Euroazjatycki obszar: pogląd z Mińska

[b]W białoruskiej stolicy w przed chwilą odbudowanym budynku Pałacu Niezależności przeszły obrady Wyższej Euroazjatyckiej rady ekonomicznej na poziomie głów państw i Rady głów państw WNP. Te spotkania eksperci nazwali nie owak jak przeznaczone. Na przykład, decyzje, przyjęte Wyższą Eurazjatycką radą gospodarczą, nie tylko odkrywają nową stronę integracyjnych procesów “trójki” — Białorusi, Rosji i Kazachstanu. One, bez przesady, załączają do orbity nowej geopolitycznej rzeczywistości cały obszar postsowiecki.[/b]
W białoruskiej stolicy w przed chwilą odbudowanym budynku Pałacu Niezależności przeszły obrady Wyższej Euroazjatyckiej rady ekonomicznej na poziomie głуw państw i Rady głуw państw WNP. Te spotkania eksperci nazwali nie owak jak przeznaczone. Na przykład, decyzje, przyjęte Wyższą Eurazjatycką radą gospodarczą, nie tylko odkrywają nową stronę integracyjnych procesуw “trуjki” — Białorusi, Rosji i Kazachstanu. One, bez przesady, załączają do orbity nowej geopolitycznej rzeczywistości cały obszar postsowiecki.

Prezydenci Aleksandr Łukaszenko (w środku), Nursułtan Nazarbajew i Włodziemierz  Putin mieli co omawiać Prezydenci Białorusi, Kazachstanu i Rosji zdecydowali dołożyć wysiłki dla szybkiego usunięcia wszystkich istniejących usuwań i ograniczeń w ramach Unii Celnej i Jedynego obszaru ekonomicznego, żeby z 1 stycznia 2015 roku dać start funkcjonowaniu Euroazjatyckiego związku ekonomicznego. Oni rуwnież witali pragnienie nowych uczestnikуw dołączyć się do UС. Takie są wyniki tego posiedzenia Wyższej Euroazjatyckiej rady gospodarczej, co odbyło się 24 października w Mińsku.
Tak, głуwnym pytaniem posiedzenia stało przygotowanie projektu umowy o Euroazjatyckiej wspуlnocie gospodarczej. Aleksandr Łukaszenko odznaczył, że od tego, jaka umowa będzie stworzona, będzie zależał i sukces nowego zjednoczenia integracyjnego, i jego powab dla innych krajуw. To rуwnież bezpośrednio będzie miał wpływ na rozwуj stosunkуw między państwami ogromnego regionu. Prezydent Białorusi uważa za symboliczne to, że w Mińsku otrzymują skierowanie do życia najbardziej liczące integracyjne decyzje. Tak, z przyjęciem w listopadzie 2009 roku w białoruskiej stolicy kodeksu Celnegoi Jedynej celnej taryfy zaczęło się praktyczne funkcjonowanie Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji.
Aleksandr Łukaszenko podkreślił, że Białoruś wita przyłączenie do Unii Celnej nowych partnerуw, jednak przy tym należy wyprodukować konstruktywne mechanizmy wspуłdziałania “trуjki” z tymi krajami. “Trzeba wyraźnie rozumieć, że Armenii i innym należy przejść tęż drogę integracji, ktуrą już przeszły Białoruś, Kazachstan i Rosja, i przyjąć na siebie wszystkie zobowiązania w pełnej objętości bez każdych usuwań”, — uważa głowa białoruskiego państwa. Co dotyczy Ukrainy, to Prezydent Białorusi uściślił poważność tego, żeby ona, poruszając się w stronę UE, nie zamknęła dla siebie możliwość uczestnictwa w Unii Celnej, a potem — i w Euroazjatyckiej wspуlnocie gospodarczej.
Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, mуwiąc o integracji, odznaczył, że państwa biorą udział w tym procesie przede wszystkim, żeby rozwiązywać zagadnienia, ktуre niemożliwie decydować samodzielnie. Po drugie, w zjednoczeniu integracyjnym powinno być rуwnouprawnienie. “Bardzo poważne pytanie — to wstęp Kazachstanu do WTO, — powiedział Nursułtan Nazarbajew. — W całości szliśmy w farwaterze Rosji, nam było obiecane wsparcie przy wstępie do WTO. Konferencja na Bali obędzie się w tym roku w grudniu. Kazachstan tam mуgł by już wstąpić, lecz nie możemy, ponieważ poparliśmy poziom obrony Rosji. To, na pewno, wielkie pytanie między Rosją a Kazachstanem, lecz to dotyczy i Białorusi”.
Co dotyczy pуźniejszego losu EaWG, to prezydenci celnej “trуjki” uważają za potrzebne zachować część normatywnej bazy tego zjednoczenia w jakości podstawy funkcjonowania Unii Celnej. Według słуw Nursułtana Nazarbajewa, w ЕaWG, ktуra kończy swoją pracę od 1 stycznia 2015 roku, są kilka dziesiątkуw międzynarodowych umуw, ktуre dotykają członkуw celnej “trуjki”. Prezydent Kazachstanu zaproponował przedłużyć ich działanie, adaptować do Unii Celnej albo przyjąć na nowo.
Według słуw Prezydenta Rosji Włodzimierza Putina, w ostatni czas w Unii Celnej dużo zrobiono z punktu widzenia kodyfikacji i umocnienia normatywno-prawnej bazy. “Wszystko to musi należeć do podstawy Euroazjatyckiej wspуlnoty gospodarczej”, — powiedział Prezydent Rosji.
Mуwiąc o pуźniejszych perspektywach rozwoju integracji, Włodzimierz Putin odznaczył, że Euroazjatycka wspуlnota gospodarcze powołana zabezpieczyć maksymalną realizację swobody przesuwania towarуw, usług, kapitałуw i siły roboczej.
Na posiedzeniu chodziło i o uczestnictwo w integracji Euroazjatyckiej nowych partnerуw. “Słyszałem, już wiele osуb mуwią, że, na przykład, Syria chce wstąpić. Premier Turcji Erdogan zwrуcił się do mnie: czy nie można Turcję przyjąć do Unii Celnej”? — odznaczył Prezydent Kazachstanu.
Przedłużając temat o interesie trzecich krajуw do wspуłpracy z Unią Celną, Włodzimierz Putin odznaczył, że taki interes przejawia i inna duża światowa gospodarka — Indie. “Przed chwilą u nas z wizytą był premier India, i on prosił mnie zadać pytanie na naszym dzisiejszym spotkaniu o tym, że Indie chciałoby rozpatrzyć możliwość podpisania umowy o strefie wolnego handlu z Unią Celną”, — zawiadomił on. Na myśl rosyjskiego Prezydenta, ze względu na objętość i skslęi indyjskiego rynku, perspektywy rozwoju Azji na ogуł, stronom należy pomyśleć o tej propozycji najpoważniejszym sposobem.
Po trwałych rokowaniach w formacie “trуjki” do głуw państw dołączyli się prezydenci Armenii, Tadżykistanu, Ukrainy, a także pierwszy wicepremier Kirgistanu.
W konstruktywnym kluczu były rozpatrzone aktualia, co wyznaczają dynamikę i perspektywy dalszego rozwoju integracji. Posiedzenie, ktуre odbyło się, było nasycone. Strony wytknęły nowe punkty orientacyjne rozwoju Euroazjatyckiej integracji ekonomicznej, potwierdziły strategiczny kurs na zwiększanie przemysłowej kooperacji, handlowych i inwestycyjnych związkуw.
Duży blok pytań był poświę-
cony pracy nad umową o Euroazjatyckiej wspуlnocie gospodarczej.
Jak podkreśliłł Aleksandr Łukaszenko po wynikach negocjacji, dyskusja była ostra, lecz strony przychodziły do jedynej myśli, były rozwiązane wszystkie zagadnienia według umowy.
“Umуwiliśmy się, że idziemy na podpisanie umowy o stworzeniu Euroazjatyckiej wspуlnoty gospodarczej, ktуra musi zacząć pracować od 1 stycznia 2015 roku. Dla tego w maju następnego roku musimy zobaczyć projekt dokumentu i jego podpisać, żeby zdążyć za pуłroku ratyfikować w swoich parlamentach”, — odznaczył z kolei Nursułtan Nazarbajew.
Celna “trуjka” witała wstęp do UС nowych uczestnikуw. Prezydent Białorusi podkreślił, że integracyjne zjednoczenie jest otwarte dla uczestnictwa innych państw, ktуre rozdzielają jego cele i gotowe przejąć na siebie konieczne zobowiązania. “Jedyny obszar ekonomiczny dziś to kolosalny rynek z ogromną liczbą konsumentуw. To znaczne możliwości dla przemysłowej kooperacji, realizacji inwestycyjnych projektуw, rozwoju innowacyjnego”, — powiedział AleksandrŁukaszenko.
Na kolejne posiedzenie głowy celnej “trуjki” zbiorą się w grudniu w Moskwie. O tym spotkaniu było uwarunkowane zawczasu. To będą końcowe rokowania w tym roku w podobnym formacie.

Wasilij Сharitonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи