Efekt “żywej książki”

Odbyła się prezentacja albumu “Rarytasy Narodowej Biblioteki Białorusi”
Album zawiera zdjęcia około 80 unikalnych rękopisуw, starodrukуw oraz rzadkich wydań z prawie 70 tysięcy tomуw rarytasуw, w ktуrych odzwierciedlona jest historia krajуw i narodуw, spadek kulturowy Białorusi. Wśrуd nich — rękopis z XVI stulecia “Tajemnica nad tajemnicami, czyli Brama Arystotelesowska” w języku starobiałoruskim, zabytki piśmiennictwa słowiańskiego oraz wschodnioeuropejskiego, rękopisy słynnych działaczy kultury narodowej, wydania Biblii pierwszego białoruskiego drukarza Franciszka Skoryny (Praga, 1517-1519), Piotra Mścisławca, Iwana Fiodorowa, Wasyla Garabudy, braci Mamoniczуw, książki z brzeskiej drukarni Mikołaja Radziwiłła Czarnego oraz wydania z autografami Maksyma Bogdanowicza, Marka Chagalla, Mikołaja Gogola, Iwana Bunina, Anatole’a France’a, Victora Hugo, Mariny Cwietajewej i Pabla Picassa. Zdjęcia zaopatrzone są w komentarze w językach białoruskim i angielskim.

Część nakładu albumu, ktуry jest wydaniem podarunkowym, wysłana będzie do największych bibliotek krajowych i zagranicznych. Uczestnik projektu, malarz-fotograf Andrzej Szczukin, opowiedział, że drogą wykorzystania gry światła i cieni i zmiany kompozycji usiłował stworzyć efekt “żywej książki”, ktуra patrzy na czytelnika i jakby świeci się od wewnątrz.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter