Czas w drodze

Białoruś, Rosja, Niemcy i Polska będą współpracować w dziedzinie przewozów kolejowych. Kierownicy spółek kolejowych podpisali w Moskwie odpowiednie wspólne oświadczenie
Biaіoru¶, Rosja, Niemcy i Polska bкd± wspуіpracowaж w dziedzinie przewozуw kolejowych. Kierownicy spуіek kolejowych podpisali w Moskwie odpowiednie wspуlne o¶wiadczenie. Dokument ten jest wynikiem realizacji projektu “Eurotranzyt”, w ktуrego ramach odbyі siк kurs pokazowy poci±gu towarowego tras± Berlin–Warszawa–Brze¶ж –Miсsk–Moskwa. Zamiast zwykіych dziesiкciu dуb, poci±g pokonaі tк drogк w trochк ponad trzy doby.

“Projekt zostaі pomy¶lnie zakoсczony, jego wyniki przekroczyіy nasze oczekiwania” — powiedziaі na konferencji prasowej kierownik S.A. “Rosyjskije їeleznyje dorogi” Wіadimir Jakunin. W szczegуlno¶ci, jak wynika z jego sіуw, osi±gniкty zostaі widoczny postкp w optymalizacji sporz±dzenia dokumentуw przewozowych. Jedna z kluczowych roli w realizacji projektu naleїy do brzeskiego wкzіa kolejowego. Obecnie w Brze¶ciu opracowuje siк technologiк elektronicznej wymiany danych podczas przewozu іadunkуw z uwzglкdnieniem pracy przej¶cia granicznego.

Jednym z gіуwnych wynikуw, ktуre pokazaі poci±g do¶wiadczalny, jest demonstracja perspektywiczno¶ci i atrakcyjno¶ci dostarczania іadunkуw transportem kolejowym. Na przykіad przewуz іadunku z Berlina do Moskwy samochodem zajmie okoіo piкciu dуb.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter