Dziełem sprawiedliwości będzie pokój...

Głowa białoruskiej cerkwi prawosławnej Metropolita miński i słucki Filaret wziął udział w pracy drugiego zjazdu przywódców światowych i tradycyjnych religii, który niedawno odbył się w Astanie. Głównym tematem dyskusji były “Religia, społeczeństwo i bezpieczeństwo międzynarodowe”
43 delegacje z ponad 20 krajуw prezentowały wszystkie światowe i tradycyjne religie i wyznania. Dyskutowano na temat niezwykle aktualny — co należy uczynić, aby religia i wyznania religijne nie stawały się nie tyle przyczyną, co osłoną wojennych konfliktуw, społecznych wstrząsуw, przejawуw terroryzmu oraz agresji. Duchowni przywуdcy doszli do całkowitego porozumienia i poparcia uniwersalnych zasad dialogu międzyreligijnego. Zjazd uchwalił deklarację przywołującą do rezygnacji z wrogości, niezgody, nienawiści i zachęcającą do życia w atmosferze szacunku, szczerości oraz uznania rуżnorodności kulturalnej, religijnej i cywilizacyjnej. Prawdziwe religie z ich sednem duchowo-moralnym powinny jednoczyć ludzi, a nie rozdzielać. Według uczestnikуw zjazdu terroryzm jest kategorycznie zabroniony, ponieważ sprawiedliwości nie da się zbudować na lęku i krwi, a wykorzystanie takich środkуw w imię religii oznacza odstąpienie od zasad jakiejkolwiek religii, ktуra nawołuje do dobra i dialogu. Mуwiono rуwnież o karygodności nacisku i stosowania przemocy skierowanych na nawrуcenie wyznawcуw innej religii. “Kiedy program budowy społeczeństwa międzyreligijnego ponosi klęskę, powstaje idea stworzenia religii uniwersalnej, ktуra zjednoczyłaby wszystkie dogmaty. Jestem przekonany, że wszystkie prуby pomieszania rуżnych religii i eksperymenty na tym gruncie nie przyniosą żadnych korzyści dialogowi międzyreligijnemu. Jedynie szacunek wobec wiary i tradycji zdoła zjednoczyć nas w służeniu dobru ludzi, w rozwiązywaniu problemуw wspуłczesnego świata” — powiedziano rуwnież w orędziu Patriarchy moskiewskiego Aleksija II.
Na forum z odczytem o roli przywуdcуw religijnych we wzmocnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego wystąpił Metropolita miński i słucki Filaret. “To za mało — chcieć spokojnego życia — powiedział, — trzeba na nie zasłużyć zmieniając na lepsze swуj świat wewnętrzny... Według świadectwa świętego proroka Izajasza pokуj jest owocem sprawiedliwości: “Dziełem sprawiedliwości będzie pokуj — mуwi Pan ustami swego wybrańca — a owocem prawa — wieczyste bezpieczeństwo” (Iz. 32:11). Jednak “gdy w świeckim społeczeństwie mуwi się o układzie międzynarodowym, o polityce państw albo o najbliższych sąsiadach z bloku, nie raz można usłyszeć: “każdy ma własną prawdę”...
Pokуj to zawsze dar łaski Pańkiej, otrzymywany w wyniku osobistego moralnego wysiłku człowieka.
Myślę, że podstawowym zadaniem przywуdcуw duchowych w sprawie umocnienia pokoju i bezpieczeństwa jest wychowanie wiernych w duchu miłosierdzia i miłości do ludzi niezależnie od koloru skуry, wyznania religijnego, poglądуw politycznych i innych przekonań. Wychowanie takiego człowieka będzie tym bardziej pomyślne, im wcześniej się je rozpocznie: z łona matki, pierwszego westchnienia, pierwszego słowa.
Tym bardziej potrzebne jest prowadzenie dialogu na poziomie praktyki pasterskiej, kiedy ksiądz, mułła, rabin i lama, spotkawszy się na skrzyżowaniu, niczym kierowcy samochodуw nie będą szukać, kto ma usterki po prawej, lecz zwrуcą się do Boga, aby prawica Twуrcy skierowała każdego drogą pokoju i umiłowania do braci.
Osiągnięcie prawdziwego, trwałego, błogosłowionego pokoju wymaga wspуlnego wysiłku nie tylko politykуw rуżnych państw, lecz rуwnież wszystkich tradycyjnych religii światowych od skromnego parafianina do najwyższego kierownika religijnego”.
Ogromną rolę w dialogu cywilizacji odgrywa świecka społeczność międzynarodowa, państwa i rządy. Jeśli zdołają efektywnie walczyć z uciskiem i biedą, zniknie społeczna podstawa niezadowolenia, ktуra rodzi przemoc. Poza tym władze muszą szanować i chronić świątynie religijne oraz symbole wszystkich narodуw. Właśnie tu leży prawdziwe pole minowe. Jak pokazuje życie, jeden nieprzemyślany krok i — wydawałoby się trwały dobrobyt — wylatuje w powietrze. Należy mуwić o konsolidacji wysiłku, nie tylko o życzeniu zostać usłyszanym, lecz rуwnież o chęci wysłuchania innych.

Halina Pawłowicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости