Formuła sukcesu

Ale możemy siebie umiejętnie zaprezentować, dobrze przedstawić. I w dalekich Indonezji lub Singapuru Białoruś nie incognito. Na przykład, stosunki dyplomatyczne z Indonezją mają bez trzech miesięcy 20 lat. Tak, mniej lub bardziej aktywne kontakty rozpoczęły się 4 — 5 lat temu. Od 2009 roku odbywa się aktywna wymiana delegacjami. W 2011 roku otworzyła się ambasada Białorusi w Dżakarcie. Mamy podobne poglądy na szereg ważnych kwestii dotyczących polityki międzynarodowej. Współpracujemy w ONZ i Ruchu niezaangażowanych. Konsekwentnie występujemy za wielobiegunowy ład światowy. Jednym słowem, tło polityczne dla rozwoju bardziej efektywnej współpracy gospodarczej jest dość korzystne.
Ale możemy siebie umiejętnie zaprezentować, dobrze przedstawić. I w dalekich Indonezji lub Singapuru Białoruś nie incognito. Na przykład, stosunki dyplomatyczne z Indonezją mają bez trzech miesięcy 20 lat. Tak, mniej lub bardziej aktywne kontakty rozpoczęły się 4 — 5 lat temu. Od 2009 roku odbywa się aktywna wymiana delegacjami. W 2011 roku otworzyła się ambasada Białorusi w Dżakarcie. Mamy podobne poglądy na szereg ważnych kwestii dotyczących polityki międzynarodowej. Wspуłpracujemy w ONZ i Ruchu niezaangażowanych. Konsekwentnie występujemy za wielobiegunowy ład światowy. Jednym słowem, tło polityczne dla rozwoju bardziej efektywnej wspуłpracy gospodarczej jest dość korzystne.
Po niedawnej wizycie do Indonezji i Singapuru Prezydenta Aleksandra Łukaszenki z dużą grupą wyższych urzędnikуw i biznesmenуw o nas dowiedzą się, oczywiście, jeszcze lepiej. Czytajcie w magazynie materiał “Potencjał efektownie pokazano w Azji”.
Więcej poznają Białoruś i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie rуwnież złożył wizytę Prezydent: Jeśli z Południowo-Wschodnią Azją bliską znajomość dopiero zaczynamy, to Emiraty — partnerem z historią. Stosunki dwustronne charakteryzują się wysokim stopniem zaufania i aktywnymi kontaktami politycznymi. Co do handlowo- gospodarczej wspуłpracy, stopniowo nabiera tempa. W ubiegłym roku nasz eksport do Zjednoczonych Emiratуw Arabskich wyniуsł 21 mln dolarуw, import — 17 mln. Stosunkowo mało. Ale kilka lat temu nie było i tych liczb. A dynamika jest taka, że wzajemny handel w ostatnich latach idzie ze stopniowym wzrostem. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich działają przedsiębiorstwa z naszym kapitałem. Na Białorusi zarejestrowane firmy z udziałem kapitału z ZEA. Biznesmeni z Emiratуw inwestują w naszą gospodarkę. Publikacja “Partnerstwo bez granic” — na ten temat.
Można na pewno powiedzieć, że w wielu krajach Białoruś znają pośrednio. Przecież nasze znane marki przemysłowe — MAZ, BiełAZ, MTZ — od dawna są obecne na rynkach zagranicznych. Były i są rodzajem stałych przedstawicieli białoruskiego zagranicznego potencjału gospodarczego. Wziąć ten sam BiełAZ. Na nowych zakładach produkcyjnych tutaj za rok lub dwa będą produkować do 1000 gigantуw samochodowych pojemnością od 90 do 450 ton. Oczywiście, według naszego autora publikacji “Trzy “filary” esportu”, produkować takie drogie maszyny bez wystarczająco rzeczywistych nabywcуw nikt nie będzie. Na BiełAZie już “zasugerowali”, że do rekordowego gigantu (pojemnością 450 ton) już jest realny interes na rуżnych kontynentach. Choć kto dokładnie kupi największy samochуd nie do publicznej wiadomości, można założyć, że będzie to jedna z rosyjskich, a może latynoamerykańskich firm. Aby wykorzystywać takiego giganta jest potrzebna odpowiednia infrastruktura: takie same gigantyczne koparki, ładowarki, inne części przenośnika transportowego. Takie mają tylko kilka krajуw.
Ciężarуwki MAZa nie są tak potężne, ale rуwnież odgrywają dość istotną rolę w potencjale eksportowym Białorusi. W marcu 2013 roku MAZ podpisał pierwszy kontrakt na dostawę do Indonezji 50 ciężarуwek z kierownicą po prawej stronie. Wstępnie dwa samochody zostały wysłane dla pokazu na Indonezyjskiej Międzynarodowej Wystawie autobusуw, samochodуw ciężarowych i komponentуw w Dżakarcie. A następnie były przedstawione do testowania. Wynik, jak widzimy, okazał się skutecznym. Wkrуtce delegacja MAZa odwiedziła Republikę Południowej Afryki. Wynik — umowa o dostawie do RPA co najmniej 100 samochodуw. Tyle samochodуw ciężarowych, przyczep i ciągnikуw zostanie wysłano w 2013 roku do innego kraju afrykańskiego — Ghany.
Minski Zakład Ciągnikуw za podstawę swojej strategii podboju rynku światowego wziął stworzenie w rуżnych krajach swoich montowni. Ich teraz w arsenale MTZ ponad 20 w 12 krajach rуżnych kontynentуw. Dzięki temu tylko w 2012 roku udało się pokryć dostawami ciągnikуw 60 krajуw. Są to maszyny od 9 do 350 koni mechanicznych. Za względną łatwość obsługi i utrzymania, niezawodność i wysoką wydajność mińskie ciągniki są bardzo popularne w Azji Południowo-Wschodniej: Kambodży, Malezji, Wietnamie, a także Iranie, Indiach i Pakistanie. W 2013 roku rozpoczęto montaż samochodуw w stolicy Kambodży Phnom Penh. W ciągu roku tu planuje się zrobić z zestawуw dostarczanych z Białorusi 500 ciągnikуw rуżnych modeli i 500 motoblokуw. Ostatnio, duża partia mińskich ciągnikуw — 560 sztuk — została wysłana do Wenezueli. Tam też zaplanowano rozpocząć produkcję tej techniki. Stamtąd będzie dostarczona do innych krajуw Ameryki Łacińskiej.
Przedsiębiorstw — eksporterуw w naszym kraju dużo. Odkryć i wykorzystać swoje możliwości w dużej mierze będą w stanie, opanowując nowe rynki. Ale jest ważny i wzajemny proces: trzeba, aby do nas przychodzili inwestorzy, pomagając rozwijać nowoczesne technologie, korzystać z zasobуw regionalnych. Początek lat 90-ch dla jednego z najbardziej dotkniętych przez katastrofę w Czarnobylu regionуw Białorusi — obwodu homelskiego — był wciąż niejasny. Jak ożywić ogromne terytorium, czy wrуcą tutaj ludzie, ktуrzy opuścili go po klęsce, czy warto robić plany na przyszłość? I nawet przy wszystkich oczywistych trudnościach, jedyne możliwe odpowiedzi były znalezione. Tak, przywracać! Tak, robić plany na przyszłość! Jednym z pierwszych krokуw do ożywienia gospodarczego w regionie było utworzenie tu specjalnej strefy ekonomicznej “Homel — Raton”. A w rzeczywistości, oznaczało to tworzenie trwałej platformy dla odzysku regionu homelskiego. Znana prawda: bez stabilnej gospodarki są niemożliwe świadczenia socjalne, ktуre były szczegуlnie ważne dla ludzi w dotkniętym obwodzie. I specjalna strefa ekonomiczna miała zostać platformą, za pomocą ktуrej region może samodzielnie zapewniać sobie wszystko niezbędne. I to udało się tutaj. Czytajcie publikację “Od pomysłu — do milionowych inwestycji”.
Strategia i taktyka są zawsze są potwierdzone przez wynik. Jeśli on jest, znaczy plan był udany. Dokładniej — sprawdzony i prawdziwy. Oczywiście, od planu do wyniku jest ogromna odległość. Na niej wszystko może się zdarzyć: niepowodzenia i błędy. Ale nic dziwnego, że mуwią: drogę pokona idący. Potrzebujemy wytrwałości i woli — to zrozumiałe. Ale też brzmi przekonująco teza, że przygotowanej osobie jest zawsze łatwiej. Ważne jest, aby nauczyć się przenosić tę formułę do płaszczyz gospyodarki, ktуra ma bezpośredni związek z życiem.

Wiktor Charkow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи