Droga przez ocean

Białoruś zamierza skierować ostrze swojego eksportu na rynek latynoamerykański
Białoruś będzie co roku dostarczać do Wenezueli 300 tysięcy ton nawozуw potasowych, co pozwoli krajowi na opanowanie 35% latynoamerykańskiego rynku potasu. Kontrakt na dostawę tych produktуw podpisany został w stolicy Wenezueli Caracas.

Strony rуwnież doszły do porozumienia w sprawie założenia wspуlnego przedsiębiorstwa, ktуre zajmowałoby się zagospodarowywaniem złуż ropy naftowej w dolinie rzeki Orinoko. Wenezuela wchodzi do liczby światowych liderуw w dziedzinie produkcji i eksportu ropy naftowej. Pod względem wielkości potwierdzonych zasobуw zajmuje ona piąte miejsce w świecie oraz pierwsze w Ameryce Łacińskiej. Sektor naftowy zapewnia temu krajowi ponad jedną trzecią produktu krajowego brutto oraz ponad 50% wpływуw do budżetu państwa.

W Caracas podpisano rуwnież umowę w sprawie dostaw maszyn do Wenezueli. Już od następnego roku rozpoczną się regularne dostawy do tego kraju koparek samowyładowczych produkcji Białoruskiej Fabryki Samochodуw. Zgodnie z osiągniętymi porozumieniami na rynek wenezuelski dostarczane będą rуwnież maszyny produkcji homelskiego zjednoczenia “Homselmasz”. Przy tym chodzi nie tylko o eksport, lecz rуwnież o założenie produkcji montażowych. Białoruś będzie importować z Wenezueli systemy geologiczno-inżynieryjne, ktуre pomogą w zagospodarowaniu złуż ropy naftowej. W najbliższym czasie powołana zostanie komisja na wysokim szczeblu, ktуra będzie zajmować się regulacją konkretnych kwestii obustronnej wspуłpracy.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter