Czas to pieniądz

Reformując system emerytalny Białoruś zamierza jednocześnie stymulować wzrost liczby urodzeń
W ciągu ubiegłych pięciu lat pensje i emerytury na Białorusi wzrosły 8 razy i w grudniu 2005 roku wynosiły odpowiednio rуwnowartość 255 dolarуw (w strefie budżetowej — 227 dolarуw) i 102 dolary. Mając takie pieniądze człowiek pracujący potrafi wypełnić dwa i pуł minimalne koszyki konsumenckie, emeryta zaś jeden.

Według poziomu pensji zajmujemy obecnie trzecie miejsce w WNP po Rosji i Kazachstanie, natomiast pod względem opieki społecznej emerytуw wyprzedziliśmy najbliższych sąsiadуw. Na przykład w styczniu 2006 roku średnia emerytura po przekroczeniu ustalonego wieku pracownika już wynosi 110 dolarуw, tymczasem gdy w Rosji — 97 dolarуw, 70 dolarуw w Kazachstanie i tylko 40 “zielonych” — na Ukrainie.

Co do podziału na biednych i bogatych, jeśli jeszcze 5 lat temu dochody zamożnych Białorusinуw przekraczały minimalne 6,7 razy, teraz rуżnica zmniejszyła się do 3,8.

Według klasyfikacji ONZ Białoruś należy do krajуw ze starzejącą się ludnością. 14 procent naszych mieszkańcуw przekroczyło 65 lat. Co 5. mieszkaniec miasta i co trzeci mieszkaniec wsi jest emerytem. Jak wynika ze słуw, ministra pracy i opieki społecznej Antoniny Morowej, co miesiąc na wypłatę emerytur wydaje się 579 miliardуw rubli. “Pobieramy pieniądze od ludności pracującej — powiedziała minister pracy i opieki społecznej, — i od razu przekazujemy je emerytom. Taka jest zasada solidarnego systemu zaopatrzenia emerytalnego. Przy warunkowo-oszczędnościowym systemie, ktуrego stopniowe wdrożenie przewidziane jest w latach 2007–2008, poziom dobrobytu starszych ludzi będzie zależał od wysokości składek ubezpieczeniowych i okresu ich wypłacania”. Innymi słowy, o własnej emeryturze trzeba będzie zastanawiać się już w młodości. Im pуźniej pracownik przejdzie na emeryturę, im więcej składek zapłaci, tym większa będzie zapomoga pieniężna na starość.

Pierwszy etap reformy rozpocznie się w połowie przyszłego roku. Ministerstwo Pracy i opieki społecznej planuje odciążyć system emerytalny drogą likwidacji zobowiązań z tytułu wypłaty przedterminowych emerytur za pracę w zakładach ze szkodliwymi warunkami pracy. A propos, dzisiaj w kraju jest pуł miliona “przedterminowych rencistуw”. Do połowy roku opracowane zostaną wspуłczynniki (od 1,5 do 2, 5 procent) dla przedsiębiorstw i organizacji, ktуre przenoszą ludzi na emeryturę 5–10 lat wcześniej od ustalonego terminu. Z tych składek ukształtowany zostanie specjalny fundusz, z ktуrego pуźniej będą wypłacane renty “zawodowe”. Jak wynika ze słуw Antoniny Morowej, pozwoli to na obniżenie społecznych składek ubezpieczeniowych. Obecnie ich wysokość stanowi 29 procent funduszu opłaty pracy oraz 1 procent pensji pracownika.

Reformując system emerytalny Białoruś zamierza jednocześnie stymulować wzrost liczby urodzeń. Jednorazowy zasiłek pieniężny dla kobiety, ktуra urodziła trzecie dziecko, zwiększony został do trzykrotnej wysokości minimum socjalnego.

Do zdjęcia: Reformując system emerytalny Białoruś zamierza jednocześnie stymulować wzrost liczby urodzeń.

Tatiana Timowicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи