Минск
-4 oC
USD: 2.05
EUR: 2.27

Dialog z zaufaniem

[b]Białoruś gotowa do ciasnej współpracy z Sri Lanką, podkreślił Aleksander Łukaszenko na spotkaniu w Mińsku z Prezydentem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Mahindem Rajapaksy[/b]Białoruś i Sri Lanka zamierzają wprowadzić dwustronną współpracę na nowy poziom. Takie stanowisko potwierdzone zostało podczas spotkania w Mińsku prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki i prezydenta Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Mahindy Rajapaksy.
Białoruś gotowa do ciasnej wspуłpracy z Sri Lanką, podkreślił Aleksander Łukaszenko na spotkaniu w Mińsku z Prezydentem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Mahindem Rajapaksy

Białoruś i Sri Lanka zamierzają wprowadzić dwustronną wspуłpracę na nowy poziom. Takie stanowisko potwierdzone zostało podczas spotkania w Mińsku prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki i prezydenta Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Mahindy Rajapaksy.
Prezydent Sri Lanki przybył na Białoruś jednym z największych samolotуw A 320, razem z nim przyleciała delegacja licząca 130 osуb. Już sam ten fakt świadczy o tym, jak bardzo poważne są zamiary gości z Azji i wielkie oczekiwania po tej wizycie. Zresztą Białorusi nie mniej zależy na wspуłpracy ze Sri Lanką.
W trakcie negocjacji Aleksander Łukaszenko zaznaczył, że Białoruś chce wspуłpracować ze Sri Lanką, jak rуwnież z innymi państwami w regionie. “Jesteśmy przekonani, że wasz narуd, wasze państwo mają wielką przyszłość. W związku z tym chcielibyśmy zacieśnienia kontaktуw z waszym państwem, a za waszym pośrednictwem z innymi państwami w regionie” — powiedział prezydent Białorusi.
Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na podobieństwo prowadzonej przez Białoruś i Sri Lankę polityki wewnętrznej i zagranicznej. “W polityce wewnętrznej postawiliście zadanie stabilizacji sytuacji, zapewnienia pokoju na waszej ziemi, rozwijacie społecznie zaangażowaną gospodarkę, najważniejszy dla was jest człowiek — powiedział prezydent Białorusi. — W polityce zagranicznej jesteście państwem pokojowym, w praktyce wiele robicie, by świat był spokojniejszy, jesteście przeciwnikami rozpowszechnienia broni jądrowej i przeciwnikami wszelkich wojen i konfliktуw, opowiadacie się za rozwojem ONZ, na tym polega podobieństwo naszych stanowisk”.

Sri Lanka jest wyspą położoną na południu Indii, niegdyś nazywaną Cejlonem. Na południowym wschodzie jest Indonezja i Singapur. Państwa, z ktуrymi łączą nas coraz bardziej trwałe kontakty dyplomatyczne i wzajemne interesy gospodarcze. Obok jest Malezja, Kambodża, Tajlandia, Mianma. Nieco dalej — Laos, Wietnam, Chiny. Indie i Chiny to potężne państwa, z ktуrymi partnerstwo nie tylko doceniamy, ale i jesteśmy z nich dumni. Z innymi wymienionymi wyżej państwami staramy się rozwijać dialog. Z takim też zamiarem do Mińska przyjeżdżał prezydent Sri Lanki. Ten szczegуlny kraj może na ulgowych warunkach handlować ze wszystkimi państwami w regionie. W ostatnich latach zanotowano przyrost gospodarki około 7 procent. W obecnych warunkach to poważne osiągnięcie. Warto prowadzić tu wspуlny biznes na rzecz interesуw obu krajуw.

Przywуdca państwa białoruskiego zwrуcił uwagę na wielkie sukcesy, jakie osiągnął prezydent Sri Lanki w zakresie rozwoju i stabilizacji sytuacji w kraju. “Po długich latach konfliktуw na terytorium Sri Lanki daliście swojemu narodowi nie tylko nadzieję, ale i gwarancję pokoju i spokojnego życia. W ten sposуb zwrуciliście na siebie, na swуj kraj uwagę bardzo wielu przywуdcуw, działaczy społeczno-politycznych rуżnych państw” — powiedział Aleksander Łukaszenko.
Z kolei Mahinda Rajapaksa powiedział, że Sri Lanka opowiada się za wzmocnieniem przyjaznych stosunkуw z Białorusią. Zwrуcił uwagę na ważne znaczenie tego, że w państwie białoruskim panuje pokуj, co stanowi dobre podłoże do rozwoju państwa.
W trakcie spotkania w cztery oczy prezydenci porozmawiali na temat dwustronnych stosunkуw w szerokim zakresie i potwierdzili wzajemny zamiar wprowadzenia białorusko-lankijskiej wspуłpracy na nowy poziom. Bardziej szczegуłowo o dziedzinach bilateralnej wspуłpracy prezydenci porozmawiali w trakcie spotkania w większym gronie z udziałem członkуw delegacji dwуch państw.
Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na znaczenie rozwoju stosunkуw handlowo-gospodarczych. Jego zdaniem istniejąca między krajami wymiana handlowa w wysokości około 50 milionуw dolarуw USA nie pokrywa się z możliwościami dwуch państw. “Mamy zamiar poważnie ją rozwijać i doprowadzić do większej wielkości” — oświadczył przywуdca państwa białoruskiego.
Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na znaczenie przeprowadzenia w Mińsku białorusko-lankijskiego forum gospodarczego i wyraził przekonanie, że dzięki wizycie prezydenta Sri Lanki strony będą mogły zacząć działać w kilku konkretnych dziedzinach wspуłpracy, by następnie wokуł nich ukształtować stosunki handlowo-gospodarcze. Mahinda Rajapaksa zaprosił białoruskich biznesmenуw przyjechać w listopadzie na Sri Lankę.
Aleksander Łukaszenko powiedział, że w stosunkach handlowych białoruska strona może wykorzystać nowoczesne narzędzia, mechanizmy leasingu, kredytowania eksportowego i ubezpieczenia. Białorusi zależy na tym, by programy rządowe Sri Lanki obejmowały białoruskie pojazdy.
Prezydent Białorusi zaproponował realizację kilku poważnych projektуw dwustronnych ze Sri Lanką. “Jesteśmy zainteresowani handlem z terytorium Sri Lanki na ogromnych rynkach Indonezji, Azji Południowo-Wschodniej i zwłaszcza Indii, tym bardziej, że prowadzicie z tymi państwami korzystny pod względem podatkowym handel” — powiedział białoruski przywуdca.
Poza tym Aleksander Łukaszenko zaproponował Sri Lance założenie wspуlnych zakładуw i zwiększenie dostaw białoruskich pojazdуw. “Możemy założyć wspуlne zakłady na waszej ziemi, takie oferty już opracowali specjaliści dwуch państw. Myślę, że w najbliższym czasie w praktyce możemy realizować te projekty” — powiedział przywуdca państwa białoruskiego.
Prezydent Białorusi stwierdził, że państwa mają znaczny potencjał w rozwoju stosunkуw w dziedzinie edukacji, wspуłpracy wojenno-technicznej, nauki, kultury, sportu. Przywуdca państwa białoruskiego zapewnił, że Białoruś będzie rуwnież w przyszłości udzielać wsparcia w kształceniu specjalistуw Sri Lanki w dowolnej dziedzinie.
Kolejną perspektywiczną dziedziną rozwoju stosunkуw jest turystyka. “Wiemy, że Sri Lanka poważnie zajmuje się rozwojem branży turystycznej — powiedział białoruski prezydent. — Rozmawialiśmy o pojawieniu się bezpośredniego lotu z Białorusi na Sri Lankę do przewozu pasażerуw”.
Aleksander Łukaszenko szczegуlnie zaznaczył, że białorusko-lankijskie stosunki przybrały w ostatnim czasie pozytywną dynamikę. “W trakcie negocjacji potwierdziliśmy wzajemny zamiar wprowadzenia białorusko-lankijskiej wspуłpracy na najwyższy szczebel. Powinniśmy nawiązać bezpośrednie kontakty pomiędzy organami ustawodawczymi dwуch krajуw, aktywizować dialog międzyparlamentarnymi, przy czym nie tylko na dwustronnym szczeblu, ale i w ramach organizacji międzynarodowych” — uważa Aleksander Łukaszenko.
Prezydent Białorusi zapewnił swojego lankijskiego kolegę, że białoruska strona zrobi wszystko, by zrealizować osiągnięte porozumienia. “Zakazanych tematуw w naszej pracy absolutnie nie ma, będziemy rozwijać stosunki we wszystkich dziedzinach, ktуre będą was interesować — powiedział Aleksander Łukaszenko. — Dziś otwieramy nową kartę naszych stosunkуw. Białoruska strona zdecydowanie zamierza szybko i efektywnie pokonać tę drogę”.
Prezydent Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki podkreślił, że obecna wizyta jest pierwsza w historii dwustronnych stosunkуw Białorusi i Sri Lanki, potwierdza zainteresowanie obu państw w zacieśnieniu kontaktуw, przynoszących obopуlne korzyści.
Przyjechałem do Mińska jako przyjaciel waszego kraju i chcę zapewnić co do stanowczego zamiaru Sri Lanki rozwijać wszechstronne stosunki z Białorusią” — powiedział Mahinda Rajapaksa.
Zaprosił Aleksandra Łukaszenkę odwiedzić Sri Lankę.
Po negocjacjach podpisano osiem dokumentуw międzynarodowych, rozszerzających wspуłpracę w rуżnych dziedzinach. Podpisano między innymi umowy międzypaństwowe o wspуłpracy handlowo-gospodarczej, o podrуżach bezwizowych dla właścicieli paszportуw dyplomatycznych i służbowych, o uniknięciu podwуjnego opodatkowania, o wspуłpracy w branży zbrojeniowej, o kontaktach w branży turystycznej.
Zawarta została umowa pomiędzy Białorusią a Sri Lanką o wzajemnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym, porozumienie pomiędzy ministerstwami sprawiedliwości dwуch państw dotyczące wzajemnej wspуłpracy.
Aleksander Łukaszenko wyraził przekonanie, że podpisane przez strony dokumenty zapoczątkują kształtowanie podstawy prawnej dwustronnych stosunkуw.
Prezydenci Białorusi i Sri Lanki podpisali rуwnież wspуlne oświadczenie, w ktуrym potwierdzili kurs na wszechstronny rozwуj korzystnej dla obu stron wspуłpracy.
W dokumencie strony wyraziły satysfakcję z powodu konstruktywnego charakteru dialogu politycznego na najwyższym szczeblu, potwierdziły zamiar udzielania wzajemnego wsparcia na arenie międzynarodowej, wspуlnie zgłaszać sprzeciw w razie wszelkich prуb wykorzystania ONZ w charakterze narzędzia presji politycznej.
Przywуdcy dwуch państw potwierdzili, że są gotowi do dalszego wzrostu wielkości wzajemnego handlu, rozszerzenia wspуłpracy w zakresie technologii inżynieryjnych i budowy maszyn, rolnictwa i przemysłu spożywczego, budownictwa, petrochemii, w tym dzięki założeniu wspуlnych przedsiębiorstw.
Prezydenci podkreślili ważną rolę Sri Lanki jako ośrodka logistycznego przewozu morskiego, potencjał tego państwa w zakresie nawiązania wspуłpracy handlowo-gospodarczej Białorusi z państwami Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.
Poza tym Białoruś i Sri Lanka potwierdziły konieczność powołania wspуlnej komisji ds. wspуłpracy handlowo-gospodarczej, ktуra będzie skutecznym mechanizmem w rozwoju wspуłpracy handlowo-gospodarczej pomiędzy Białorusią a Sri Lanką.
Aleksander Łukaszenko i Mahinda Rajapaksa porozumieli się w sprawie wymiany wizyt i podkreślili znaczenie regularnych kontaktуw na rуżnych szczeblach.

Wasyl Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...