Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.08
EUR: 2.32

Głos Przyłądku Dobrej Nadziei

[b]Mińsk odwiedziła z wizytą minister połączeń międzynarodowych i współpracy Republiki Południowej Afryki Maite Nkona-Maszabane[/b]Z Republiką Południowej Afryki Białoruś łączy dwadzieścia lat stosunków dyplomatycznych. Dialog polityczny Mińska a Pretorii dość przesunięty. Lecz w planie współdziałania ekonomicznego my jeśli nie na początku szlaku, to na etapie nabierającym moc. Obrót towarowy trochę więcej niż 30 milionów dolarów oczywiście nie odzwierciadla potencjału współpracy. My mamy co zaproponować do siebie i to opinia ogólna. Aktywizacja kontaktów na wysokim, a w perspektywie i na wyższym poziomie ostatnio elokwentnie mówi o wzajemnym zainteresowaniu stron w bardziej ciasnej współpracy. Nie tak dawno nasz kraj odwiedził zastępca ministra połączeń międzynarodowych i współpracy RPA. W te dni w Mińsku pracowała sama minister Maite Nkona-Maszabane. Tę wizytę warto rozpatrywać jako etap przygotowawczy do spotkania głów państw. Pewny czas temu białoruska strona nakierowała zaproszenie prezydentowi RPA odwiedzić nasz kraj. I, jak podkreśliła dzisiejszy gość z Południowej Afryki podczas spotkania z Aleksandrem Łukaszenko, ono zostało przyjęte, i wizyta na poziomie wyższym jest zaplanowana na następny rok po kolejnych wyborach w RPA.
Mińsk odwiedziła z wizytą minister połączeń międzynarodowych i wspуłpracy Republiki Południowej Afryki Maite Nkona-Maszabane

Z Republiką Południowej Afryki Białoruś łączy dwadzieścia lat stosunkуw dyplomatycznych. Dialog polityczny Mińska a Pretorii dość przesunięty. Lecz w planie wspуłdziałania ekonomicznego my jeśli nie na początku szlaku, to na etapie nabierającym moc. Obrуt towarowy trochę więcej niż 30 milionуw dolarуw oczywiście nie odzwierciadla potencjału wspуłpracy. My mamy co zaproponować do siebie i to opinia ogуlna. Aktywizacja kontaktуw na wysokim, a w perspektywie i na wyższym poziomie ostatnio elokwentnie mуwi o wzajemnym zainteresowaniu stron w bardziej ciasnej wspуłpracy. Nie tak dawno nasz kraj odwiedził zastępca ministra połączeń międzynarodowych i wspуłpracy RPA. W te dni w Mińsku pracowała sama minister Maite Nkona-Maszabane. Tę wizytę warto rozpatrywać jako etap przygotowawczy do spotkania głуw państw. Pewny czas temu białoruska strona nakierowała zaproszenie prezydentowi RPA odwiedzić nasz kraj. I, jak podkreśliła dzisiejszy gość z Południowej Afryki podczas spotkania z Aleksandrem Łukaszenko, ono zostało przyjęte, i wizyta na poziomie wyższym jest zaplanowana na następny rok po kolejnych wyborach w RPA.
Witając ministra Południowej Afryki Prezydent podkreślił sukces kontaktуw między Mińskiem a Pretorią w dziedzinie polityki i dyplomacji:
— Nasze wyższe obowiązkowe osoby, ministrowie nie jednokrotnie odwiedzali Republikę Południowej Afryki. Mamy stały kontakt. Bardzo skutecznie w części procesu negocjacji rozwijają się kontakty przedsiębiorcуw... Nie źle badaliśmy wasz kraj, znamy ekonomikę RPA. Stąd nasze zainteresowanie we wspуłpracy z Republiką Południowej Afryki.
Struktura gospodarek naszych państw jest taka, że one nie mogą rywalizować. Nawet odwrotnie, do wzajemnej korzyści mogą dopełniać siebie. Aleksander Łukaszenko podkreślił, że RPA posiada bogatsze złoża zasobуw mineralnych, aktywnie rozwija rolnictwo. Strona Białoruska zaś ma duże doświadczenie w rozwoju tych kierunkуw, produkuje potrzebną dla nich technikę i obstalowanie. Oceny punktуw przecięcia wzajemnych interesуw ze strony Maite Nkona-Maszabane zostały potwierdzone:
— To takie dziedziny jak opracowanie zasobуw mineralnych. Tu Białoruś ma potrzebne doświadczenie i posiada wyposażenie, z ktуrego my możemy korzystać. Strefa rolnicza także otwiera szerokie horyzonty wspуłdziałania i może się wykorzystywać Białorusią nie tylko dla wyjścia na rynek południowoafrykański, lecz i na rynki innych państw regionu... Znajdujemy się tutaj, aby założyć fundament wspуłpracy i w ciągu pewnego czasu zrealizować cały jego potencjał.
Aleksander Łukaszenko obiecał stworzyć wszystkie umowy dla pracy delegacji z Afryki Południowej:
— Bardzo się spodziewamy, że państwo bliżej zapoznacie się z naszym krajem. Jesteśmy w tym zainteresowani, ponieważ od takich poważnych osуb zależą perspektywy naszego wspуłdziałania.
A więc do zaplanowanej wizyty na Białoruś prezydenta Republiki Południowej Afryki będą przygotowane konkretne propozycje rozszerzenia wspуłdziałania biznesowego dwуch państw. Według Aleksandra Łukaszenki, białoruska strona nadaje tej akcji poważne znaczenie. Ponieważ ta wizyta otworzy dodatkowe impulsy dla rozwoju naszych stosunkуw.

Dymitry Sokołow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи