Na Białorusi przeszła zmiana cywilno-patriotyczna uczniów klas kadetów Państwa Związkowego

Dbaj o honor z młodych lat

Na Białorusi przeszła zmiana cywilno-patriotyczna uczniów klas kadetów Państwa Związkowego


“Na cześć Ojczyzny!” — tak się nazywa zmiana cywilno-patriotyczna, która przeszła pod znakiem 70. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa nad faszyzmem niemieckim w dniach 3-21 września w Narodowym Edukacyjno-Zdrowotnym Centrum dla Dzieci “Zubrenok”. Jej uczestnikami zostało ponad 430 chłopców i dziewcząt — uczniów klas kadetów i szkół Państwa Związkowego. 252 z nich przyjechało z Krymu, Karelii, Moskwy, pskowskiego, wołgogradzkiego i innych obwodów i republik Rosji, 180 — z Mińska i wszystkich obwodów Białorusi.


Centralnym wydarzeniem zmiany stał się Dzień Państwa Związkowego, w którego programie znalazły się spotkania ze znanymi ludźmi, którzy przez swoją działalność wzmacniają integrację Białorusi i Rosji, omówienia osiągnięć i perspektyw współpracy między obu krajami. Każda delegacja starała się pokazać w sposób jak najbardziej jaskrawy szczegóły i możliwości swojego regionu, jego bogatą historię i wkład w rozwój Państwa Związkowego. Dzieci wykazały swoją wiedzę o historii wojennej i sprawach wojskowych, brały udział w grze wojskowo-sportowej “Huragan”, rywalizowały w sztafecie wojskowo-sportowej w bieganiu, pływaniu i rzucaniu granaty na dokładność i odległość. Młodzi patrioci odwiedzili także nowe Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Mińsku i odwiedzili na wycieczce stolicę Białorusi.

Cywilno-patriotyczna zmiana kadecka w “Zubrenku”, w której tradycyjnie uczestniczą również uczniowie Mińskiej Szkoły Wojskowej, odbywa się na Białorusi od 2007 roku, już po raz 9. W sumie w niej wzięło udział około 3500 chłopców i dziewcząt z Rosji i Białorusi. Jest to jedna z najważniejszych i największych imprez, finansowanych i realizowanych pod auspicjami Stałego Komitetu Państwa Związkowego. Kierowniczka Deaprtamentu Zabezpieczenia Informacyjnego i Polityki Społecznej Stałego Komitetu Margarita Lewczenko podkreśliła wielkie znaczenie tej pracy:

— Elita wojskowa zawsze była jednym z filarów rosyjskiego i białoruskiego państw. I wychowanie ludzi, którzy widzą swoją misję w obronie Ojczyzny — zadaniem o znaczeniu krajowym. Rozwój kadeckiego i zachowanie suworowskiego ruchu na Białorusi i w Rosji — to znak, że poszanowanie dla wojskowych zapewnia stabilność i spokojną przyszłość Państwa Związkowego.

Jednocześnie ze spotkaniem kadeckim w “Zubrenku” zadania wychowania cywilno-patriotycznego młodzieży Białorusi i Rosji omówili w Mińsku uczestnicy “okrągłego stołu” — posłowie Izby Reprezentantów białoruskiego Parlamentu, przedstawiciele Stałego Komitetu Państwa Związkowego, specjaliści szeregu ministerstw i departamentów, odpowiedzialni za wychowanie młodzieży, kierownicy organizacji społecznych. A także dziennikarze — uczestnicy wycieczki prasowej, zorganizowanej przez Stały Komitet Państwa Związkowego.

— W elemencie ideologiczno-moralnym stosunków sojuszniczych między Białorusią i Rosją jakieś osłabienie jest nie do przyjęcia — powiedziała podczas debaty Margarita Lewczenko. — Podstawą tej współpracy są wspólna świadomość historyczna, poczucie patriotyzmu i gotowości do wykonywania swojego obywatelskiego obowiązku. Na to Stały Komitet Państwa Związkowego zwraca szczególną uwagę. Regularnie przeprowadzi się kompleks różnych czynności — duchowo-moralnych, cywilno-patriotycznych, wojskowo-patriotycznych, sportowych. Wśród najważniejszych — cywilno-patriotyczne zmiany kadetów “Na cześć Ojczyzny!”, festiwal “Młodzież — dla Państwa Związkowego”, pełne patriotyczną treścią spotkania turystyczne i wyścigi rowerowe białoruskich i rosyjskich chłopców oraz dziewczyn i wiele więcej.

W tym, jak wychowanie cywilno-patriotyczne działa w praktyce, uczestnicy wycieczki prasowej byli przekonani po wizycie do Mińskiej Średniej Szkoły nr 2, na bazie której zorganizowano muzeum obrońców Ojczyzny przed nazizmem i żołnierzy, którzy wykonywali swój międzynarodowy obowiązek w Afganistanie, centrum przysposobienia wojskowego młodzieży z dzielnicy. Odwiedzili także Mińską Średnią Szkołę Wojskową, której ponad 90 procent absolwentów kontynuje naukę na uczelniach wojskowych, w tym rosyjskich.

Władimir Jakowlew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter