Беларусь Сегодня

Минск
+16 oC
USD: 2.08
EUR: 2.33

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej w Republice Białoruś Cui Tsimin: “Nasze kraje utrzymują stosunki głębokiego zaufania i ścisłej komunikacji”

Cui Tsimin: “Nasze kraje utrzymują stosunki głębokiego zaufania i ścisłej komunikacji”

Chiny stały się trzecim głównym partnerem handlowym Białorusi w świecie i drugim głównym importerem
W lipcu 2013 roku w Pekinie przewodniczący Xi Jinping i prezydent Aleksander Łukaszenka podjęli wspólną decyzję o przełożeniu białorusko-chińskich stosunków w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego na nowy poziom, przyśpieszonym jego rozwoju i wielkim stymulowaniu współpracy we wszystkich dziedzinach.Historycznie znacząca wizyta przewodniczącego Xi Jinpinga na Białoruś w kwietniu 2015 roku przyniosła znaczne postępy w poprawie dwustronnych stosunków międzypaństwowych i dała nowy impuls do ich rozwoju. Przywódcy dwóch państw podpisali Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, a tym samym udokumentowanie wzmacniająс relacje wzajemnego zaufania i przyjaźni obu krajów. Białoruski rząd zwraca szczególną uwagę na pogłębienie współpracy z ChRL. Prezydent Łukaszenka wydał Dyrektywę nr 5 o rozwoju dwustronnych stosunków z Chińską Republiką Ludową. Obie strony są zdeterminowane, aby się wzajemnie wspierać w ważnych dla nich sprawach. Wzajemne zaufanie obu krajów stale rośnie, prawdziwa współpraca biznesowa pogłębia się, pojawia się wiele różnych znacznyсh korzyści dla mieszkańców Białorusi i Chin, z dnia na dzień komunikacja między dwoma terytoriami staje się coraz bardziej ścisła.

Charakterystyczną cechą białorusko-chińskich stosunków są zasada i idea: wzajemny szacunek, równość, współpraca i wzajemne korzyści. Pełne wykorzystanie i rozwój potencjału dwustronnych międzypaństwowych stosunków we wszystkich dziedzinach współpracy, maksymalne wykorzystanie zalet i komplementarności terytorialnego rozmieszczenia dwóch krajów pozwoli w prawdziwej biznesowej współpracy dwóch państw osiągnąć większych sukcesów dla dobra obu krajów i narodów.

O handlowo-ekonomicznej współpracy


Podczas wizyty na Białorusi w kwietniu 2015 roku przewodniczącego Xi Jinpinga poinformowano o przedstawieniu dla Białorusi wsparcia finansowego w wysokości 7 miliardów dolarów, strony podpisały ponad 40 dokumentów o handlowo-ekonomicznej współpracy. Już w 2015 roku handel między dwoma krajami miał aktywne saldo. Chiny stały się trzecim głównym partnerem handlowym Białorusi w świecie i drugim głównym importerem. Według statystyk strony białoruskiej, całkowity obrót wyniósł 3810 mln dolarów, co o 5,6 % wyżej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W ciągu ostatnich lat, przy wsparciu instytucji finansowych Chin, strony zrealizowały kilka dużych projektów w dziedzinie energetyki, podstawowej infrastruktury, produkcji przemysłowej, budowy parku przemysłowego itp., co wniosło znaczący wkład w rozwój społeczno-gospodarczy i modernizację Republiki Białoruś. Według statystyk, strony do tej pory umożliwiły życie około 30 projektów, w tym kwota wykorzystanego kredytu wyniosła 6 mld dolarów. Zakończono projekty, takie jak budowa 3 cementowych zakładów, rekonstrukcja elektrowni nr 2 i nr 5 Mińska, przebudowa i elektryfikacja torów kolejowych, przebudowa państwowej autostrady M5, dostawy pociągów, rozwój technologii informacyjnych itp. Dwa kraje z powodzeniem zrealizowały wspólny start satelity komunikacyjnej. Za budowę hotelu Pekin i pracę z dwoma elektrowniami chińska firma inżynieryjna została uhonorowana nagrodą Łu Bania “Inżynieryjne pracy poza granicami kraju”. Chińskie przedsiębiorstwa na Białorusi wygrały przetarg na uzyskanie kredytu od Banku Światowego. Chińska przedsiębiorczość, urządzenie, technologie i usługi na Białorusi uzyskały pozytywną reputację.

Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy jest projektem wspólnej budowy. Chińskie przedsiębiorstwa na całym świecie biorą aktywny udział w tworzeniu tej największej zagranicznej strefy ekonomicznej. Szefowie państw zwracają szczególną uwagę na ten projekt i prowadzą osobisty nadzór nad postępem prac w zakresie jego rozwoju. 12 kwietnia 2015 roku Xi Jinping i Aleksander Łukaszenka osobiście odwiedzili park przemysłowy z inspekcją i określili główne cele i kierunki działania. Budowa i rozwój parku przemysłowego zaznaczą sobą wejście w nową erę, a pozyskiwanie nowych inwestycji zapewni zrównoważony rozwój.

Po roku pierwszy etap rozwoju parku przemysłowego rozpoczęty i ma pozytywne wyniki: na terenie parku prowadzona jest budowa, a na całym świecie aktywnie angażują inwestycje. W chwili obecnej na terenie 3.5 km kwadratowych za podstawę wzięta zasada “Jedno płaskie miejsce, siedem więzi” i założony kompleks najważniejszych obiektów infrastruktury, takich jak: czterechpasowa dwustronna autostrada o długości 11 kilometrów, zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, zaopatrzenie w energię, komunikacja i inne podziemne instalacje.

Na terenie parku zakończona budowa biura przyciągania inwestycji Chińsko-Białoruskiego Parku Handlu i Logistyki o łącznej powierzchni 100 000 metrów kwadratowych, centrum wystawowego, centrum biznesowego i bondowego magazynu. W ciągu tego roku planuje się ich wprowadzenie do eksploatacji. W chwili obecnej w trakcie budowy znajdują się budynek administracyjny o powierzchni 8000 metrów kwadratowych i fabryczny korpus o powierzchni 12 000 metrów kwadratowych, rozpoczęta budowa placówek do produkcji superkondensatorów firmy Czendu Sinczrzu i białoruskich nanopektinów. Zakończona budowa projektu przesyłu i transformacji energii elektrycznej, rozpoczęta praca z uruchomieniem. Co raz więcej przedsiębiorstw wykazują zainteresowanie do parku, a jego popularność stopniowo rośnie.

W chwili obecnej Białoruś i Chiny rzetelnie i uczciwie inwestują w park przemysłowy najlepsze praktyki państw świata.

Kolejnym etapem rozwoju będzie optymalizacja mechanizmu urządzenia i rozwoju parku przemysłowego, doskonalenie ram prawnych, zachowanie kursu politycznego i zapewnienie firmom, które chcą wejść w tę strefę ekonomiczną, wydajnych, szybkich, wygodnych i wysoko jakościowych usług.

Białoruś i Chiny, jak wiadomo, są dobrymi przyjaciółmi i partnerami. Białoruś — to jeden z kluczowych partnerów Chin w budowaniu strefy ekonomicznej  “Jedwabny Szlak”. Wspólna budowa parku przemysłowego jest platformą dlа wzajemnie korzystnej, ekologicynie czystej internacjonalizacji przemysłu. Ta strefa ekonomiczna w końcu stanie się perłą współpracy dwustronnej i gospodarczej strefy “Jedwabny Szlak”, a także siłą napędową przyjaznego dla środowiska rozwoju gospodarczego Białorusi.


Odwiedzanie Mińskiej Fabryki Samochodów

O współpracy w dziedzinie edukacji


Dwustronna współpraca Białorusi i Chin w dziedzinie edukacji rozpoczęła się już jakiś czas temu  i przyniosła pozytywne rezultaty. Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku, chińscy studenci przyjeżdżali na Białoruś do nauki i podnoszenia kwalifikacji, i w tej chwili na uczelniach Białorusi szacuje się na około 2000 chińskich studentów. Ci młodzi ludzie studiują pilnie, sumiennie i osiągają wysokie wyniki. Każdego roku 3 i więcej studentów, otrzymują “Stypendia wybitnego studentа” Chińskiego Państwowego Funduszu Nauki za granicą, a najlepsi studenci z Sinczjana, studiujący na uczelniach Białorusi, otrzymują "Stypendium wybitnego studenta z Sinczjanskiego autonomicznego okręgu”. Dlatego wyniki są takie wysokie. W tym samym czasie i poziom jakości edukacji w Republice Białoruś jest dość wysoki. Dwa lata temu Chiński Państwowy Fundusz Studiów za Granicą w końcu włączył Białoruś w swoje programy “Studia podyplomowe na budowlanych wyższych uczelniach za granicą” i “Przygotowanie specjalistów w dziedzinie sztuki”. Od ubiegłego roku są wydawane już 4 imienne stypendia w ramach tych programów do nauczania na Białorusi, w ten sposób zapewniając prawo studentom, które ich otrzymali, do ich edukacji za granicą kosztem państwa.

W 2015 roku rząd Chin i rząd Białorusi podpisały nową umowę o współpracy w dziedzinie edukacji. Wysiłkiem dwóch rządów współpraca wyższych uczelni obu krajów się wzmocniła. Na przykład, Uniwersytet Technologiczny w Charbinie, Dalański Uniwersytet Technologiczny i uczelnie Białorusi porozumiały się w sprawie wspólnego przygotowania doktorantów. Taka współpraca i łączenie stawiają przed sobą cel kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadrów dla rozwoju budownictwa i współpracy obu krajów, adaptacji do współczesnych wymogów rozwoju gospodarczego i naprawdę prowadzi do ścisłego kontaktu, korzystania z jego zalet i кomplementarności.

W tym samym czasie strony zdecydowały się zwiększyć liczbę studentów studiujących za granicą kosztem państwa. W 2016 roku na Białoruś przyjeżdżają 26 osób w celu uzyskania stopnia magistra i doktora. Ze strony Białorusi w tym samym celu do Chin pojedzie około 40 osób. Rząd Chin przygotował szeroki rozwinięty system stypendialny dla studentów z Białorusi: rządowe stypendia, stypendia uczelni wyższych, stypendia Instytutu Konfucjusza, lokalne stypendia itp.

Tak więc, współpraca w dziedzinie edukacji między dwoma krajami daje doskonałe rezultaty, a jego perspektywy nieograniczone. To wzmocniło społeczny fundament przyjaznych stosunków między państwami, przyczyniło się do zacieśniania kontaktu w dziedzinie politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

O wspólnych projektach w dziedzinie nauki i techniki


Naukowo-techniczna współpraca Białorusi i Chin zawsze była ważnym elementem dwustronnych stosunków międzypaństwowych, w ciągu wielu lat podstawą zasady wzajemnej korzyści i wchodziła w ramy prac komitetu naukowo-technicznej współpracy. W ostatnich latach liczba obszarów wspólnych projektów stopniowo wzrosła, kontakty między pracownikami stały się silniejsze. Wspólne projekty realizowane w dziedzinie optyki, mikroelektroniki, inżynierii materiałowej, budowy maszyn i wielu innych.

Ministerstwo nauki i technologii ChRL i Komitetu Nauki i Technologii Republiki Białoruś stale dokładają sił do wspierania współpracy przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych obu państw i stworzenia nowego modelu stosunków. W czerwcu tego roku w Mińsku odbyło się 1. posiedzenie Naukowo-Technicznej Komisji Chińsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Współpracy (12. posiedzenie Naukowo-Technicznej Chińsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji o Współpracy). Na tym posiedzeniu strony uzgodniły i podpisały Protokół w sprawie głównych celów wspólnego wsparcia finansowego współpracy w badaniach i rozwoju, na podstawie którego Ministerstwo Nauki i Technologii ChRL i Komitetu nauki i technologii Republiki Białoruś w przyszłości przeznaczą środki do udzielania wsparcia finansowego wspólnie opracowanych badawczych i rozwojowych projektów. W tej chwili są już zdefiniowane pierwsze 25 projektów, które otrzymają takie finansowanie.

О stosunkach kulturalnych


W maju 2015 roku w obecności przewodniczącego Xi Jinpinga i prezydenta Łukaszenki w Mińsku podpisano Porozumienie w sprawie utworzenia dwustronnego centrum kultury Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Białoruś”. Dwa kraje już 10 razy z powodzeniem przeprowadziły “Dni kultury”. W październiku 2015 roku w Mińsku odbyło się 1. posiedzenie Komisji Kultury Chińsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Współpracy, na którym strony podpisały protokół z posiedzenia. Można powiedzieć, że białorusko-chińskie kulturalne stosunki pomyślnie się rozwijają i dają wspaniałe rezultaty. Pobudzenie ze strony rządów sprzyjało umocnieniu przyjaźni dwóch narodów, zapewniło lepsze wzajemne zrozumienie i komunikację w zakresie sztuki.

Niedawno, dyrektor Biblioteki Narodowej Białorusi odwiedził Chiny w składzie delegacji białoruskich artystów. W mieście Chongqing została zorganizowana wspólna impreza na pisanie i wystawianie malarstwa. Poinformowano, że delegacja artystów Chongqing przyjęła zaproszenie przyjechać w przyszłym roku do Białorusi dla organizacji podobnego przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia kontaktów pomiędzy artystami z obu krajów.

W ciągu ostatnich lat chińskie delegacje sztuki wielokrotnie przyjeżdżały do Białorusi z wizytą. W niepełnych statystykach z lutego 2015 roku do sierpnia 2016 roku Białoruś odwiedziły kilkadziesiąt delegacji chińskich zespołów, artystów, muzyków, kulturologów, itp. Na przykład, w lutym 2015 roku Białoruś odwiedził zespół Teatru Nankińskiego Opery i Baletu z programem “Cieszymy się ze święta wiosny”, który obejmował cały szereg różnych widowisk. W lutym w Mińsku odbyły się również 22. Międzynarodowe Targi. W kwietniu 2015 roku w Mohylewie w ramach “Dni kultury Nankina” odbyła się wystawa malarstwa. W lipcu 2015 roku w Bibliotece Narodowej Białorusi Chińska Federacja Literatury i Sztuki przygotowała wystawę “Chińska XII krajowa międzynarodowa mobilna wystawa malarstwa — Białoruś”. W październiku tego samego roku w Mińsku odbyły się “Dni kultury chińskiej”. W listopadzie 2015 roku przedstawiciele Chińskiego Badawczego Instytutu Sztuki wzięli udział w 4. forum “Zasoby i strategie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa — kultura tradycyjna”, prowadzonym w Mohylewie. W lutym 2016 roku firma Wydawnicza Pekina wzięła udział w 23. Międzynarodowych Targach Książki w Mińsku.

W lutym 2016 roku w Mińsku odbył się drugi festiwal “Cieszymy się ze święta wiosny”, gdzie zespół z prowincji Chenań zaprezentował białoruskim widzom imponujące przedstawienie teatralne. W marcu 2016 roku, w ramach swojego turne po krajach Europy, w sali koncertowej Białorusi wystąpił słynny pianista Li Juńdzi, demonstrując wysoki poziom posiadania instrumentem i kreatywny styl wykonania. W maju 2016 w Bibliotece Narodowej Białorusi pomyślnie odbył się festiwal filmowy, poświęcony 111-leciu chińskiego kina. W lipcu 2016 roku podczas 25. międzynarodowego festiwalu sztuki “Słowiański Bazar”, chińscy artyści w gatunku gochua i białoruscy malarze zorganizowali wspólną wystawę obrazów w sali koncertowej miasta Witebsk.

O turystyce


W chińsko-białoruskich stosunkach aktywną rolę odgrywa turystyka, umocniająca kontakt między narodami. 1 maja 2015 roku linie lotnicze Air China otworzyły nową trasę Pekin-Mińsk. 3 maja delegacja miasta Sanya zaprosiła białoruską stronę do wzięcia udziału w seminarium “Współpraca w dziedzinie turystyki Chiny-Białoruś”. Właściwy organ w zakresie turystyki i miasta Sanya, 14 delegatów z białoruskiej strony, a także dyrektorzy hoteli, spółdzielni i innych organizacji turystycznych części miasta Sanya omówili kwestię rozszerzenia współpracy, wzmocnienie turystyki przyjazdowej białoruskich obywateli z możliwością zobaczyć różnorodność Chińskiej Republiki Ludowej itp. Agencje turystyczne miasta Sanya zawarły z 14 białoruskimi firmami turystycznymi “Porozumienie o współpracy”, tym samym zmieniając prostą współpracę na strategiczną, a powierzchniową - na głęboką. Wcześniej firmy turystyczne miasta Sanya i największy tur-operator Białorusi TOP•TOUR z powodzeniem przeprowadziły w stolicy Białorusi Mińsku pokaz prezentacji “Turystyka międzynarodowa Sanya — Mińsk”. To wydarzenie było oświetlone wieloma lokalnymi kanałami TV.

W październiku 2015 roku Intourist Chin podpisał umowę o bezwizowym wjeździe grup turystów, a w maju 2016 roku izba niższa parlamentu przyjęła ten dokument. Relacje obu krajów w tej dziedzinie wciąż aktywnie się rozwijają. Tak, w marcu 2016 roku, prowincja Gansu i obwód grodzieński dokonały szeregu umów o współpracy, w tym w obszarze turystyki.

Białoruś — to piękny cichy kraj z przyjaznymi i gościnnymi ludźmi, bogaty w  turystyczne zasoby natury, kraj “Dziesięciu tysięcy jezior”. Tutaj również znajduje się słynna Puszcza Białowieska, a kraj jest bogaty w różnorodność flory i fauny. Na terenie Białorusi wiele zabytków historii i kultury, takich jak Mirski i Nieświeski zamki, Linia Stalina, muzeum Chatyń, Twierdza Brzeska i inne.

Jako Ambasador ChRL w Republice Białoruś po przybyciu na miejsce służby też przyjąłem zaproszenie zwiedzić liczne atrakcje turystyczne tego kraju, podziwiać nie tylko piękną przyrodę, ale i kulturalne zabytki, poczuć gościnność narodu białoruskiego, jego szczerą przyjaźń z narodem chińskim. Mam nadzieję, że Białoruś odwiedzi więcej turystów z Chin, żeby to osobiście doświadczyć.

Chiny — to też bardzo bogaty w turystyczne zabytki kraj, posiadający wielowiekowe kulturowo-historyczne ciemne relikty, takie jak Wielki Mur, Zakazane Miasto, System Irygacyjny Dujiangyan, wspaniałe krajobrazy naturalne Zhangjiajie, przyrody Jiuzhaigou, z dotyczącą chmury górą Chomolungma. W Chinach istnieją i beskresne stepy Mongolii Wewnętrznej, i niekończący się kręty grzbiet Ogromny Chingan, i otoczona niebieskimi wodami wyspa Chainań. Oczywiście, istnieją jeszcze i szybko rozwijające się miasta, i pełne życia wsie, a także gościnny i przyjazny chiński naród. Chciałbym zobaczyć więcej chińskich turystów na Białorusi, ale i w takim samym stopniu życzę, aby białoruscy turyści mogli odwiedzić Chiny, chodzić, patrzeć na nasz kraj. Najlepszym przyjacielom trzeba więcej się ruszać w kierunku do siebie. Tylko w ten sposób możemy lepiej zrozumieć siebie i wzmocnić naszą przyjaźń.

O zbliżającej się wizycie


W odpowiedzi na zaproszenie przewodniczącego Xi Jinpinga w końcu września, prezydent Republiki Białoruś Aleksander Łukaszenka odwiedzi Chińską Republikę Ludową z wizytą państwową. Szefowie państw wymienią się poglądami na temat aktualnego stanu i rozwoju stosunków dwustronnych, a także omówią dalsze plany rozwoju i pogłębienia współpracy dwustronnej. To spotkanie dwóch liderów jest najważniejszym w roku bieżącym. W chwili obecnej nasze kraje utrzymują stosunki głębokiego zaufania i ścisłej komunikacji. Nowe spotkanie z pewnością da impuls do wyjścia współpracy dwustronnej na nowy poziom.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи