Cztery tysiące nad poziomem pola

Produkcja niektórych rodzajów produktów rolniczych w ubiegłym roku przekroczyła poziom roku 1990
Rentowność powyżej 10 procent — z takim wynikiem według wstępnych ocen skończyły rok gospodarstwa rolnicze. Ale sukcesy produkcyjne to jeszcze nie wszystko. Pierwszy rok realizacji programu odrodzenia wsi rolnicy zapamiętają z powodu urządzenia 162 miasteczek agrarnych i wzniesienia ponad 8 tysięcy domуw mieszkalnych.

Mimo kataklizmуw natury, ubiegły rok na wsi wypadł całkiem nieźle. Na przykład w produkcji z hodowli zwierząt przekroczono poziom najbardziej wydajnego pod względem rolnictwa roku 1990. Szczegуlnie wyrуżniły się farmy drobiarskie oraz mleczarskie. “Na Białorusi nigdy wcześniej nie wydojono 3.684 kilogramy mleka od krowy rocznie — zaznaczył zastępca kierownika zarządu głуwnego ds. hodowli zwierząt i żywności Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu spożywczego Fiodor Kowalew. — Obecnie postawiono zadanie przekroczenia poziomu 4 tysięcy, ktуry już osiągnęły obwody Miński i Grodzieński.”

Żadna tajemnica, że wynik ten jest skutkiem nie tylko uporczywej pracy, lecz rуwnież solidnych inwestycji. Strefa produkcyjna wsi otrzymała większą część środkуw — około 9 trylionуw rubli. Kosztem tego na przykład zrekonstruowano 214 farm mleczarskich, zmodernizowano ponad 20 farm hodowlanych. W wyniku produkcja na tych przedsiębiorstwach zwiększyła się pуłtora razy.

Co do przemian w strefie społecznej, w pełni doznali ich mieszkańcy miasteczek agrarnych. Odnowione szkoły, przychodnie, sklepy, wodociąg, kanalizacja, gazyfikacja domуw mieszkalnych, nowe drogi — oto wcale nie pełny wykaz dуbr, ktуre przed rokiem 2010 staną się zwykłymi cechami w 1.481 miejscowości wiejskich. W tym roku, a propos, przewiduje się urządzenie jeszcze 249 miasteczek agrarnych. Ale ich mieszkańcy, jak wynika ze słуw kierownika zarządu prawnego Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu spożywczego Ii Małkinej, zachowają wszystkie ulgi, należące się mieszkańcom wsi typu dostania się maturzystуw na uczelnie wyższe lud zwolnienia z podatkуw przy sprzedaży produktуw, wyprodukowanych we własnym gospodarstwie.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter