Беларусь Сегодня

Минск
+25 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Drzwi się otwierają

Mieszkańcy graniczących z Litwą białoruskich miast Grodna, Oszmian, Brasławia wkrótce będą mogli odwiedzić sąsiednie Wilno bez konieczności uzyskania wizy. Litwini także otrzymają możliwość swobodnie przyjeżdżać do przygranicznych regionów Białorusi. Sprawa jest w stadium opracowania, jak mówią dyplomaci. Kolejna ważna kwestia: kiedy Unia Europejska obniży ceny wiz Schengen dla Białorusinów? A może w ogóle zniesie opłaty? Przecież przed nami lato — sezon podróży. Wiktor Jankowienko, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, wytłumaczył, co może się zmienić w tym zakresie już w najbliższym czasie
Mieszkańcy graniczących z Litwą białoruskich miast Grodna, Oszmian, Brasławia wkrуtce będą mogli odwiedzić sąsiednie Wilno bez konieczności uzyskania wizy. Litwini także otrzymają możliwość swobodnie przyjeżdżać do przygranicznych regionуw Białorusi. Sprawa jest w stadium opracowania, jak mуwią dyplomaci. Kolejna ważna kwestia: kiedy Unia Europejska obniży ceny wiz Schengen dla Białorusinуw? A może w ogуle zniesie opłaty? Przecież przed nami lato — sezon podrуży. Wiktor Jankowienko, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, wytłumaczył, co może się zmienić w tym zakresie już w najbliższym czasie.

— Ministerstwo Sportu i Turystyki czeka na podjęcie zasadniczej decyzji rządu w sprawie utworzenia 50-kilometrowej strefy bezwizowej na terenie Białorusi i Litwy. To znaczy, że mieszkańcy powiatуw na odległości 50 kilometrуw od granicy będą mogli jeździć z jednego kraju do innego bez ograniczeń i przebywać — my u nich, a oni u nas — w ciągu 90 dni. Jednak będzie to dotyczyło nie wszystkich Litwinуw i Białorusinуw, a tylko obywateli, ktуrzy mają zameldowanie na pobyt stały w przygranicznych regionach.
— Jak na granicy państwowej funkcjonariusze będą odrуżniać mieszkańcуw przygranicza od reszty obywateli?
— Mieszkańcy przygranicza na podstawie zaświadczenia o zameldowaniu w 50-kilometrowej strefie otrzymają specjalne karty, w ktуrych będą stawiane pieczątki o przekroczeniu granicy. Podkreślam: właśnie do specjalnych dokumentуw, a nie do paszportu narodowego.
— Ile osуb z białoruskiej i litewskiej strony może liczyć na takie ulgi?
— Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami około 800 tysięcy Litwinуw i około 600 tysięcy Białorusinуw. Do przygranicznej 50-kilometrowej strefy po białoruskiej stronie należą takie miasta jak Grodno, Oszmiany, z litewskiej — stolica Wilno. Ich mieszkańcy będą mogli odwiedzić inny kraj bez wiz.
— А mińszczanie?
— Nie. Ponieważ Mińsk znajduje się znacznie dalej od granicy. Dodam, że jeśli mieszkaniec przygranicznego z Litwą terenu pojedzie do tego kraju, to nie będzie mуgł przekroczyć 50-kilometrowej strefy na terenie sąsiedniego państwa.
— Biorąc pod uwagę fakt, że Litwa jest członkiem UE, to i tak potrzebna jest wiza jednolita. Czy oczekuje się na obniżenie cen wiz Schengen dla Białorusinуw?
— Powiem najpierw, że Ministerstwo Sportu i Turystyki już od kilku lat przywołuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne resorty właściwe w tej sprawie do zniesienia wizowego reżimu dla obywateli Unii Europejskiej, ktуrzy wjeżdżają na terytorium Białorusi. To pragmatyczny krok, niewątpliwie będzie sprzyjać zwiększeniu liczby zachodnich turystуw w naszym kraju i odpowiednio wpływуw środkуw pieniężnych do budżetu. Z innej strony takie decyzje podejmowane są po długim uzgodnieniu przez rуżne instytucje państwowe. I oczywiście nie może to być krok jednostronny — tylko naszego kraju. Jeśli wychodzimy naprzeciwko UE, to i oni muszą złożyć odpowiednie przyjazne propozycje. Jednak pozycja UE w kwestii wiz dla naszych obywateli na razie oficjalnie się nie zmieniła, a na nasze inicjatywy państwa zachodnie reagują dość powściągliwie. Teraz mamy nadzieję, zwłaszcza po dołączeniu Białorusi do programu Partnerstwa Wschodniego, że wiza dla naszych obywateli, ktуrzy jadą do UE, będzie kosztowała przynajmniej tyle, ile dla Ukraińcуw i Rosjan — cena obniży się z 60 do 35 EUR. Nie wykluczam jednak, że w trakcie omуwienia tej sprawy mogą zostać podjęte absolutnie niespodziewane decyzje — nawet bardziej dla nas korzystne.

Wiktor Korbut
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи