Foliały, bestsellery… i inne tomy

[b]Wydawcy z 25 krajów wzięli udział w ХХ Mińskich Targach Książki[/b]Półki starej biblioteki, na których stoją foliały... Oparta o nie drabina… Co lepiej może symbolizować drogę człowieka do wiedzy? Właśnie te symbole wykorzystane zostały na białoruskim stoisku podczas XX Mińskich Targów Książki, które odbyły się w centrum wystawowym BelExpo.Hasło targów brzmi: “Czytając książkę, odnajdujesz się sam!”. Prezydent Białorusi przekazał pozdrowienia uczestnikom XX Mińskich Targów Książki.Aleksander Łukaszenko zwrócił uwagę na to, że w ciągu minionych 20 lat targi stały się nie tylko ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym i duchowym kraju, są szeroko znane w światowym środowisku książkowym. “Tegoroczne jubileuszowe targi podsumowują w pewien sposób Rok Książki, wielką i skrupulatną pracę w zakresie promowania czytania, literatury, słowa literackiego” — powiedziano w pozdrowieniu.
Wydawcy z 25 krajуw wzięli udział w ХХ Mińskich Targach Książki

Pуłki starej biblioteki, na ktуrych stoją foliały... Oparta o nie drabina… Co lepiej może symbolizować drogę człowieka do wiedzy? Właśnie te symbole wykorzystane zostały na białoruskim stoisku podczas XX Mińskich Targуw Książki, ktуre odbyły się w centrum wystawowym BelExpo.
Hasło targуw brzmi: “Czytając książkę, odnajdujesz się sam!”. Prezydent Białorusi przekazał pozdrowienia uczestnikom XX Mińskich Targуw Książki.
Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na to, że w ciągu minionych 20 lat targi stały się nie tylko ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym i duchowym kraju, są szeroko znane w światowym środowisku książkowym. “Tegoroczne jubileuszowe targi podsumowują w pewien sposуb Rok Książki, wielką i skrupulatną pracę w zakresie promowania czytania, literatury, słowa literackiego” — powiedziano w pozdrowieniu.
Aleksander Łukaszenko życzył organizatorom i uczestnikom targуw owocnej pracy i sukcesуw, a jej gościom — ciekawych i pożytecznych kontaktуw z wspaniałym światem książki.
Ubiegły rok na Białorusi minął pod znakiem książki. Targi książki są najlepszym sposobem na podsumowanie wynikуw i jednocześnie potwierdzają, że w bibliotekach nie będzie bezludnie. Niech nawet pojawiają się nowe nośniki informacji i mуwi się na całym świecie o spadku zainteresowania czytaniem. Dużo zwiedzających to dowуd na to, że zainteresowanie wśrуd Białorusinуw nie zanika.
Każdy dzień targуw to mnуstwo imprez na dowolny gust. W dniu otwarcia odbyła się prezentacja “Pierwsza książka narodu białoruskiego”. Wydanie faksymilowane Ewangelii Połockiej, unikatowego rękopisu XII wieku, to bez wątpienia ważne wydarzenie. Podobnie jak wspaniały tom “Połock. 1150”, przygotowany przez wydawnictwo Białoruska Encyklopedia imienia P. Browki z okazji rocznicy miasta. Wydawnictwo proponuje zapoznać się z wynikiem rosyjsko-białoruskiego projektu — foliałem “Białorusini Moskwy. XVII wiek”. Symboliczną można nazwać prezentację kolejnej wspуlnej pracy — pierwszej jaskуłki serii “Wspуłbrzmienie serc” zbioru “Z myślą o Ojczyźnie” wydanego przez dom wydawniczy Zwiazda.
Warto było zwrуcić uwagę na stoisko gościa honorowego — Rosji. Swoje książki przedstawiło około 200 instytucji plus osiem ekspozycji tematycznych — Świat kultury słowiańskiej, Historia. Kultura. Nauka. Edukacja i inne. Zdjęcia zrobione przez legendę radzieckiego i rosyjskiego dziennikarstwa Jurija Abramoczkina, należącego do grona fotografуw Kremla, tworzących kronikę epoki. O tym, jak będzie wyglądać rosyjska książka, można sądzić po rysunkach studentуw Wydziału Sztuk Graficznych Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Drukarstwa imienia Iwana Fiodorowa. Podobną wystawę studentуw Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych rozmieszczono na piętrze artystycznym targуw. Wzbudziła zainteresowanie dyskusja “Opinia sprzedawcуw książek na temat czytania” oraz okrągły stуł poświęcony 70-leciu bitwy stalingradzkiej.
Zawsze przychodzą całe rodziny, nauczyciele przyprowadzają uczniуw. Wychowywać czytelnika trzeba od wczesnego dzieciństwa, pojęcia “rodzina” i “książka” powinny być nieodłączne. Jest to jedna z trosk programu oświatowego Rodzina — Jedność — Ojczyzna. Zaprezentowała projekt klastera międzynarodowego Centrum Rodziny. Na piętrze artystycznym można było zobaczyć makietę planowanego centrum, a mianowicie wersalu w Siemkowie — unikatowego zespołu XVIII wieku we wsi Siemkowo niedaleko Mińska. Dawniej była to rezydencja ostatniego mińskiego wojewody Chmary, w chwili obecnej po majątku zostały ruiny. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, odrodzony będzie kolejny zabytek z naszej historii.
Stoisko Francji, ktуra w swoim czasie rуwnież była gościem honorowym mińskich targуw, urządzono jako paryską kawiarnię. Można było dołączyć do dyskusji na temat tendencji w literaturze francuskiej oraz o tym, czym są targi książki — gablotą kraju, odbiciem społeczeństwa, rynkiem książkowym lub czymś innym.
To, że można kupić nowe książki bez wątpienia przyciąga czytelnikуw. Białorusini mają powody do dumy: brązowe ze złotem tomy 20-tomowego zbioru utworуw Jakuba Kołasa, zielone ze srebrem — Maksyma Tanka. Obaj klasycy w Roku Książek obchodzili rocznicę. Wystawiono książki wyrуżnione w rуżnych latach podczas konkursu krajowego Sztuka Książki. Kto był najlepszy podczas ostatniego 52. konkursu, uroczyście ogłoszono pierwszego dnia w Bibliotece Narodowej. Do konkursu zgłoszono 175 prac, z nich jurorzy wybrali najlepsze. Razem jury wybrało zwycięzcуw w 14 kategoriach. Zdobywcą grand prix w kategorii Triumf został album “Połock. 1150”. Znak honorowy Złoty Foliał i dyplom imienia Franciszka Skoryny wręczono wydawnictwu Białoruska Encyklopedia imienia P. Browki, wyrуżniono designera Wsiewołoda Świętochowskiego i zakład poligraficzny — wydawnictwo Białoruski Dom Druku. W kategorii Duchowość wyrуżniono wydanie faksymilowane “Żywot świętej Eufrozyny, ihumenii klasztoru Zbawiciela Pantokratora w mieście Połocku”.
Książka ma nie tylko autora, wydawcę, designera, ale i dystrybutora, tego kto pomaga jej dotrzeć do czytelnika. Wśrуd nich rуwnież są najlepsi. Wręczono im dyplomy Ministerstwa Informacji Najlepsza Księgarnia w Roku Książki.
Podczas targуw odbył się dzień książki ukraińskiej, autografy rozdawali mistrzowie olimpijscy Aleksander Miedwiedź i Helena Biełowa — bohaterzy serii “Życie znanych Białorusinуw” wydawnictwa Literatura Piękna oraz dyskusja “Wspуłczesna opinia o wychowaniu uczniуw” i wiele innych wydarzeń.
Z plakatu na pstrokate zamieszanie spoglądał nasz pierwszy drukarz Franciszek Skoryna. W 2017 roku będziemy obchodzić 500-lecie wydania przez niego pierwszej książki w języku białoruskim. Co osiągnęli jego następcy, można było zobaczyć podczas targуw, w ktуrym wzięli udział przedstawiciele 25 państw.

Weniamin Chmaryn
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи