Kontaktów między biznesem Białorusi i Łotwy nie można nazwać nieszczerymi i pozornymi, o czym można się było przekonać podczas łotewsko-białoruskiego forum gospodarczego i giełdy kooperacyjnej

Ciepły wiatr z Bałtyku

Kontaktów między biznesem Białorusi i Łotwy nie można nazwać nieszczerymi i pozornymi, o czym można się było przekonać podczas łotewsko-białoruskiego forum gospodarczego i giełdy kooperacyjnej


Głowa Mińskiego Komitetu Wykonawczego Andrej Szorac i prezydent Rygi Nil Uszakow

Wspólna granica nie zawsze oznacza, że stosunki między państwami układają się na zasadzie wzajemnego zrozumienia. Łotwa jest takim przykładem. Od wielu lat we wszystkich dziedzinach działa zgodnie z zasadami Zachodu i kontakty między nami raczej przypominają kontakty sąsiadów na jednej klatce schodowej — nie utrzymujemy bezpośrednich kontaktów, lecz w razie konieczności pomożemy sobie nawzajem. Tak jest, jeśli chodzi o aspekt polityczny naszych stosunków. Istnieje jednak poziom, na którym niezależnie od retoryki międzynarodowej partnerstwo jest bardziej udane. Mam na myśli biznes. Biznesmeni dawno porozumieli się i szukają dowolnej okazji, by zwiększyć efekty gospodarcze współpracy ze swoimi partnerami.

Kontaktów między biznesem Białorusi i Łotwy nie można nazwać nieszczerymi i pozornymi, o czym można się było przekonać podczas łotewsko-białoruskiego forum gospodarczego i giełdy kooperacyjnej. Język pieniędzy naprawdę jest uniwersalny i ludzie, którzy potrafią w nim mówić, rozumieją się w pół słowa. Wystarczy powiedzieć, że w naszym kraju w chwili obecnej prowadzą działalność 772 osoby prawne założone z udziałem łotewskiego kapitału, na Łotwie natomiast jest 2020 przedsiębiorstw z białoruskimi korzeniami. Sądząc po statystyce sąsiedni kraj należy do dziesiątki głównych partnerów handlowych Białorusi. Podstawę białoruskiego eksportu stanowią petrochemia, wyroby z metalu, las, nawozy mineralne, produkty spożywcze, ciągniki, ubrania i obuwie. Z Łotwy przywozimy wyroby chemiczne, urządzenia optyczne, leki, tekstylia.

Na forum gospodarcze w Mińsku przyjechała duża delegacja, w której skład weszli nie tylko posłowie parlamentu Łotwy i przedstawiciele organów samorządowych wielkich miast, ale i kierownicy około trzydziestu łotewskich firm. Wizyta była po europejsku uroczysta. Goście z państwa nadbałtyckiego spotkali się z władzami Mińska i nawet podpisali program współpracy pomiędzy Ryską Dumą i Komitetem Wykonawczym Miasta Mińska. Według prezydenta Rygi Nila Uszakowa dokument “zawiera strategię współpracy w każdej dziedzinie życia dwóch stolic” — zaczynając od obsługiwania podwórek, usług gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, kultury i sportu i handlem kończąc.

Mer Mińska Andrej Szorac poparł kolegę:

— Praktyka dowiodła, że mamy się czego od siebie nauczyć, jest sporo dziedzin, w których należałoby zacieśnić kontakty.

Łotewska delegacja przyjechała do Mińska nie z pustymi rękami. Przedstawiła Białorusinom ciekawy projekt — Ryski Dworek, który w swoim czasie wywołał furorę w Moskwie. Jest to dobry przykład, jak może wyglądać kooperacja krajowych producentów. Firmy zbierają się razem i pomyślnie sprzedają swoje wyroby na stoisku tematycznym. Z jednej strony projekt dotyczy wizerunku, a z drugiej — handlu. W Moskwie sieć takich firmowych łotewskich tematycznych “zakątków” rozrosła się do 25 obiektów, lecz od pewnego czasu współpraca ze sprzedawcami detalicznymi jest zagrożona. Po wprowadzeniu sankcji żywnościowych Rosji w stosunku do poszczególnych państw europejskich dostawy produktów mlecznych i mięsnych, ryb i innych towarów wycofano. W chwili obecnej łotewskie przedsiębiorstwa zamierzają skierować ten przepływ towarów w naszą stronę i urządzić takie “dworki” w centrach handlowych w Mińsku. W zamian proponują założyć “Miński Kutok” w Rydze i w wielkich łotewskich miastach.  Chociaż, jak powiedział prezes komitetu ds. rozwoju miasta Ryskiej Dumy Maksym Tołstoj, być może nie będzie takiej potrzeby.

— Sprzedaż białoruskich wyrobów na Łotwie jest wystarczająco rozwinięta i co najważniejsze białoruskie wyroby wśród naszych rodaków są popularne — powiedział.

Wyniki forum biznesowego dowiodły, że łotewskiemu biznesowi zależy na kontaktach z producentami i potencjalnymi nabywcami, na inwestycjach, poszukiwaniu partnerów, dystrybutorów, na badaniach rynku i nawiązaniu różnych form korzystnej współpracy.

Alaksandr Biańkouski


Szanse dla inwestorów – prognoza optymistyczna


Zainteresowanie międzynarodowych instytucji finansowych do realizacji projektów na Białorusi rośnie. Taka opinia została wyrażona przez wiceministra spraw zagranicznych Polski Konrada Pawlika w Mińsku na seminarium dla polskich inwestorów.

“Ostatnio widzimy rosnące zainteresowanie międzynarodowych organizacji finansowych do realizacji projektów na Białorusi. Mamy nadzieję, że poprawa sytuacji gospodarczej na Białorusi przyczyni się do zwiększenia rankingu kredytowego kraju, co z kolei pomoże w przyszłości zintensyfikować polsko-białoruskie stosunki gospodarcze” — powiedział Konrad Pawlik.

Według niego, zainteresowanie międzynarodowych organizacji finansowych do Białorusi jest związane nie tylko z problemami, które występują w innych krajach regionu, które do tej pory były odbiorcami środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego lub Międzynarodowej Korporacji Finansowej. “Fakt, że międzynarodowe organizacje gospodarcze widzą potencjał Białorusi i perspektywy dla wspólnych projektów, nie zadziwia. To pokazuje, że szanse na dalsze pozytywne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki kraju oceniają się optymistycznie nie tylko przez nas. Najważniejsze, aby retoryka reform przechodziła do realnych działań” — uważa on.

Konrad Pawlik zaoferował polskim firmom bardziej aktywnie korzystać z możliwości oferowanych przez organizacje międzynarodowe na Białorusi. Jest przekonany, że to da dodatkowy bodziec dla jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju polsko-białoruskich stosunków gospodarczych i efektywnego wykorzystania istniejącego potencjału.

Konrad Pawlik pozytywnie ocenił wykorzystanie przez Białoruś możliwości oferowanych przez polski system bankowy i Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter