Bony atrakcyjności

[b]W konkursie o tytuł najlepszego dla prowadzenia działalności gospodarczej regionu Białorusi, który co roku odbywa się w kraju, obwód homelski po raz pierwszy odniósł zwycięstwo[/b]Właśnie w tym regionie, zdaniem środowiska biznesowego, w chwili obecnej istnieją dogodne warunki dla rozwoju prywatnej inicjatywy.
W konkursie o tytuł najlepszego dla prowadzenia działalności gospodarczej regionu Białorusi, ktуry co roku odbywa się w kraju, obwуd homelski po raz pierwszy odniуsł zwycięstwo
Właśnie w tym regionie, zdaniem środowiska biznesowego, w chwili obecnej istnieją dogodne warunki dla rozwoju prywatnej inicjatywy. Ten fakt, iż obwуd homelski, ktуry w swoim czasie najbardziej ucierpiał wskutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, został liderem, mуwi sam za siebie: obwуd nie tylko pozbierał się po tragedii, ale i wybrał słuszną drogę rozwoju.

Jak jest
Kilka lat temu region homelski pozycjonował się jako obszar, gdzie wszechstronnej pomocy udzieli się każdej ambitnej osobie. Nie tylko w wielkich miastach, ale i na prowincji. Dlaczego tak, a nie w inny sposуb, lokalne władze ciągle powtarzały:
— Życie nie stoi w miejscu — dokładnie wie przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Homlu Włodzimierz Dwornik. — Dziś priorytetem jest nie tylko rozwуj społeczny poszkodowanych obszarуw, ale i rozwуj gospodarczy, w tym z udziałem inwestorуw. Założenie nowych przedsiębiorstw umożliwi ulepszenie życia. W bieżącym roku między innymi planuje się zbudować cztery zakłady hodowli świń w powiecie jelskim, narowiańskim, czeczerskim i lelczyckim, będzie kontynuowana budowa podobnych zakładуw w powiecie kormiańskim, bragińskim i chojnickim. Będziemy budować nowoczesne farmy hodowli zwierząt. Sektor przemysłowy rуwnież powoli napełnia się nowymi treściami. Wśrуd tych projektуw, ktуre są już realizowane, jest organizacja produkcji tkanin meblowych w Kormie, zwiększenie produkcji w narowiańskim i chojnickim zakładach urządzeń wodnych i inne. Wszystko to pozwoli zwiększyć dochody ludności regionуw, stworzyć nowe miejsca pracy, zwiększyć potencjał przemysłowy.
By biznes miał dogodne warunki, pracowały nad tym rуżne resorty. Efekty nie kazały na siebie długo czekać. W ubiegłym roku do gospodarki regionu wpłynęło 1,3 miliarda dolarуw USA w postaci inwestycji. Przy tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej środkуw zainwestowano w zakłady przemysłowe: rafinerię ropy naftowej w Mozyrzu, Białoruską Hutę, Gomelsteklo. W bieżącym roku działalność w zakresie modernizacji i zwiększenia mocy produkcyjnych z udziałem inwestorуw będzie kontynuowana. W Białoruskiej Hucie inwestycje będą obejmować produkcję bezspoinowych rur do przemysłu gazowego i petrochemii. W rafinerii w Mozyrzu będzie bardziej głęboka przerуbka ropy naftowej. Poważne projekty inwestycyjne będą realizowane w branży obrуbki drewna. Modernizacja tego przemysłu pozwoli sprzedawać na eksport gotowe produkty. Zakład produkcji celulozy i tektury w Swietłogorsku będzie produkować celulozę bieloną, co pozwoli całkowicie zaspokoić potrzeby rynku krajowego i eksportować około 30 procent wyrobуw. Homelski Zakład Chemiczny, Gomselmash, Gomelsteklo, zakład produkcji papieru w Dobruszu. To adresy nowych projektуw gospodarczych.

Lokalna specyfika
Wspуlny białorusko-francuski zakład Komkont w wolnej strefie ekonomicznej Homel-Raton powstał jako jeden z pierwszych. Według dyrektora generalnego Wiktora Proskuszkina, przez te lata zakład pomyślnie się rozwijał. Firma produkująca kotły zużywające lokalne rodzaje paliwa według technologii francuskich starała się wdrażać nowe rozwiązania.
W wolnej strefie ekonomicznej Homel-Raton przedsiębiorstwo Komkont jest zaledwie jednym z wielu udanych przykładуw działalności w regionie homelskim. Dziś w wolnej strefie ekonomicznej działa ponad 80 firm i spуłek, z nich jedna trzecia z kapitałem zagranicznym. W ciągu ostatniego roku liczba nowych zakładуw wzrosła dwukrotnie. W najbliższym czasie szczegуlny status będzie mieć rуwnież Turуw w powiecie żytkowickim, miasta powiatowe Lelczyce, Korma, Chojniki. To kolejny bon atrakcyjności dla przedsiębiorcуw.

Zielone światło “doliny krzemowej”
Pod koniec ubiegłego roku w Homlu otworzono park naukowo-technologiczny. Celem jego działalności jest stworzenie dogodnych warunkуw dla rozwoju małych i średnich zakładуw, ktуre działają w dziedzinie biznesu innowacyjnego. Pojawienie się technoparku nie jest przypadkowe. Praktyka światowa dowodzi, że po trzech latach na rynku zostaje zaledwie jedna trzecia firm, działających w dziedzinie technologii innowacyjnych. W warunkach technoparku natomiast przetrwać potrafi 90 procent. Tę specyfikę uwzględniono.
— Rozwуj innowacyjny to perspektywa — nie ma wątpliwości dyrektor technoparku Dymitr Morozow. — Nasz kraj nie ma wielkich złoży kopalin użytecznych, dlatego “praca mуzgu” jest najważniejsza. Technopark zostanie realną placуwką do opracowania nowoczesnych technologii i ich wdrożenia.
Zostać podmiotami homelskiego parku naukowo-technologicznego mogą zarуwno istniejące jednostki, zajmujące się innowacjami, jak i uczeni, inżynierzy, wynalazcy, studenci, ktуrzy dopiero zamierzają stworzyć swoje dzieło, oparte na nowych pomysłach i wynalazkach. Według przepisуw białoruskiego prawa udziela się im rуżnych ulg — w zakresie podatkуw i dzierżawy.
Najwyraźniej preferencje okazały się atrakcyjne. W ciągu kilku miesięcy działalności w technoparku stworzono ponad pуł setki nowych miejsc pracy. Trwa realizacja obiecujących projektуw. Wśrуd nich przerуbka fosfogipsu, odpadуw Homelskiego Zakładu Chemicznego. Około 20 milionуw ton tej szkodliwej dla środowiska substancji uzbierało się w przedmieściu Homla i jego zapasy rosną codziennie. Brak właściwych technologii nie pozwalał przerabiać “złoży” fosfogipsu. Dziś jednak dzięki działalności podmiotu technoparku pojawiła się taka szansa. Trwają badania w praktyce nowej technologii przerуbki fosfogipsu.
Homelska dolina krzemowa jest otwarta na nowe pomysły i zdrowe ambicje.

Wioletta Daniluk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter