Беларусь Сегодня

Минск
+18 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Bogaty sierpień

Jest stare dobre przysłowie: Letni dzień rok karmi. Obrazuje istotę wytrwałej pracy, w pierwszej kolejności chłopów. Zresztą czas zmienia realia. Dziś raczej używamy wyrazu “rolnicy”, gdy chodzi o życie wsi. Właśnie w sierpniu jest najgorętszy okres zbierania plonów. W polu, jak w żadnym innym miejscu, rozstrzygają się losy: czy będziemy mieli chleb? Rzecz jasna bez świeżych bułeczek w sklepach nie zostaniemy w dowolnej sytuacji. Chodzi o coś innego — ważniejszego i decydującego. Chodzi o to, by profesjonalnie i na czas zebrać to, co wyrosło nie bez wysiłku wielu osób, ściśle powiązanych ze sobą w rolniczym łańcuchu. Dziś jest mniej propagandy, wezwań do wszystkich wyjść w pole, walczyć o plony. Wszystko robi się bez zbędnego hałasu, bardziej zawodowo. Technologiczny sens kampanii jest przemyślany, nie ma krzątaniny. Rolnicy od wczesnego rana do późnego wieczora są w polu, czują się odpowiedzialni za plony.
Jest stare dobre przysłowie: Letni dzień rok karmi. Obrazuje istotę wytrwałej pracy, w pierwszej kolejności chłopуw. Zresztą czas zmienia realia. Dziś raczej używamy wyrazu “rolnicy”, gdy chodzi o życie wsi. Właśnie w sierpniu jest najgorętszy okres zbierania plonуw. W polu, jak w żadnym innym miejscu, rozstrzygają się losy: czy będziemy mieli chleb? Rzecz jasna bez świeżych bułeczek w sklepach nie zostaniemy w dowolnej sytuacji. Chodzi o coś innego — ważniejszego i decydującego. Chodzi o to, by profesjonalnie i na czas zebrać to, co wyrosło nie bez wysiłku wielu osуb, ściśle powiązanych ze sobą w rolniczym łańcuchu. Dziś jest mniej propagandy, wezwań do wszystkich wyjść w pole, walczyć o plony. Wszystko robi się bez zbędnego hałasu, bardziej zawodowo. Technologiczny sens kampanii jest przemyślany, nie ma krzątaniny. Rolnicy od wczesnego rana do pуźnego wieczora są w polu, czują się odpowiedzialni za plony. Nie trzeba ich namawiać, wiedzą o zachęcie materialnej, ktуra całkowicie “kieruje” zachowaniem i odpowiedzialnością.
Mimo wszystko wszyscy zdają sobie sprawę z wagi momentu. Tak już jest od wielu wiekуw. Tradycje chłopskich trosk nadal są aktualne. O okresie zbierania plonуw, ktуry kończy się w sierpniu, pamięta ludność wsi i miast, starzy i młodzi. Istnieje przekonanie, że nawet w czasach zaawansowanych technologii, bez troskliwego stosunku wobec ziemi nie można żyć. Tym bardziej, gdy sam człowiek dba o jej zagospodarowanie.
Taki oto wstęp, a raczej akcent na istocie aktualnych spraw. Zresztą ten numer czasopisma porusza rуwnież inne ważne tematy. Nie umknie naszej uwadze nieformalny szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ktуry odbył się w Astanie z udziałem prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Białoruś przewodniczy tej organizacji. Kraj zainicjował działania zmierzające do kształtowania skutecznego systemu reagowania w trudnych sytuacjach, zwiększenie roli i wpływu OUBZ, stanowienia i rozwoju Sił Zbiorowych, skutecznego przeciwdziałania wspуłczesnym zagrożeniom. Mińsk opowiada się za rozszerzeniem wspуłpracy OUBZ z innymi organizacjami międzynarodowymi: ONZ, OBWE, WNP, NATO, UE. Nie przypadkiem jednym z głуwnych tematуw szczytu były wydarzenia w Afryce Pуłnocnej i na Bliskim Wschodzie, ich wpływ na sytuację w strefie odpowiedzialności OUBZ. Więcej o szczycie czytaj w publikacji “Bezpieczeństwo to wspуlna sprawa”.
Nieformalny szczyt odbył się w stolicy Kazachstanu. W tym numerze czasopisma zamieściliśmy artykuł, kierujący czytelnika na wschуd rуwnież z innych przyczyn. Chodzi przede wszystkim o dwustronną wspуłpracę Białorusi, między innymi z Azerbejdżanem. Jak twierdzi autor publikacji “Partner na Wschodzie” Białoruś i Azerbejdżan wiele łączy oprуcz radzieckiej historii. Dwa kraje mają podobną liczbę ludności, produkt krajowy brutto oraz wskaźnik rozwoju społecznego co roku obliczany przez ONZ. W ostatnim dziesięcioleciu oba kraje należą do liderуw WNP pod względem tempa rozwoju gospodarki. Istnieje dużo przykładуw korzyści białorusko-azerskiej wspуłpracy, ktуre kazały więcej uwagi zwrуcić na tę strefę w polityce zagranicznej.
Wielokierunkowość polityki zagranicznej jest terminem dość nowym. Określa priorytety pewnych obszarуw, gdy chodzi o interesy narodowe państwa. Wschуd jest ważny, nie możemy jednak zapominać o więziach z Zachodem. Dla naszego kraju na pierwszy plan wchodzi wspуłpraca regionalna.
O tym jak się rozwija na przykładzie białorusko-polskich stosunkуw — w wywiadzie z Konsulem Generalnym Białorusi w Gdańsku, doktorem nauk politycznych Rusłanem Jesinem. Zatytułowaliśmy artykuł “Forpoczta sąsiedztwa”.
Ciąg dalszy tematu z życia regionуw w artykule “Z dziada pradziada”. Opowiada o tym, że w Polsce grupa etniczna Białorusinуw nie zapomina tradycji swoich przodkуw.
W sierpniu mieliśmy ważne osiągnięcia, w tym sportowe. Aleksandra Herasimienia została pierwszą białoruską mistrzynią świata w historii zawodуw pływackich na “krуlewskim” dystansie 100 metrуw stylem dowolnym. Wspaniała okazja pokazać emocje i radość z powodu cukcesu młodej zawodniczki na naszej okładce. Moim zdaniem udany pomysł. Więcej o triumfie Aleksandry Herasimieni w artykule “Złoty dystans”. Warto przeczytać.

Wiktor Charkow
redaktor czasopisma
“Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи