Do startu są gotowi wszyscy

Białoruska flaga na Igrzyskach Olimpijskich 2006 wzniesionabędzie w Turynie dnia 9 lutego
Z biaіoruskich uczestnikуw XX zimowych Igrzysk Olimpijskich jako pierwsi do Turynu przyjad± czіonkowie reprezentacji biatlonowej. Przybycie strzelaj±cych narciarzy na miejsce startуw olimpijskich zaplanowane jest na 2 lutego 2006 roku, ich zawody za¶ rozpoczn± 11 lutego.

Sekretarz generalny Narodowego Komitetu Olimpijskiego Georgij Katulin zaznaczyі, їe flaga paсstwowa Biaіorusi zostanie wzniesiona nad Wsi± Olimpijsk± o godzinie 11 rano 9 lutego, a nastкpnego dnia, zgodnie z zatwierdzon± kwot±, 42 przedstawicieli kraju wezm± udziaі w paradzie otwarcia Olimpiady 2006 roku. Imiona kapitana biaіoruskiej druїyny olimpijskiej oraz jej sztandarowego okre¶lone zostan±, kiedy wszyscy olimpijczycy zbior± siк razem.

Organizatorzy Igrzysk przydzielili biaіoruskiej delegacji 6 samochodуw z telefonami komуrkowymi. Oprуcz tego przedstawiciele delegacji narodowej bкd± mogli posіugiwaж siк wіasnymi pojazdami, ktуrymi do Turynu przyjad± czіonkowie reprezentacji w rуїnych rodzajach sportu. Druїynie bкdzie pomagaж duїy zespуі wolontariuszy, z ktуrymi juї omуwiono wszystkie kwestie wspуіpracy. Georgij Katulin zaznaczyі rуwnieї, їe ogromnej pomocy w rozwi±zywaniu kwestii technicznych udziela Olimpijczykom honorowy konsul Biaіorusi w Turynie, peіni±cy obowi±zki olimpijskiego attache Fabricio Kombo.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter