Беларусь Сегодня

Минск
+20 oC
USD: 2.07
EUR: 2.33

Białoruś objęła prezydenturę w WNP

[b]W Aszchabadzie odbyło się posiedzenie Rady Przywуdcуw Państw WNP[/b]Wcześniej spotkali się ministrowie spraw zagranicznych. Bezpośrednio podczas posiedzenia szefуw resortуw polityki zagranicznej dyskutowano na temat wspуłpracy w zakresie kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska. Nie zapomniano o temacie zapewnienia bezpieczeństwa.
Uczestnicy posiedzenia Rady Przywуdcуw Państw WNP w AszchabadzieW Aszchabadzie odbyło się posiedzenie Rady Przywуdcуw Państw WNP

Wcześniej spotkali się ministrowie spraw zagranicznych. Bezpośrednio podczas posiedzenia szefуw resortуw polityki zagranicznej dyskutowano na temat wspуłpracy w zakresie kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska. Nie zapomniano o temacie zapewnienia bezpieczeństwa.
Podstawowym dokumentem, ktуry należało przedyskutować, był plan wspуłpracy kulturalnej i oświatowej w latach 2013 — 2014. Obejmuje rуwnież przedsięwzięcia dotyczące najważniejszego tematu 2013 roku, ktуry będzie dla WNP rokiem kultury ekologicznej i ochrony środowiska. Białoruska delegacja zaproponowała przygotować porozumienie o wspуłpracy w zakresie ochrony środowiska. Nasza inicjatywa polega na tym, by utworzyć międzypaństwową radę ekologiczną. Ten organ mуgłby koordynować wspуlną działalność w zakresie wykonania decyzji, uchwalonych przez najwyższe organy Wspуlnoty.
Podobne tematy, ale już w bardziej szczegуłowym i praktycznym ujęciu, zawierał program szczytu przywуdcуw państw Wspуlnoty. W kontekście wspуłpracy kulturalnej i oświatowej szczegуlną uwagę nadano obchodom 70. rocznicy zwycięstwa narodu radzieckiego w wielkiej wojnie ojczyźnianej. Zakłada się, że we wszystkich państwach uchwalone zostaną właściwe programy narodowe uroczystości. Wspуlne dla państw WNP będzie ustanowienie orderu honorowego i medalu z okazji rocznicy.
Na porządku dziennym szczytu były między innymi sprawy rozwoju wspуłpracy gospodarczej. Przywуdcy państw porozmawiali na temat kształtowania zintegrowanego rynku walutowego, wspуłpracy w zakresie komunikacji, informatyzacji i innych.
Zaplanowano do podpisania kilka umуw dotyczących problematyki bezpieczeństwa. Chodzi w nich o utworzenie rady dowуdcуw jednostek wywiadu finansowego, o wspуłpracę w zakresie kształcenia specjalistуw jednostek antyterrorystycznych, o materialnym zaopatrzeniu organуw prowadzących walkę z terroryzmem i ekstremizmem oraz o perspektywach jednolitego systemu obrony przeciwlotniczej Wspуlnoty.
Przywуdcy państw pracowali energicznie i w dobrym humorze. Żadna kwestia, ktуra była na porządku dziennym, nie wywołała sprzeczności.
Harmonogram Aleksandra Łukaszenki rozpoczął się od dwustronnych negocjacji z prezydentem Turkmenistanu Gurbaguły Berdymuchammiedowem. Przywуdcy państw zgodnie stwierdzili nie tylko wysoki poziom wspуłpracy międzypaństwowej, ale i zwrуcili uwagę na wspaniałe stosunki dwуch narodуw. Obaj prezydenci są pewni, że ten zasуb warto rozwijać. Tym bardziej że łączą nas konkretne poważne projekty gospodarcze i artystyczne. Aleksander Łukaszenko podziękował koledze z Turkmenistanu za występ w Mińsku artystуw — jeźdźcуw na słynnych achałtekińcach. Zapewnił Gurbaguły Berdymuchammiedowa, że białoruscy specjaliści wykonają wszystkie swoje zobowiązania w zakresie budowy zakładu potasu na garłyckim złożu. Białoruś jest wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem.
Przed początkiem szczytu prezydent Białorusi spotkał się z ukraińskim kolegą Wiktorem Janukowiczem. Odbyła się rozmowa na temat relacji naszych krajуw i wspуłpracy Ukrainy z Unią Celną. Następnie była praca w wielostronnym formacie podczas posiedzenia Rady Przywуdcуw Państw WNP, ktуre nie trwało długo. Sprawdziły się solidne przygotowania wstępne.
Prezydenci porozumieli się w sprawie wspуlnych obchodуw 70-lecia zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej. Te plany uzupełnione zostaną w szczegуły według programуw narodowych. Zadecydowano o kontynuowaniu programu międzypaństwowego Stolica Kultury Wspуlnoty. Uchwalono postanowienia o nim. Przyszły rok w WNP poświęcony zostanie kulturze ekologicznej i ochronie środowiska. Państwa członkowskie WNP będą się poruszać w kierunku utworzenia zintegrowanego rynku walutowego. Chodzi o to, by otworzyć obszar finansowy każdego kraju dla operatorуw z innych państw. Poza tym uchwalono pakiet dokumentуw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa. Prezydenci wysłuchali raportu o działalności Zgromadzenia Międzyparlamentarnego WNP i zgodzili się, że ta dziedzina jest dość pożyteczna i warto ją rozwijać. Podjęto decyzję w najważniejszej sprawie proceduralnej. W 2013 roku pełnomocnictwa przewodniczącego w WNP Turkmenistan przekazał Białorusi. Aleksander Łukaszenko opowiedział swoim kolegom, jak Białoruś będzie pełnić tę odpowiedzialną misję.
Kraj zawsze był konsekwentnym zwolennikiem integracji w najrуżniejszych formatach. Nie jest tajemnicą, że między innymi dzięki stanowisku Białorusi WNP w ogуle istnieje w obecnej postaci. Dalsze wzmocnienie organizacji to logiczny kierunek ruchu. Aleksander Łukaszenko nazwał hasło, pod ktуrym odbędzie się prezydentura Białorusi we Wspуlnocie.
— Integracja na rzecz człowieka: wzmocnienie dobrego sąsiedztwa, rozwуj wspуłpracy ekologicznej, rozszerzenie dialogu kultur.
Do końca roku białoruska strona przedstawi koncepcję swojej prezydentury i odpowiedni plan jej realizacji. Najważniejsze dziedziny prezydent już nazwał. Są ich cztery. Rozwуj wspуlnego obszaru informatycznego. Wzmocnienie wspуłpracy kulturalnej i międzynarodowej. Rozszerzenie kontaktуw na poziomie inteligencji naukowej i twуrczej, organizacji kombatantуw i młodzieży. Realizacja projektуw w zakresie kultury ekologicznej i ochrony środowiska. Prezydent zapewnił:
— Będziemy się kierować interesami wszystkich państw członkowskich Wspуlnoty.
Skoro prezydenturę w organizacji Białorusi powierzono jednogłośnie, nasze stanowisko akceptują przywуdcy wszystkich państw WNP. Rada uchwaliła deklarację o rozwoju wszechstronnej wspуłpracy państw WNP. Dokument zaproponowała turkmeńska strona, ktуra zdaniem wszystkich na stanowisku przewodniczącego dobrze się spisała. Teraz przywуdcy państw Wspуlnoty spodziewają się owocnej i aktywnej działalności Białorusi. To całkiem odpowiada naszemu rozumieniu polityki integracji na obszarze poradzieckim.

Wasyl Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи