Człowiek, który odnalazł wszystko

Student Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego wygrał w Moskwie Puchar Wyszukiwania w Internecie
W sieci znany jest jako Monk. A to zabіy¶nie w konkursie programistуw, a to zaskoczy wszystkich umiejкtno¶ci± bіyskawicznego odnalezienia niezbкdnych informacji podczas popularnej gry mіodzieїowej “Starcie”. W realnej przestrzeni tym unikatem jest Igor Machaniek, student pi±tego roku na wydziale matematyki stosowanej i informatyki Biaіoruskiego Uniwersytetu Paсstwowego. Tym razem Biaіorusin byі najlepszy w¶rуd 10 tysiкcy uczestnikуw mistrzostw w wyszukiwaniu w Internecie, zorganizowanych przez jedn± z najpopularniejszych rosyjskich wyszukiwarek — Yandex.

W tym konkursie nie da siк wygraж bez erudycji i ¶wietnej reakcji.
Organizatorzy zadaj± podstкpne pytania, na ktуre trzeba odpowiedzieж jak najszybciej, posіuguj±c siк wyі±cznie Internetem.

Natomiast na wydziale matematyki stosowanej i informatyki Biaіoruskiego Uniwersytetu Paсstwowego nikt nie byі zaskoczony sukcesem Machaсka. Co roku studenci przywoї± z miкdzynarodowych olimpiad i konkursуw prestiїowe nagrody. “Igor zacz±і na serio zajmowaж siк programowaniem jeszcze w szkole — opowiada starszy wykіadowca katedry teorii programowania Katarzyna Pazura. — Tak wczesny start pozwala juї na 2-3 roku staж siк zawodowym programist± i na dobrym poziomie opracowywaж, na przykіad, projekty internetowe”. Natomiast udziaі w konkursach wyszukiwawczych dla studentуw jest powodem, aby nie tylko zademonstrowaж swoje umiejкtno¶ci pracy w Internecie, lecz rуwnieї zabіysn±ж intelektem.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи