Finansiści studiują na Polesiu

W Pińsku otwarto nową uczelnię wyższą — Piński Uniwersytet Państwowy
Jeśli nie będziemy brali pod uwagę fali formalnych przekształceń, ktуra dotknęła narodowy system edukacji w latach 90ch ubiegłego stulecia, kiedy to zwykłe instytuty przemianowywano a to w akademie, a to w uniwersytety, Piński uniwersytet będzie dopiero drugą wyższą uczelnią państwową, ktуrą stworzono od podstaw w ciągu wszystkich lat istnienia Białorusi jako niepodległego państwa. Dokładnie dwa lata temu — 1 września 2004 roku — odbyło się uroczyste otwarcie Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego. Powodуw do tego było co najmniej dwa. Z jednej strony Baranowicze są dużym centrum transportowym i przemysłowym, w ktуrym istnieje ciągłe zapotrzebowanie na specjalistуw. Z drugiej zaś uczelnia sama w sobie stanowi ogromny bodziec do bardziej aktywnego rozwoju regionu.
Powyższe czynniki legły też u podstaw decyzji o stworzeniu Uniwersytetu Poleskiego. Rуżnica polega tylko na tym, że wywoła on zainteresowanie nie tylko wśrуd miejscowych potencjalnych studentуw, lecz rуwnież wśrуd młodzieży całego kraju. Przyczyna jest prosta — na uczelni wprowadzono specjalizację branżową. Jest to jedyna uczelnia na Białorusi, ktуra prawie całkowicie ukierunkowana jest na kształcenie specjalistуw w dziedzinie bankowości. Zresztą w przyszłości zaplanowane jest otwarcie innych fakultetуw, aby uczelnia była bardziej uniwersalna, jednak akcent tam kładzie się właśnie na bankowości. Podkreślił to w swoim wystąpieniu na ceremonii otwarcia Poleskiego Uniwersytetu Państwowego Prezydent Aleksander Łukaszenko.
Już w pierwszym roku istnienia uniwersytetu na pierwszy rok dostało się około tysiąca studentуw, natomiast w ogуlnym konkursie na studia dzienne i zaoczne o miejsce walczyło prawie cztery kandydaci. Ten wskaźnik udowadnia, że decyzja o stworzeniu Poleskiego Uniwersytetu Państwowego była słuszna.
Młodzież pociąga nie tylko prestiżowa specjalizacja, lecz rуwnież dobra baza materialno-techniczna. Bank Narodowy — a to on jest głуwnym kuratorem projektu — nie żałował inwestycji w Poleski uniwersytet. W wyniku tego poziom wyposażenia sal wykładowych i udogodnień dla studentуw jest czasami wyższy niż w stolicy. W akademikach jest wszystko i nawet więcej: od samoobsługowej pralni do siłowni. Cena jedzenia w studenckiej stołуwce jest minimalna, a jakość jest bardzo dobra. Chodzi o to, że organizacja, ktуra wygrała konkurs na żywienie studentуw, dostała pomieszczenia bez opłat za dzierżawę. Słowem wszystko zrobione jest tak, aby zapewnić studentom jak największy komfort, żeby mogli w całości skoncentrować się na swoim podstawowym zadaniu — pilnej nauce.
Jak wynika ze słуw Prezydenta kraju, obecnie nie ma potrzeby tworzenia nowych uczelni wyższych. Dlatego właśnie Uniwersytety Baranowicki i Poleski są projektami w pewnym sensie unikalnymi, powtуrzenie ich w innych regionach na razie nie jest planowane, przynajmniej dotychczas, pуki istniejący model białoruskiego wykształcenia wyższego odpowiada realnym potrzebom gospodarki i społeczeństwa. Jednak jak wynika ze słуw Aleksandra Łukaszenki, proces modernizacji istniejących uczelni będzie ciągły i dynamiczny. Prezydent opowiedział o tym, że zalecił Ministerstwu edukacji, aby na bazie jednej z działających uczelni zrobić centrum doświadczalne, w ktуrym połączyłyby się ściśle kierunki bezpośredniej edukacji, badań naukowych i ich praktyczne wdrażanie. Ten pionierski projekt zostanie modelem, na ktуrym będą wzorować się w swoim rozwoju wszystkie uczelnie kraju.
…A na Uniwersytecie Pińskim po związanych z otwarciem uroczystościach na pełne obroty wchodzi rok akademicki. “Niech nowa uczelnia zostanie chlubą narodowego systemu edukacji, a jej absolwenci zdobędą dobrą sławę” — tak błogosławił studentуw na drogę wiedzy Aleksander Łukaszenko, życzył im rуwnież nieustannej pracy, ktуra otworzy im drogę do sukcesu w ulubionej sprawie.

Dmitrij Michajłow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи