Co? Gdzie? Kiedy?

W programie trzeciego Forum Regionów Białorusi i Rosji, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca, są możliwe pewne zmiany
W programie trzeciego Forum Regionów Białorusi i Rosji, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca, są możliwe pewne zmiany. Ale kurs na wzajemnie korzystną współpracę, który wybierają jego uczestnicy, nie zmieni się w każdych warunkach pogodowych. Od organizatorów Forum do redakcji czasopisma “Belarus” przyszedł jego program. W chwili oddania specjalnego wydania do druku w nim nadal są dopiski: “sprawdza się”. Dotyczy to w szczególności miejsc pracy sekcji. Proponujemy zapoznać się z pewnego rodzaju “mapą drogową” wydarzeń w Mińsku w ogóle, bardzo nie zagłębiając się w jej szczegóły.


Tak wieć, miejscem spotkania uczestników i gości forum — Mińsk. Przybycie — 6 czerwca, zakwaterowanie jest zaplanowane w hotelach “Prezydent-Hotel” (ul. Kirowa 18) i “Mińsk” (al. Niepodległości 11).

7.06 W pierwszym dniu forum od 9 do 10 w “Prezydent-Hotelu”, w Okrągłej sali negocjacji odbędzie się trzecie posiedzenie Komisji Międzyparlamentarnej Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś i Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej na temat współpracy międzyregionalnej. Od 10 do 11 w tym samym hotelu w foyer piętra konferencyjnego odbędzie się rejestracja uczestników Forum.

Dalej przeznacza się pół godziny na drogę do miejsc przeprowadzenia posiedzeń sekcyjnych. Uwaga: jedna z sekcji będzie działać w Nieświeżu, a to — ponad 120 km od Mińska. W sumie na Forum zorganizowano pracę 9 sekcji. Zakłada się, że do 13.30 dyskusja, wymiana poglądami w sekcjach, a także zapoznanie się z obiektami sfery socjalno-humanitarnej i organizacjami przemysłu zakończą się i będzie obiad — w miejscach przeprowadzenia posiedzeń sekcyjnych: od 13.30 do 14.30.

Zaraz po obiedzie uczestnicy Forum pojadą do miejsca przeprowadzenia wystawy “BELAGRO-2016”: do kompleksu sportowego “Hala piłkarska”, gdzie od 15.00 do 17.30 odbędzie się otwarcie Dnia trzeciego Forum Regionów Białorusi i Rosji. Uczestnicy Forum będą mogli obejrzeć wystawę. Tam odbędzie się również podpisanie umów i porozumień, zostanie zorganizowany program kulturalny. Od 19.00 szefowie podmiotów Federacji Rosyjskiej według oddzielnych programów będą odwiedzać regiony Białorusi, które są szczególnie interesujące dla nich.

8.06 W drugim dniu Forum, główne wydarzenia odbędą się w Pałacu Republiki (pl. Październikowy 1). Tam od 9.30 w foyer Małej Sali odbędzie się rejestracja uczestników sesji plenarnej. O 10.30 rozpocznie się posiedzenie na temat “Realizacja skoordynowanej polityki społeczno-gospodarczej w Państwie Związkowym: osiągnięcia, problemy, drogi rozwiązania i perspektywy”. O godzinie 12.00 — przerwa na kawę (w foyer Małej Sali Pałacu Republiki), zaplanowane również podejście do mediów przewodniczącego Rady Republiki Narodowego Zgromadzenia Republiki Białoruś Michaiła Miasnikowicza i przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Walentiny Matwijenki.

Sesja plenarna będzie trwała do godziny 15. Potem odbędzie się podpisanie umów o współpracy między rządem Republiki Białoruś i Federacją Rosyjską.

O godzinie 16 w Sali Przyjęć Pałacu Republiki odbędzie się przyjęcie Rady Republiki Narodowego Zgromadzenia Republiki Białoruś Michaiła Miasnikowicza. Od 17.30 zacznie się wyjazd uczestników Forum.

Sekcja 1. Białorusko-rosyjska współpraca w sferze pracy i ochrony socjalnej ludności (Mińsk, Sala Posiedzeń Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś)

Sekcja 2. Białorusko-rosyjska współpraca kulturalna i humanitarna: kontekst historyczny i współczesny (Nieśwież, instytucja państwowa “Narodowe Historyczno-Kulturowe Muzeum-Rezerwat “Nieśwież”)


Sekcja 3. Rosyjsko-białoruska współpraca naukowa i naukowo-techniczna. Stan i perspektywy rozwoju (Mińsk, Prezydium Narodowej Akademii Nauk Białorusi)


Sekcja 4. Rosyjsko-białoruska współpraca w sferze edukacyjnej. Stan i perspektywy rozwoju (Mińsk, Białoruski Uniwersytet Państwowy — sprawdza się)

Sekcja 5. Białorusko-rosyjska współpraca w dziedzinie polityki młodzieżowej (Minsk, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny)

Sekcja 6. Organizacja opieki zdrowotnej — najważniejszy zasób zachowania zdrowia narodu. Współpraca w ramach Państwa Związkowego Rosji i Białorusi (Mińsk, zakład opieki zdrowotnej “2. Miejski Szpital Kliniczny”)

Sekcja 7. Media jako istotny czynnik współpracy międzyregionalnej, tworzenia wspólnej przestrzeni wartości humanitarnych Państwa Związkowego (Mińsk, Instytut Dziennikarstwa BUP)


Sekcja 8. Realizacja spójnej polityki rolnej w Państwie Związkowym (lub “Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Państwa Związkowego w warunkach rozwoju integracji międzynarodowej i regionalnej handlowo-gospodarczej”) (Kompleks sportowy “Hala Piłkarska”, teren wystawy “BELAGRO-2016”)

Sekcja 9. Rozwój współpracy między Białorusią a Rosją w sektorze przemysłowym (Mińsk, 
Atlant S.A.)
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter