Czas IT-ekologii

Międzynarodowa konferencja naukowa “Sacharowskie czytania 2006 roku: problemy ekologiczne 21 stulecia” odbyła się w Mińsku, na Międzynarodowym Ekologicznym Uniwersytecie Państwowym imienia A.D.Sacharowa
Uczestniczyło w niej ponad 200 uczonych z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Kirgizji, Słowacji, Niemiec, Francji, Izraela oraz innych krajуw.
Dla ekologуw aktualne jest nie tylko zachowanie naturalnego środowiska w dobrym stanie, lecz rуwnież wykorzystanie w tym celu ostatnich osiągnięć nauki. Na konferencji zaznaczono, że teraz ekologiczny monitoring na dużą skalę niemożliwy jest bez zastosowania IT-technologii. Uczonym i czołowym specjalistom- ekologom zaleca się tworzyć i aktywniej wykorzystywać ekologiczne systemy informacyjne, stosować nowoczesne technologie przetwarzania danych.
Uczestnicy konferencji przeanalizowali przebieg rozwoju ekologii medycznej, biomonitoringu oraz bioindykacji, rozmawiali o nowych osiągnięciach w bioekologii i radioekologii.
W uchwalonym przez uczestnikуw konferencji dokumencie wynikowym zaznaczono, że stan środowiska z uwzględnieniem oddziaływania technologii jest najważniejszym czynnikiem określającym bezpieczeństwo funkcjonowania wspуłczesnego społeczeństwa. Aby Białoruś i inne kraje mogły stale się rozwijać, należy dokładnie zbadać i we właściwym terminie rozwiązywać problemy ekologiczne. Uczeni wezwali wspуlnotę światową do poświęcania większej uwagi problemom badania i minimalizacji skutkуw Czarnobylskiej katastrofy, wypowiedzieli się za szeroką wymianą informacją i wspуłpracą międzynarodową w dziedzinie ekologii.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи