Dziedzictwo przyciąga współczesnych

Badania archeologiczne w okolicach pałacu w Nieświeżu będą kontynuowane w 2009 roku
Badania archeologiczne
w okolicach pałacu w Nieświeżu będą kontynuowane w 2009 roku.

W przyszłości prace wykopaliskowe będą prowadzone na miejscu letniej rezydencji Radziwiłłуw — parku Alba. Głуwnym obiektem badań archeologуw zostanie ermitaż parku. Naukowcy postarają się określić jego pierwotne rozplanowanie i wygląd. “Można dziś spotkać dość dużo opisуw ermitażu, jednak informacji o tym, jak dokładnie były rozmieszczone pomieszczenia i jak wyglądały wnętrza, nie ma” — mуwi pracownik Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi Andrzej Miecielski. — Sprуbujemy odtworzyć te informacje na podstawie zgromadzonych podczas prac wykopaliskowych danych i porуwnania ich ze źrуdłami o parku Alba”.
Park został założony przez Radziwiłła Sierotkę w XVI wieku. Znajdował się tu ermitaż i pałac dla inscenizacji teatralnych Konsolacja. Na obszarze parku mieściły się rуwnież zwierzyniec i farma, zbudowane w stylu holenderskim. W 1812 roku głуwne budowle parku zostały zniszczone, sztuczne stawy i kanały, stworzone w basenie rzeki Usza, pozarastały, utraciły dawne piękno rуwnież tereny zielone Alby. Teraz te wszystkie obiekty są odnawiane, trwa zagospodarowanie parku, ruszyły prace nad uporządkowaniem jego systemu hydrologicznego.
Radziwiłłowie to jeden z najsłynniejszych rodуw europejskiej cywilizacji. Przeszli do historii nie tylko ze względu na ogromną władzę i bogactwo, ale i duży wkład w rozwуj kultury i sztuki Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Od 2005 roku rezydencja Radziwiłłуw stała się dziedzictwem historyczno-kulturowym ludzkości — ten zabytek wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Na Białorusi zostanie założony ośrodek informacyjny badania dziedzictwa Radziwiłłуw. Porozumienie osiągnięto na spotkaniu specjalistуw bibliotek i archiwуw z Białorusi, Rosji, Polski, Ukrainy, Litwy, Niemiec i Finlandii. Wszystkie te państwa przedstawią w postaci cyfrowej dokumenty i książki należące niegdyś do rodziny Radziwiłłуw. Planuje się połączyć w jedną całość unikalne archiwa, bogate źrуdła o dziedzictwie historycznym Radziwiłłуw.
Obecnie książki i dokumenty Radziwiłłуw przechowują się w Mińsku, Moskwie, Sankt Petersburgu, Warszawie, Wilnie, Helsinkach. Realizacja projektu na poziomie międzynarodowym pozwoli skonsolidować wysiłek organizacji — posiadaczy dokumentalnego dziedzictwa Radziwiłłуw.
Jak uważa przewodnik Narodowego Muzeum Historii i Kultury “Nieśwież” Sergiusz Czyściakow, założenie ośrodka informacyjnego badania dziedzictwa Radziwiłłуw pozwoli zapewnić swobodny dostęp międzynarodowej społeczności naukowej i obywateli rуżnych państw do cennych dokumentуw, utrwalonych na nośnikach cyfrowych, zdobyć maksymalnie dużo informacji, wykorzystać te unikalne materiały w napisaniu prac naukowych.
Archiwum Radziwiłłуw jest jednym z największych zbiorуw dokumentуw z historii Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ przez wiele stuleci ten rуd magnatуw odgrywał znaczną rolę w życiu politycznym, społeczno-gospodarczym i kulturowym Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej, Imperium Rosyjskiego i innych państw Europy, był spokrewniony z arystokracją państw europejskich.
Rodzina Radziwiłłуw dla Europy Środkowej odegrała taką rolę jak Medici i Visconti dla Europy Zachodniej. Radziwiłłowie przeszli do historii rуwnież jako mecenaci.
W Narodowym Muzeum Sztuki w grudniu po raz pierwszy otwarto stałą wystawę portretu historycznego XVI–XVIII wieku ze zbiorуw Radziwiłłуw i innych słynnych rodуw białoruskich.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter