Formy, barwy, rytmy

“Kawaler Orderu za zasługi w dziedzinie literatury i sztuki” — takim medalem Ministerstwa kultury Francji obok innych białoruskich malarzy i specjalistów w dziedzinie historii sztuki nagrodzona została zasłużona malarka Białorusi Zoja Litwinowa
Wydarzenie ma nastкpuj±c± prehistoriк. Dyrektor paryskiej galerii “Ziemia ludzi” Yves Prudon zaproponowaі dwom malarkom Zoji Litwinowej i Halinie Gorowej wystawiж u niego swoje prace. Biennale odniosіo sukces i nie umknкіo uwadze spoіeczno¶ci i pracownikуw ambasady Francji, w tym attache ds. kultury madame Le Mason.

Zoja Litwinowa juї dawno daіa siк poznaж jako dobra malarka. Jej pіуtna i akwarelki przechowywane s± w Narodowym Muzeum Sztuk Piкknych Biaіorusi, w Paсstwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie, w Paсstwowym Muzeum Rosyjskim w Sank- Petersburgu, znajduj± siк one rуwnieї w galeriach obrazуw Biaіorusi i Rosji, w miejskich i prywatnych kolekcjach Austrii, Niemiec, Danii, Holandii, Anglii, Izraela, USA, Kanady, RPA.

Co takiego maj± w sobie dzieіa malarki? Plastyka ksztaіtu i їycie barw s± w nich wieloznaczne i symboliczne. Litwinowa swobodnie wciela w obrazie to, co j± natchnкіo, mуwi jкzykiem romantycznych obrazуw o stanie wewnкtrznym czіowieka oraz o potкїnych, ukrytych w naturze siіach їyciowych.

Ksztaіty, barwy, rytmy jej kompozycji niby wytopione s± z emocjonalnych porywуw duszy, z duchowych ol¶nieс. Pamiкж skojarzeniowa w twуrczo¶ci Zoi Litwinowej jest na tyle obfita, na ile cienka jest intuicja, ktуra przeksztaіca jej sztukк w zauwaїalne zjawisko kultury.

Galia Fatychowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter