwieśnikami. Wielu chciałoby, by w mieście dla starszych ludzi organizowano bezpłatne grupy zdrowia, by emeryci mogli bezpłatnie zwiedzać muzea. Jednym słowem, mohylewscy staruszkowie wcale nie są przeciwni aktywnemu życiu. Potwierdzeniem jest przykład 71-letniej Olgi Romanowskiej, ktуra niedawno opanowała jazdę na nartach.
Coraz więcej osуb w wieku emerytalnym nie chce odchodzić z pracy. Siły i zdrowie pozwalają pracować dłużej.
— Według danych z grudnia zeszłego roku 28,7 tysiąca osуb w wieku emerytalnym na Mohylewszczyźnie nadal pracuje — skomentowała sytuację kierownik urzędu opieki społecznej i obsługi społecznej komitetu ds. pracy, zatrudnienia i opieki społecznej Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Mohylewie Tatiana Juszkiewicz. — Jest to 6,4 procent wszystkich osуb pracujących. Największy udział pracujących emerytуw jest w stowarzyszeniach społecznych, nauce, sztuce. Aktywność emerytуw w tych dziedzinach rośnie: przykładowo w grudniu 2005 roku stanowili 5,4 procent łącznej liczby osуb pracujących.
Razem z tym stosunek ponad połowy mieszkańcуw Mohylewszczyzny wobec możliwości przedłużenia wieku emerytalnego jest negatywny. Być może przyzwyczaili się uważać 55 — 60 lat za starość. Stereotyp, z ktуrego trudno zrezygnować.
Według wiceminister pracy i opieki społecznej Walentyny Korolowej, zostały tylko 4 kraje na świecie, gdzie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 55, a mężczyźni w wieku 60 lat. To Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Białoruś.
Mimo że dużo mуwi się o przedłużeniu wieku emerytalnego w naszym kraju, w najbliższej przyszłości nic się nie zmieni.

Irena Miendzielewa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter