Измученный панами белорусский народ мечтал вырваться из западни. Что об этом писали газеты в 1921—1939 годах?

Долгая дорога домой

(Окончание. Начало в номере за 10 сентября 2021 года)

Старые пожелтевшие газеты — это не просто тексты и фотографии, хранящие печать давно минувших дней. По сути, это документальные свидетельства царивших в обществе настроений, нравов, проблем. А еще это уникальная возможность окунуться в хронику событий того или иного периода, проследить за их развитием, особенно если они имели поистине историческое значение. Сегодня мы продолжаем листать прессу 1920—1930-х годов, содержащую немало публикаций о жизни в Западной Белоруссии.

«Паштар здзекуецца над беларусамі»


Под таким заголовком опубликовано письмо из местечка Телеханы, присланное в редакцию газеты «Сялянская ніва» в 1926 году:

«З Віленскай дырэкцыі прыслалі ў Тэлеханы новага паштара. …Ён надта зрабіўся вялікім панам. Як толькі мужык зайдзе на пошту, то лаецца, на чым свет стаіць. А пасля так уз’еўся на беларусаў, што жыцця не дае. У ролі інспектара з’ез­дзіў з паліцыяй у вёску Гарталь у справе школьнай. Там прынеслі з гэтай вёскі падпісаць дэкларацыі войту Людвіку Кавалеўскаму, а той замест падпісаць пабег на пастарунак і заявіў аб гэтым. Паліцыя зараз жа прыехала туды, каб не дапусціць беларускае школы. Так напалохалі людзей, што тыя са страху адмовіліся ад сваіх подпісаў. Паштар дзеля гэтага здзеку над беларусамі зачыніў нават пошту без пары».

Формальные права

Кандидат исторических наук, доцент Барановичского государственного университета Виталий Кривуть посвятил изучению жизни белорусов на территории Западной Белоруссии во время ее нахождения под юрисдикцией Польши не один год. Формально законодательство межвоенного польского государства гарантировало права национальных меньшинств, все граждане провозглашались равными перед законом, отмечает Виталий Иванович:

— Статья 110 Конституции Польши 1921 года предусматривала, что «польские граждане, которые принадлежат к национальным, религиозным или языковым меньшинствам, имеют равные с другими гражданами права на создание, надзор и руководство за свой собственный счет благотворительных, религиозных и общественных учреждений, школ и других воспитательных учреждений, а также право на свободное употребление в них своего языка и исполнения правил своей религии». Однако на практике польские власти постоянно нарушали данные конституционные гарантии.

К концу 1930-х годов на территории Западной Белоруссии были полностью ликвидированы белорусские школы и белорусские культурно-просветительские организации — Товарищество белорусской школы и Белорусский институт хозяйства и культуры. Западнобелорусское крестьянство страдало от малоземелья и безработицы. В первую очередь это касалось сельской молодежи. Ее сила не использовалась. Молодые ребята сидели без работы и со временем, деморализуясь, теряли веру в лучшую долю. Не нужна молодежь была и на земле, которая без конца делилась. В результате большинство хозяйств принимало карликовые размеры и обходилось минимальным количеством рук.

Крошки с панского стола


«Эканамічныя гаспадары краю чмуцяць простага селяніна» — так читатели газеты «Сялянская ніва» в 1920-е годы оценивали происходящее в их крае после проведения земельной реформы:

«Закон мае на мэце не здавольванне страшнае патрэбы зямлі нашага сялянства, а захаванне і ўзмацненне польскага элементу на нашых землях. Нашаму селяніну будзе дадзена тое, на што будзе панская ласка, якая апрача кідання беларусу крошак з польска-панскага стала ніколі далей не пойдзе. Ды гэта і зразумела: усякаму свая сарочка бліжэй да цела… Новы закон сягае так далёка, што не толькі пазбаўляе наш народ права на тую зямельку, на якой дралі розгамі нышых продкаў, але нават і надзеі атрымаць яе ў блізкай будучыні. Гэты закон ёсць новая спроба польскіх шавіністаў застрахаваць і ўзмоцніць польскасць на беларускіх землях з двух бакоў».

В газете также говорилось о недовольстве появлением в Западной Белоруссии большого количества полупанков — осадников. Это делается для того, понимали белорусы, чтобы сохранить в восточном регионе польские силы, которые впоследствии станут экономическими хозяевами края и будут «чмуціць» белорусских крестьян, «пяючы ім на вуха аб дабрадзействах польскае культуры».

«Войт любіць сала»

А это заголовок письма читателя под псевдонимом Нейкі Беларус из деревни Великое Село Пружанского повета в газете «Сялянская ніва» (1920-е):

«У нашай Котранскай гміне ёсць войт, які ўжо чатыры гады мучыць нашых сялян. Ведама, пасля вайны людзі яшчэ не могуць стаць як след на ногі і з трудом, а то і зусім не могуць аплаціці падаткі. Вот жа наш — вялікі мастак збіраць падаткі. Як прыедзе ён з севестратарам, то пазабірае ўсе гаспадарчыя астаткі, і да таго яшчэ прыдумалі, што за ўваход у хату, апрача працэнтаў, браць і злот. Увайшоўшы ў хату найбольш шукае сала, а пасля ўжо кажухі ды іншыя рэчы. Гэтак у нашае вёсцы пазабіралі амаль усё начыста.

Мы ўжо падавалі на яго скаргі, але яго нічога не бярэ, наадварот, ён яшчэ больш стараецца душыць нашых сялян. З сялянамі дык ён не хоча гаварыць, а як спаткаецца з панам, дык скача перад ім на задніх лапках. Няўжо ж гэта ўсюды так? Ці мо толькі ў нас?»

ИЗ ДОСЬЕ

Газета «Сялянская ніва» издавалась в Вильно с 6 декабря 1925-го по 7 июля 1930 года на белорусском языке два раза в неделю. Общественно-политическое, литературное и экономическое издание противопоставляло социально-политические и национальные интересы западнобелорусского крестьянства «национально чужому» городу, культивировала белорусские крестьянские традиции, отстаивала свою тактику борьбы за независимость. Всего было издано 199 номеров, некоторые из них изъяты цензурой.

Чертово зелье

Безысходность отражалась на психологическом состоянии людей. Молодежь была деморализована. И это влекло за собой плачевные последствия. Одной из острых проблем стало пьянство. Об этом писала газета «Беларуская крыніца» в 1920-е годы:

«Вместе с бедностью и нищетой нашей деревни чрезмерно распространяется одичание и испорченность молодежи. Молодежь, в поисках утехи в своей серой и тяжелой жизни, спивается отравой-денатуратом, продажа которой доступна каждому. Спиваясь, губит здоровье, тратит последний доход и идет на преступления. Поножовщина и преступления — явления в деревне не редкие и в большинстве случаев являются результатом действия «чертового зелья», которое, кстати будет сказано, кто-то щедрой рукой доставляет нам в самые глухие деревни».

Завсегдатаи криминальной хроники


Тяжелая экономическая ситуация привела к напряженной криминогенной обстановке. Ежедневно на страницах газет приводились ужасные сообщения о жизни западнобелорусской деревни. Кровавые личные разборки, драки с летальным исходом стали обычным делом. И все это на фоне безденежья и голода.

Вот невеселый анекдот в сатирическом журнале «Авадзень» (в 1924—1925 годах он выходил в Западной Белоруссии один раз в две недели):

— Часта нешта ясі абаранкі.

— А вось на шчасце трапіў: у адным абаранку знайшоў чарвяка, дык пекар дарма цяпер колькі дзён корміць, каб толькі нікому аб знаходцы не казаў.

Братские объятия

«Красная армия 17 сентября 1939 года принесла свободу в край нищеты и уныния», — писала по горячим следам газета «Советская Белоруссия». В центре первой полосы номера за 19 сентября 1939 года — обращение Якуба Коласа «Братья Западной Белоруссии». В нем он делится своими переживаниями после одной из поездок в Западную Белоруссию. От увиденных убогих хат, прибитых горем невеселых лиц своих братьев чувство горечи сжимало его сердце. Писатель вспомнил строки, которые некогда посвятил своим землякам:

Па сходзе многіх дзён

Я зноў зірнуў у вочы родным долам —

Знаменне, ціш і сон,

Убожаства і прыгон.

За крыжам крыж, астрогі ды касцёлы.

Дзе ж посулы паноў,

Іх лёкаяў аб роўнасці, аб волі?

У дзвенканні званоў,

У звоне кандалоў,

У свісце бізуноў,

У голадзе, асабдніцтве, падполлі…

kuzmich@sb.by
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter