Минск
+13 oC
USD: 2.05
EUR: 2.26

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka odwiedził z dwudniową wizytą Pakistan

Dobrych propozycji nie bywa za dużo

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka odwiedził z dwudniową wizytą Pakistan, gdzie przeprowadził rozmowy z prezydentem tego kraju Mamnunem Husajnem i premierem Nawazem Szarifem. W Pakistanie również pracowała duża białoruska delegacja, uczestnikami której byli obaj ministrowie, przedsiębiorcy, szefowie państwowych i prywatnych przedsiębiorstw.Podczas wizyty podpisano około dwudziestu dokumentów, które, zgodnie ze stronami, pomogą znacznie rozszerzyć współpracę dwustronną.


Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka i prezydent Pakistanu Mamnun Husajn

 Jeśli oceniać współpracę handlowo-gospodarczą między dwoma krajami, natychmiast zwraca na siebie uwagę niestabilność obrotu towarowego. W ciągu ostatnich 8 lat parametr ten waha się od 50 do 120 mln dolarów. Tak więc, można oceniać obecność stałego potencjału dla zwiększania współpracy. Ale wydaje się, że brakuje systematycznego podejścia do jego organizacji. I negocjacje na najwyższym poziomie, nie ma wątpliwości, odegrają swoją stymulującą rolę.

Dzisiaj w gospodarce Pakistanu jest oczywisty zwrot do sektora rolnego. W nim jest zaangażowana największa część populacji. Ale perspektywa rozwoju innych sektorów jest widoczna bardzo wyraźnie. Nie jest przypadkiem, że Pakistan jest wśród 11 państw, które wraz z krajami BRICS mają największy potencjał, aby stać się jedną z największych gospodarek na świecie w XXI wieku. Znaczne bonusy już w najbliższej przyszłości obiecuje górnictwo. Kraj posiada złoża gazu, ropy, węgla, rud chromowych, marmuru, wapnia, soli, uranu, fosforytów, barytu, siarki, kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Wnętrze jest bardzo bogate, ale nadal nie są w pełni zbadane. I doświadczenie białoruskich specjalistów tutaj może być bardzo przydatne.

Faktycznie punktów zbieżności interesów Islamabadu i Mińska we współpracy biznesowej jest dużo. Spotkania i negocjacje odbywały się na wszystkich poziomach.

Podsumowując rozmowy, Aleksander Łukaszenka zauważył, że porozumienia dwustronne są wyrażone w dwudziestu dokumentach podpisanych w czasie wizyty:

“Na Białorusi postrzegamy Pakistan jako jednego z liderów w świecie muzułmańskim. Nieporządek, jeśli taki kraj nie jest reprezentowany w centrum Europy”.

W związku z tym strony zgodziły się na budowę ambasady Pakistanu w Mińsku.

Tak, w Pakistanie znajdowała się duża białoruska delegacja, która obejmowała ministrów i przedsiębiorców, szefów dużych państwowcyh i prywatnych struktur. Podczas pracy zostały osiągnięte porozumienia w sprawie utworzenia w obu krajach wspólnych przedsiębiorstw do produkcji niezbędnych dla dwóch krajów produktów.

Aleksander Łukaszenka powiedział, że Białoruś odwiedził przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, i szefowie dwóch państw odwiedzili teren budowy Chińsko-Białoruskiego Parku Przemysłowego w pobliżu Mińska, gdzie będą koncentrować się produkcje najbardziej zaawansowanych firm na świecie:

“To jest w zakresie realizacji koncepcji ekonomicznej Jedwabnego Szlaku Chińskiej Republiki Ludowej. Zapraszamy również Wasze firmy do udziału w tworzeniu swoich produkcji w tym parku technologicznym. Stworzymy dla tego wszystkie niezbędne warunki dla Was. A korzyści podatkowe tam nie mają precedensu”.

Aleksander Łukaszenka na spotkaniu z prezydentem Pakistanu Mamnunem Husajnem:

Nasze stosunki bardzo skutecznie się rozwijają. U nas praktycznie nie ma żadnych problemów w sferze polityki. Współpracujemy w organizacjach międzynarodowych. Wspieramy się nawzajem. Myślę, że tą drogą musimy iść, przyciągając do tej współpracy posłów i szefów działów. Jeśli chodzi o gospodarkę, tutaj nam trzeba poważnie pracować.

Kraj jest szczególnie zainteresowany w tym, aby po przyjściu na Białoruś Pakistan stworzył nowoczesne krawieckie, tekstylne produkcje, podkreślił Aleksander Łukaszenka:

“Mamy duże doświadczenie w tym. Mamy dla tego bardzo dobrą bazę. I jesteśmy gotowi do stworzenia z Wami w centrum Europy koprodukcji. Wasze produkty z tych przedsiębiorstw, nasze wspólne produkty będą mieć duże zapotrzebowanie. To jest towar, którego nie wystarczy na przestrzeni byłego Związku Radzieckiego, i importujemy go z różnych krajów. Myślę, że Wasze produkty będą konkurencyjne i na rynku europejskim”.

Wśród dokumentów zatwierdzonych podczas negocjacji w rozszerzonym formacie — umowa o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i gospodarczych, umowa międzyrządowa o współpracy wojskowo-technicznej, współpracy w dziedzinie nauki i technologii, międzyrządowe memorandum o współpracy w dziedzinie informacji i komunikacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi i Pakistanu podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie ustanowienia mechanizmu konsultacji dwustronnych, memorandum w sprawie wzajemnej współpracy — Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi i Ministerstwo Prawa, Sprawiedliwości i Praw Człowieka Pakistanu. Został również podpisany dokument-porozumienie w sprawie utworzenia białorusko-pakistańskiej wspólnej rady biznesowej.

Również zostały zatwierdzone porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji, kultury, między Mohylewskim Obwodowym Komitetem Wykonawczym i rządem prowincji Pendżab, między Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową i Federacją Pakistańskich Izb Handlowo-Przemysłowych, między Narodową Kompanią Radio-Telewizyjną Białorusi i Państwową Kompanią Radio-Telewizyjną Pakistan Television Corporation, między Białoruskim Uniwersytetem Państwowym oraz Uniwersytetem Quaid-e-Azam.

Ponadto zostały podpisane memoranda o wzajemnym porozumieniu w dziedzinie przemysłu, rolnictwa i żywności, nauki i technologii, inwestycji, jak również między narodowymi bibliotekami Białorusi i Pakistanu, Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Informatyki i Radio Elektroniki i Narodowym Uniwersytetem Nauk i Technologii Pakistanu.

Program wizyty prezydenta Białorusi do Pakistanu zawierał zarówno oficjalne i jedno symboliczne wydarzenie. Aleksander Łukaszenka zasadził drzewo w parku Szakarparian. To miejsce jest w centrum historycznym Islamabadu jest bardzo popularne wśród mieszkańców i turystów. Na jednym z dwóch wzgórz zbudowany symbol krajowy — monument Pakistanu. Na drugim rozciąga się park wypoczynku, gdzie zawsze jest dużo ludzi. Niesamowite miejsce, w którym łączy się duch tradycji historycznych i kierunek do pokojowego i spokojnego rozwoju kraju. Prezydent Białorusi pozostawił w księdze honorowych gości taki wpis:

“Podziwiam islamabadski park Szakarparian, który wymownie symbolizuje jedność Pakistanu i jego szczery zamiar żyć w pokoju i harmonii z narodami Ziemi. Niech drzewo, zasadzone przez mnie dzisiaj, służy jako dobry symbol przyjaznych stosunków między Białorusią i Pakistanem, ich dynamicznego rozwoju i dobrobytu”.


Ogólny wniosek jest jasny: dwa państwa mają wolę polityczną i są pełne determinacji politycznej do bardziej dynamicznej i owocnej współpracy we wszystkich sferach. Wynikiem dialogu stało się, jak wiadomo, podpisanie przez prezydenta i premiera Deklaracji Islamabadskiej Partnerstwa Białorusko-Pakistańskiego. A członkowie delegacji z obu stron wymienili się dwudziestoma podpisanymi wcześniej porozumieniami i memorandami.

Aleksander Łukaszenka i Nawaz Szarif powiedzieli dziennikarzom o treści rozmów oraz wynikach odnotowanych w deklaracji. W części biznesowej mowa o wzajemnym handlu, wymianie inwestycjami, rozwoju kontaktów kulturalnych. Co do polityki, stwierdzono potrzebę rozwoju współpracy międzyparlamentarnej. Rozszerzenie nie tylko dwustronnych, ale także międzyregionalnych kontaktów. Dalszej ścisłej współpracy na międzynarodowych placach, przede wszystkim w ONZ. Te wektory Mińsk i Islamabad oceniają z ogólnych pozycji.

Aleksander Łukaszenka zaprosił premiera Pakistanu do odwiedzania Białorusi, i Nawaz Szarif z wdzięcznością przyjął tę propozycję. Oczekuje się, że wizyta odbędzie się w sierpniu, wraz z gościem honorowym przyjedzie duża delegacja członków rządu i przedstawicieli biznesu. Prezydent obiecał, że przeprowadzi poważne opracowanie i przygotowanie tego wydarzenia. W przeddzień zostanie przeprowadzone spotkanie Rady Współpracy Biznesowej. Na nim będzie szczegółowo analizowana realizacja wszystkich porozumień osiągniętych w stolicy Pakistanu. Tak więc, wizyta Nawaza Szarifa będzie wypełniona w konkretną treść, aby memoranda i umowy podpisane w ciągu ostatnich kilku dni, jak zaproponował prezydent, zostały przekształcone w konkretne kontakty.

Należy zauważyć, że oba kraje deklarują zainteresowanie do stworzenia wspólnych przedsiębiorstw na terytorium Pakistanu i na Białorusi. Ten proces już się zaczął. Aleksander Łukaszenka wręczył Nawazowi Szarifowi certyfikat na pierwszy białoruski ciągnik zmontowany na pakistańskiej ziemi dosłownie w trakcie wizyty. Pakistan, oczywiście, również ma coś do odpowiedzi.


Konkrety projektów białorusko-pakistańskich


Władimir Gusakow, Przewodniczący Prezydium Narodowej Akademii Nauk Białorusi:

— Nasi koledzy są zainteresowani przede wszystkim współpracą w dziedzinie badań kosmicznych. Przedstawiłem im możliwości naszego programu, zdjęcia satelitarne terytorium Pakistanu. Byli tym bardzo zainteresowani. Nie mniej uwagi do naszych samolotów bezzałogowych, opracowań w dziedzinie biotechnologii, maszyn i technologii rolniczych. W sumie zaprezentowaliśmy 40 konkretnych projektów dla współpracy. Koledzy będą je badać, i umówiliśmy się, że w najbliższej przyszłości do Pakistanu przyjedzie grupa naukowców od naszej Akademii Nauk dla szczegółowego uzgodnienia planów współpracy. Później, Białoruś odwiedzi delegacja środowiska naukowego Pakistanu. Myślę, że będziemy mieli dobrą współpracę. Wzajemne zainteresowanie do niej jest bardzo wysokie.

Lilia Ananicz, minister informacji:

— Wyrażone wielkie zainteresowanie do edukacji dziennikarskiej na Białorusi. Widzimy pilną konieczność ustanowienia stałej operacyjnej wymiany aktualnościami informacyjnymi, projektami kulturalnymi, stworzenie wspólnych produktów telewizyjnych, w tym serialów. Tutaj taka produkcja jest bardzo pożądana. Interesujemy się doświadczeniem Pakistanu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Istnieje wzajemne zainteresowanie do współpracy w branży wydawniczej. Przede wszystkim w produkcji podręczników. Pakistańscy koledzy są gotowi do udziału w naszych projektach wystawienniczych. Rozumiemy, że gospodarka będzie się poruszać tylko wtedy, gdy kraje a ludzie będą lepiej rozumieć siebie nawzajem. W tym sensie odbyła się bardzo sensowna rozmowa ze specjalnym przedstawicielem premiera Pakistanu do spraw narodowego rozwoju informacji. Szczegółowo rozmawialiśmy o znaczeniu tematu wymiany informacji. Dziś Pakistan kieruje swoją uwagę na Europę i widzi w Białorusi wyspę stabilności, gdzie zbiegają się różne wektory polityczne i gospodarcze. Musimy, pokazując nasz kraj, rozumieć to ważne miejsce, które obecnie zajmuje Białoruś w świecie. Skierowana do nas uwaga zarówno Europy i Azji, bez przesady, całego świata. Powinniśmy to doceniać, być z tego dumni i używać na swoją korzyść.

Dzisiaj w gospodarce Pakistanu jest oczywisty zwrot do sektora rolnego. W nim jest zaangażowana największa część populacji. Ale perspektywa rozwoju innych sektorów jest widoczna bardzo wyraźnie. Nie jest przypadkiem, że Pakistan jest wśród 11 państw, które wraz z krajami BRICS mają największy potencjał, aby stać się jedną z największych gospodarek na świecie w XXI wieku. Znaczne bonusy już w najbliższej przyszłości obiecuje górnictwo. Kraj posiada złoża gazu, ropy, węgla, rud chromowych, marmuru, wapnia, soli, uranu, fosforytów, barytu, siarki, kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Wnętrze jest bardzo bogate, ale nadal nie są w pełni zbadane. I doświadczenie białoruskich specjalistów tutaj może być bardzo przydatne.

Andriej Kowchuto, Dyrektor republikańskiego przedsiębiorstwa unitarnego Naukowo-Produkcyjne Centrum Geologii:


— Z kolei białoruscy specjaliści mają wystarczająco dużo doświadczenia w poszukiwaniu złóż ropy, stałych składników mineralnych, sól, wód podziemnych. Obszary te również interesują naszych pakistańskich kolegów... Teraz odbywa się wymiana informacji, zaprezentowaliśmy możliwości białoruskich geologów, pakistańscy koledzy pokazują, czym jest bogaty ich kraj. Oczywiście, jeszcze mamy dosyć poważnie badać strukturę geologiczną terytorium Pakistanu, określić możliwości i perspektywy współpracy. Jest pewne zainteresowanie ze strony pakistańskich firm, w tym w odniesieniu do poszukiwania węglowodorów, ropy i gazu. Istotnym jest również problem poszukiwania wód podziemnych. Zostało osiągnięte porozumienie o podpisaniu umowy ramowej o współpracy w dziedzinie eksploracji mineralnej. Omawiają się możliwości i warunki przeprowadzenia takich prac, skierowania tutaj specjalistów, szkolenia wysoko wykwalifikowanego personelu.


  • Pakistan według ludności – szóstym krajem na świecie i drugim według ilości muzułmanów po Indonezji.

  • Pakistan jest wśród 11 państw, które wraz z krajami BRICS mają największy potencjał, aby stać się jedną z największych gospodarek na świecie w XXI wieku.

  • Największa częśc populacji jest zaangażowana w sektorze rolnym. Podstawowe eksportowane towary – to wyroby włókiennicze, wyroby ze skóry, towary sportowe, chemikalia i dywany.
Uładimir Chromau
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...