Elita dla biznesu

Co raz większą popularność na rynku usług edukacyjnych zdobywa biznes-edukacja. Umowa o realizacji wspólnego białorusko-norweskiego programu magisterskiego z logistyki podpisana została pomiędzy Instytutem biznesu i zarządzania technologiami Białoruskiego uniwersytetu Państwowego i Uniwersytetem MOLDE (Norwegia)
Logistyka stanie się jeszcze jednym kierunkiem działalności na znanej na Białorusi uczelni, ktуrą od dawna uważa się za swoistą kuźnię przygotowywania specjalistуw i kierownikуw najwyższego szczebla, gotowych i zdolnych do rozwiązywania skomplikowanych i nietypowych zadań biznesu. Tutaj już trwa przygotowanie specjalistуw według kilku programуw. Jednym z nich jest program bakalaureata BBA, według ktуrego na Białorusi w roku 2004 po raz pierwszy rozpoczęte zostało przygotowanie specjalistуw zdobywających wykształcenie wyższe według specjalności biznes-zarządzanie na bazie wykształcenia średniego. Najpopularniejszym programem jest program magisterski MBA, ktуry istnieje już od prawie 10 lat — od czasu założenie instytutu, i wyrуżnia się tym, że kształtowanie intelektualnej elity biznesu odbywa się tutaj dosłownie metodą potokową. Na podstawie tego programu podnoszą swoje kwalifikacje kierownicy i specjaliści posiadający wykształcenie wyższe i dwuletnie doświadczenie pracy w biznesie.
Od momentu powstania instytutu w roku 1996 jego mury opuściło 726 absolwentуw, z ktуrych 206 uzyskało dyplomy magisterskie w dziedzinie zarządzania, 212 odbyło programy dokształcające oraz 308 podniosło swoje kwalifikacje.
A propos, większość wykładowcуw odbywało staż za granicą w ramach wspуlnych międzynarodowych programуw edukacyjnych. Wykłady z wielu przedmiotуw prowadzą czołowi wykładowcy uniwersytetуw zagranicznych. Do grona partnerуw Instytutu biznesu i zarządzania technologiami BUP należą szkoła zarządzania i ekonomii Vaxjo University (Szwecja), Szkoła biznesu Jonkoping (Szwecja), Instytut ekonomii Kolorado (USA), Uniwersytet Indiana Northwest (USA), Międzynarodowy instytut zarządzania (Indie) oraz Molde Universtity college (Norwegia), z ktуrymi wspуłpraca stanie się obecnie bardziej ścisła.
Dzisiaj wśrуd absolwentуw Instytutu biznesu i zarządzania technologiami BUP można znaleźć dyrektorуw i głуwnych menedżerуw znanych białoruskich przedsiębiorstw, utalentowanych zarządcуw oraz specjalistуw od IT.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи