Chleb i piosenka

W Bobrujsku odbył się krajowy festiwal-jarmark Dożynki 2006
Ludowa tradycja związana z ukończeniem żniwa nabrała wspуłczesnych odcieni, lecz jej istota pozostała dawną: pełne spichlerze — to znaczy dobrobyt i dostatek w każdym domu.
W Bobrujsku Dożynki obchodziły swуj mały jubileusz — starożytną słowiańską tradycję na Białorusi wskrzeszono dokładnie dziesięć lat temu. Jeśli w połowie ll. 90. chodziło o przetrwanie, tym razem w Bobrujsku w przemуwieniach oficjalnych osуb i w rozmowach zgromadzonych chłopуw dominował zupełnie odmienny humor. Mуwiono o konieczności wdrożenia innowacyjnych technologii, o wspуłczesnej technice, o tym, że trzeba osiągać poziom najbardziej rozwiniętych krajуw Europy Zachodniej. Mimo że zła pogoda wpłynęła na brak rekordowych wynikуw, powody dla święta były.
Za dziesięć lat u białoruskich Dożynek pojawiły się własne tradycje: Aleksander Łukaszenko osobiście wręcza nagrody najlepszym rolnikom kraju. Jeszcze jedna tradycja — miasto przyjmujące gości rodzi się po raz drugi, zostaje całkowicie odnowione. Przyjemną tradycją Dożynek jest rуwnież wzniesienie nowego solidnego gmachu. W Bobrujsku zbudowano Pałac Lodowy na ponad 7 tysięcy osуb. Właśnie od zwiedzenia placu budowy w malowniczym miejscu — przy słynnej twierdzy zaczął swуj wyjazd Prezydent. Razem z chłopcami hokeistami założył do fundamentu kapsułę z posłaniem.
Po tym Aleksander Łukaszenko miał przed sobą przyjemną misję. Nagrody z rąk Prezydenta odebrali najlepsi kombajnerzy, agronomi, kierownicy i inni uczestnicy ogуlnokrajowych zawodуw. Na wszystkich czekały wspaniałe prezenty — od komputerуw do samochodуw. W głуwnej kategorii wśrуd obwodуw pierwsze miejsce zdobył obwуd witebski. Jak podkreślił Prezydent, festiwal w ciągu ostatnich dziesięciu lat odgrywał ważną rolę w rozwoju gospodarki rolnej Białorusi, ponieważ mobilizował rolnikуw dla osiągnięcia dobrych wynikуw.
Ponadto za dziesięć lat dzięki Dożynkom odbudowano dziesięć centrуw powiatowych, a licząc święta obwodowe, ogуlna liczba odrodzonych miast wynosi 35. Ten rok był trudny. Rzeczywiście znacznie zmienił pierwotne plany i zmusił chłopуw niepokoić się. Tym nie mniej osiągnęli rуwnie dobre wyniki, jak w ubiegłych bardziej pomyślnych latach. Decydującą rolę miała po pierwsze dobra organizacja prac, po drugie odnowa maszyn, po trzecie przejście najbardziej postępowych gospodarstw na intensywne technologie. Jeśli ta tendecja na wsi utrzyma się, uzależnienie urodzaju od pogody będzie jeszcze mniejsze. Białoruś oczywiście znajduje się w strefie ryzykownego rolnictwa, ale można przezwyciężyć ten czynnik. Co udowodniła tegoroczna jesień.
Prezydent pozytywnie ocenił pracę sektora agroprzemysłowego: “Ogуlnie rezultaty są niezłe. W bardzo ciężkich warunkach udało się zebrać ponad 6 mln. ton zboża”. To mniej niż w dwуch ostatnich latach, lecz biorąc pod uwagę złe warunki atmosferyczne, to niewątpliwe zwycięstwo, uważa Aleksander Łukaszenko. Gdyby coś podobnego zdarzyło się 10 lat temu, jest przekonany Prezydent, w ogуle zostalibyśmy bez chleba. Według niego stało się to możliwe dzięki temu, że w porę zabraliśmy się do rozwiązywania podstawowych problemуw wsi — techniki i ludzi. Dla przykładu: w ciągu ostatnich 10 lat rolnictwo otrzymało 14,5 tys. traktorуw. Należy jednak zrobić jeszcze więcej. Białoruski sektor agroprzemysłowy powinien wyjść na poziom europejski — zarуwno według organizacji przemysłu, jak i według poziomu życia mieszkańcуw wsi. Właśnie to jest celem państwowego programu odrodzenia i rozwoju wsi.
...O każdych następnych Dożynkach mуwią, że są najlepsze. Festiwal w Bobrujsku bez wątpienia udał się, i nowym gospodarzom uroczystości będzie bardzo trudno obejść bobrujczan. W następnym roku jak wiadomo święto odbędzie się w Reczyce. Zbierając informacje dla tego artykułu w mieście nad Berezyną, zwrуciłem uwagę na pana, ktуry bardzo dokładnie wszystko notował. Pomyślałem: kolega po fachu, ale okazało się, że to przedstawiciel obwodu homelskiego, ktуry już się przygotowuje do przyjęcia Dożynek 2007. Mуj nowy znajomy zaprosił mnie do siebie i obiecał, że za rok goście Reczycy będą mile zaskoczeni...

Waleria Stasowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости