Duchowy składnik wiary

[b]Prezydent spotkał się z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem, naczelnymi i przedstawicielami lokalnych cerkwi prawosławnych. Miłe spotkanie odbyło się w mińskiej Cerkwi Wszystkich Świętych. Ważni goście powiedzieli wiele miłych słów o Białorusi, Mińsku, mieszkających tu ludzi. Podziękowali za wiarę i wierność wobec tradycji prawosławnych. [/b]
Prezydent spotkał się z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem, naczelnymi i przedstawicielami lokalnych cerkwi prawosławnych. Miłe spotkanie odbyło się w mińskiej Cerkwi Wszystkich Świętych. Ważni goście powiedzieli wiele miłych słуw o Białorusi, Mińsku, mieszkających tu ludzi. Podziękowali za wiarę i wierność wobec tradycji prawosławnych.

Tysiące ludzi zgromadzili się tymczasem wokуł cerkwi, jakby na potwierdzenie, że nasz narуd nosi w duszy iskrę Bożą i święcie ją chroni.
— Jest to potężne narzędzie dla tych procesуw integracyjnych, ktуre rozwijają się w przestrzeni poradzieckiej. Jedna wiara, ktуra jest podstawą słowiańskich kultur, łączy nas i robi zrozumiałymi dla siebie. Żadne granice nie są w stanie rozdzielić tę głęboką jedność, ktуra wynika z naszej historii.
Narуd białoruski, zapewnił prezydent, święcie szanuje i zachowuje wiarę przodkуw przez wieki. Liczba wierzących w kraju stale rośnie. I w naszych trudnych czasach jest to wielka wartość. Aleksander Łukaszenko zauważył:
— Ostatnio widzimy intensyfikację kryzysu cywilizacji zachodniej. Nie tylko finansowe lub ekonomiczne zaburzenie, a głęboki kryzys moralności i duchowości. I nastąpiło ono w czasie, gdy przemysł i technologie dokonały niesamowity skok, ktуry, wydawało się, może zapewnić dobrobyt dla całej ludzkości... Ale teraz stało się jasne, że nie samym chlebem człowiek żyje, nie tylko korzyści materialne są istotne dla pokoju i dobrobytu ludzi. Życie zmusza nas ponownie dokonywać wyboru, szukać niezmienne duchowe punkty orientacyjne, określać system wartości.
Prezydent z zadowoleniem podkreślił, że między świecką i duchową władzą na Białorusi stworzyły się prawdziwe relacje partnerskie. 10 lat temu zostało podpisane porozumienie w sprawie wspуłpracy między państwem a Białoruską Cerkwią Prawosławną. Stale wypełnia się treścią konkretnych wspуlnych spraw.
Odpowiadał patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl. Wyrażone przez niego myśli w dużej mierze powtarzały to samo, o czym mуwił prezydent. Patriarcha przypomniał, jak odbywały się uroczystości z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi. Znacząca data, ale wtedy ludzie mieli zupełnie inny nastrуj niż teraz. Miniona ćwierć wieku zmieniła ludzi:
— Dziś wszyscy jesteśmy inni. A ci, ktуrzy 25 lat temu jeszcze mieli przeczucie, dziś mogą świadczyć, że prawosławie ma duchową siłę, ktуra jest podstawą nie tylko osobistego, rodzinnego życia, ale rуwnież życia narodуw.
Przez ćwierć wieku, zauważył patriarcha, zmieniła się i Białoruś. Ale w ogуle, wyraził takie przekonanie:
— Ten duchowy fundament, ktуry został założony 1025 lat temu, jest wspуlny dla wszystkich narodуw — spadkobiercуw księcia Włodzimierza, Rusi Kijowskiej, i ten wspуlny fundament jest najważniejszą i podstawową rzeczą, ktуra powinna być podstawą naszej wspуłpracy, naszej integracji. Jesteśmy pewni, że jeśli ten fundament zostanie w tym podstawą naszej integracji, jeśli na tym fundamencie będzie rosnąć budynek przyszłości, go nie zmyją żadne ulewy i nie zniszczą żadne trzęsienia ziemi, budynek ten przetrwa prуbę czasu.
Prezydent i duchowni wymienili się poglądami na temat roli prawosławia w nowoczesnym społeczeństwie i jego rozwoju.

Dmitrij Kriat
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter