Do sukcesu prowadzi pragmatyzm i wzajemne wsparcie

Białoruś może zostać dobrą platformą dla Chin do prowadzenia działalności na rynku europejskim i światowym. Oświadczył o tym premier Sergiusz Sidorski w Mińsku podczas spotkania z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Lu Guichengiem
Białoruś może zostać dobrą platformą dla Chin do prowadzenia działalności na rynku europejskim
i światowym. Oświadczył o tym premier Sergiusz Sidorski w Mińsku podczas spotkania z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej
Lu Guichengiem.

“Aktualnie odnotowujemy wysoki poziom integracji z największymi producentami światowymi” — powiedział Sergiusz Sidorski na spotkaniu. Zdaniem premiera strony powinny się skupić przede wszystkim na realizacji wspуlnych projektуw wysokotechnologicznych. “Wyznaczyliśmy ponad 200 projektуw, w 2008 roku 40 zrealizowano. To jest bardzo ważne, wysokotechnologiczne projekty w warunkach światowego kryzysu finansowego będą podstawą rozwoju naszych relacji” — powiedział Sergiusz Sidorski, zaznaczając, że Białoruś jest państwem produkującym produkt intelektualny. Warto dodać, że podczas wystawy w Harbinie białoruska strona zawarła ponad 40 kontraktуw dostaw wysokotechnologicznych towarуw.
W latach 2007–2008 zaktywizował się przypływ chińskich inwestycji na Białoruś. Z udziałem chińskiego kapitału realizuje się między innymi rekonstrukcja mińskich elektrowni cieplnych Nr 2 i Nr 5. Wysoką ocenę otrzymał wspуlny projekt BEST. Według Sergiusza Sidorskiego urzeczywistniony wspуlny projekt w zakładzie “Horizont” może w najbliższej przyszłości zwiększyć swуj zasięg.
W chwili obecnej prowadzona jest aktywna praca z chińską korporacją “Sitic” w zakresie modernizacji cementowni. “Prawie wszystkie pytania rozstrzygnęliśmy” — powiedział premier. Dodał, że strona białoruska liczy na dynamikę w działalności na chińskim rynku BELAZ-u, Gomselmashu i innych rodzimych zakładуw. Mуwiono o tym w grudniu 2008 roku podczas wizyty białoruskiej delegacji w Pekinie.
W ciągu 2003–2008 roku do gospodarki Białorusi wpłynęło 208 milionуw dolarуw USA chińskich inwestycji, 96 procent z nich przypada na ostatnie trzy lata.
Rada Ministrуw Białorusi w swoim czasie uchwaliła plan przygotowania projektуw inwestycyjnych Republiki Białoruś do realizacji z przyciągnięciem kredytуw ChRL. Zgodnie z dokumentem prowadzone są prace w zakresie realizacji około 20 najważniejszych projektуw na łączną kwotę ponad 2 miliardy dolarуw USA skierowanych na stworzenie lub modernizację produkcji orientowanej na eksport i promocję białoruskich produktуw na rynku Chin. Obecnie Chińska Korporacja Narodowa ds. Zagranicznej Wspуłpracy Gospodarczej uczestniczy w realizacji projektu modernizacji Mińskiej Elektrowni Cieplnej Nr 2 (objętość inwestycji wynosi 43 miliony dolarуw USA) i rekonstrukcji Mińskiej Elektrowni Cieplnej Nr 5 na łączną kwotę ponad 260 milionуw euro.
Premier oświadczył, że tempo rozwoju wspуlnego handlu między państwami jest bardzo szybkie. W 1992 roku wzajemny obrуt towarowy wynosił zaledwie 34 miliony dolarуw USA, natomiast w 2008 roku osiągnął kwotę 2 miliardy dolarуw USA. “Przez ostatnie dwa lata obrуt towarowy Białorusi i Chin wzrуsł dwukrotnie” — zaznaczył.
Zdaniem Sergiusza Sidorskiego Białoruś i Chiny mogą razem zrobić wszystko co należy, by w warunkach światowego kryzysu finansowego nagromadzony potencjał obustronnej wspуłpracy nie tylko nie utracić, ale i wzbogacić. “Od wzajemnego wspacia będzie zależała nasza działalność na rynku zagranicznym” — dodał.
Premier zwrуcił uwagę także na wysoki poziom rozwoju dialogu politycznego między dwoma państwami.
Z kolei Lu Guicheng podkreślił, że przez ostatnie lata przyjazne relacje Białorusi i Chin bardzo aktywnie rozwijają się nie tylko w zakresie politycznym, ale i gospodarczym. “Nasza wspуłpraca jest bardzo owocna, osiągnęliśmy duży sukces” — powiedział dyplomata. Ambasador podziękował za wsparcie Białorusi i pomoc humanitarną prowincji Chin, ktуra ucierpiała wskutek trzęsienia ziemi.
Według wynikуw 2007 roku Chiny zajęły 5 miejsce pod względem obrotu towarowego, 7 — eksportu Białorusi i 3 — importu wśrуd państw dalekiej zagranicy. Do Chin Białoruś wysyła nawozy potasowe, wywrotki i części, elektroniczne układy scalone i mikromoduły, wyroby metaliczne, produkty chemiczne, maszyny i urządzenia. Swoich przedstawicieli i dealerуw w ChRL ma szereg białoruskich przedsiębiorstw przemysłowych. Białoruś sprowadza z Chin przeważnie sprzęt, części i materiały dla białoruskich eksporterуw, towary konsumpcyjne.
Regularnie odbywają się posiedzenia białorusko-chińskiej międzyrządowej komisji ds. wspуłpracy handlowo-gospodarczej.

Milena Anufryjewa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter