Rada ekspertów ogłosiła listę nominowanych do nagrody Państwa Związkowego w dziedzinie literatury i sztuki

Duchowe pieśni o głównym

Rada ekspertów ogłosiła listę nominowanych do nagrody Państwa Związkowego w dziedzinie literatury i sztuki

W następnym roku po raz ósmy zostanie wręczona nagroda prestiżowa Państwa Związkowego w dziedzinie literatury i sztuki. O nagrodę honorową będą walczyć sześć nominantów. Ale najlepszymi członkowie jury ogłoszą tylko trzy projekty.

Pretendować do tytułu laureata będą czterej kandydaci z Białorusi i dwaj — z Rosji. Podczas mińskich obrad Rady ekspertów członkowie jury ogłosili obecną nagrodę “muzyczną”: z sześciu kandydatów — pięć przedstawicieli tego rodzaju twórczości. W rocznicę 70-lecia Wielkiego Zwycięstwa w tym, oczywiście, nie ma nic dziwnego. W duchowych pieśniach — całe życie lat wojennych i powojennych, w nich jest tragedia i duma naszych ludzi, trudy i radości wielkiego państwa z niezwykłym losem...

Z rosyjskiej strony wśród kandydatów jest zgłoszony projekt muzyczny kierownika artystycznego i naczelnego dyrygenta Państwowej Akademickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej im. Czajkowskiego Włodzimierza Fedosiejewa  “Pieśni wojennych lat” i 8 melodii (wśród których są ulubione nie przez jedno pokolenie słuchaczy “Pieczki-ławaczki”, “Alesja”, “Radnaja dzierewnia”) , popularnego kompozytora, narodowego artysty Rosji Aleha Iwanowa.

Białoruś w planie muzycznym też nie pozostaje w tyle: wśród kandydatów — tylko wiadome i znaczne imiona dla kultur obu państw. Kompozytor Ihar Łuczenok przedstawia na konkursie cykł pieśni patriotycznych do 70-lecia Wielkiego Zwycięstwa. Zespół autorski w osobach kierownika artystycznego zespołu “Siabry” Anatola Jarmolenka, kompozytora Aleha Jelisiejenkawa i poety Iwana Jurkina prezentują album “Gdzie kalina kwitnieła”, a dyrygent Michaił Drinieuski jest wyróżniony za aktywną działalność występów gościnnych i programy koncertowe Narodowego Chóru Akademickiego Republiki Białoruś im. Citowicza. Osobnie w ogólnej liście jest zespół autorski, który stworzył pomnik Świątobliwemu Patriarsze Aleksemu II (autorzy — twórczy tandem w składzie protojereja Fiodara Pownaha, rzeźbiarza Włodzimierza Słabodczykawa i architekta Ihara Marozawa). Pomnik został otwarty w październiku 2012 roku koło ścian mińskiej świątyni — pomnika na cześć Wszystkich Świętych, w ceremonii wziął udział obecny zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl.

Podstawowe kryterium doboru kandydatów na nagrodę rok w rok zostaje niezmienny: znaczny wkład utworów, które sprzyjają wzmacnieniu braterskich stosunków, przyjaźni i rozwoju współpracy narodów Rosji i Białorusi, w życie kulturalne obu państw. W swój czas kandydatami do nagrody byli narodowy pisarz Białorusi Iwan Szamiakin, rosyjski aktor Aleksy Petrenko i białoruski dramaturg Aleksy Dudarew, malarze Michaił Sawicki i Walentyn Sidaraw, bracia Tkaczewy i Leonid Szczemelew, aktorzy Aleksander Kalagin i Rostisław Jankowski, kompozytor Aleksandra Pachmutowa i dyrygent Michaił Finberg...  

Zastępca sekretarza stanu Państwa Związkowego Iwan Bambiza, członek Rady ekspertów, zaznaczył na obradach w Mińsku, że wybierać najbardziej godnych za każdym razem staje się co raz trudniej. Obecna dyskusja była szczególnie gorąca i pryncypialna:

— To są wybitni ludzie, którzy wnieśli olbrzymi wkład w kulturę Białorusi i Rosji. I jak wybrać trzech — tego sobie nie wyobrażam. Będzie bardzo trudno. Ale nam pomoże szeroka opinia publiczna. W latach poprzednich otrzymaliśmy bardzo dużo odzewów. Były też i odzewy niegatywne. Bierzemy pod uwagę wszystkie opinie.

Do Rady ekspertów bieżącego roku weszło 15 osób — rosyjscy i białoruscy działacze literatury i sztuki oraz przedstawiciele związków twórczych i państwowych instytucji obu państw.

Publiczna dyskusja nominowanych rospoczęła się 10 czerwca i trwała dokładnie trzy miesiące, do 10 września. Potem Rada ekspertów wysłucha motywowane orzeczenia, jak pozytywne, tak i negatywne, i z uwzględnieniem wyników monitoringu publicznej dyskusji podejmie decyzję o zgłoszeniu na przyznanie nagrody. Trzy najleprzych projekty według tradycji  ogłosi Prezydent Białorusi i wyróżni uczestników pamiętnymi dyplomami na otwarciu Międzynarodowego Festiwalu Sztuk “Sławianski bazar w Witebsku” w 2016 roku.

Juliana Leonowicz

Photo BelTA
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter