Drugie Forum Regionów Białorusi i Rosji zaprezentuje potencjał przemysłowy Państwa Związkowego

Bezpośrednie kontakty są niezawodne

Drugie Forum Regionów Białorusi i Rosji zaprezentuje potencjał przemysłowy Państwa Związkowego


Miasto Soczi w dniach 17-18 września serdecznie wita drugie Forum Regionów Białorusi i Rosji. W centrum uwagi przedstawicieli nie mniej niż 30 podmiotów Federacji Rosyjskiej, w tym Moskwy i Sankt Petersburgu, a także wszystkich obwodów Białorusi i jej stolicy Mińska — koordynacja polityki przemysłowej Państwa Związkowego. Oczekuje się, że problemy te zostaną omówione podczas spotkania prezydentów Białorusi i Rosji Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Głównym celem forum — stworzyć bardziej korzystne warunki dla rozwoju gospodarczych i handlowych stosunków bratnich krajów w całej ich różnorodności, podpisać konkretne umowy handlowe i porozumienia.Fora regionów są najbardziej reprezentatywną platformą dla wymiany poglądów i opracowania uzgodnionych decyzji. Te wydarzenia na dużą skalę odbywają się pod patronatem izb wyższych parlamentów Białorusi i Rosji, przy aktywnym udziale Stałego Komitetu Państwa Związkowego. Oczywiście, również omawiają się najważniejsze aspekty współpracy, przede wszystkim gospodarczej. Tak, w pierwszym Forum Regionów, które odbyło się w 2014 roku w Mińsku, przedstawiciele 19 regionów Rosji i wszystkich obwodów Białorusi rozpatrzyli perspektywy rozwoju kompleksu rolniczego obu krajów w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Państwa Związkowego. Na obecnym spotkaniu w Soczi planowane jest wypracowanie propozycji, mających na celu ściślejszą koordynację polityki przemysłowej Białorusi i Rosji. I, oczywiście, będzie wiele praktycznych wspólnych działań regionów i konkretnych podmiotów gospodarczych.

W przeddzień Sekretarz Stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota zapewnił, że spotkanie w Soczi odbędzie się na wysokim poziomie:

— To dobrze, że pojawia się forum, poświęcone współpracy regionów, ponieważ podobnych po prostu nie ma. Jest to dobra platforma, aby przedstawiciele regionów spotkali się, porozmawiali ze sobą, omówili pilne kwestie i podpisali jakieś umowy. Zazwyczaj na marginesach forum podpisywano szereg umów, i obecne wydarzenie nie będzie wyjątkiem. Umowy zostaną podpisane między regionami obu krajów, między regionami Rosji i rządem Białorusi. Jeśli mówimy o współpracy przemysłowej, to leży na regionach. Przede wszystkim, w budowie maszyn. Są w Rosji wspólne przedsiębiorstwa w montażu ciągników, obrabiarek, mikroelektroniki. I są wspólne przedsiębiorstwa na Białorusi, także w dziedzinie budowy maszyn.

Jest oczywiste, że przemysłowcy obu krajów zamierzają jak najszerzej zaprezentować w Soczi swoje możliwości. W szczególności, ostatnio na ten temat pod kierownictwem Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Michaiła Miasnikowicza odbyła się telekonferencja z przedstawicielami białoruskich regionów, ministerstw i departamentów kraju. Szef izby wyższej Parlamentu, w szczególności, zauważył:

— Białoruś otrzymuje niepowtarzalną szansę, aby poważnie zaprezentować osiągnięcia, zachodzące w gospodarce realnej, w sektorze usług i, oczywiście, podpisać nowe umowy i kontrakty.

Takie podejście wynika z sytuacji w białorusko-rosyjskich stosunkach gospodarczych. Do możliwości, oferowanych do rozszerzenia współpracy przez Państwo Związkowe, dodały się nowe, związane z utworzeniem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z udziałem również Armenii, Kazachstanu. Nowe umowy przyczynią się do wzrostu eksportu, który jest jednym z głównych priorytetów gospodarczych Białorusi.

Jak rozwiązują się te kwestie? Oto, co, w szczególności, opowiedział przewodniczący komitetu organizacyjnego forum od strony białoruskiej, zastępca przewodniczącego Rady Republiki Anatolij Rusieckij:

— Główne wydarzenie Forum skupi się na wspólnych podejściach i regionalnych aspektach polityki przemysłowej Państwa Związkowego. W rozwoju tematu są zaplanowane trzy tematyczne zadania sekcyjne: o doświadczeniu obu krajów w realizacji podstawowych zasad i celów polityki przemysłowej; o uprawnieniach organów władz podmiotów Białorusi i Rosji w zakresie realizacji polityki przemysłowej, ich doświadczenia; o roli programów Państwa Związkowego w realizacji strukturalnej polityki przemysłowej, rozwoju współpracy międzyregionalnej i więzi kooperacyjnych. Zgodnie z tym będzie zorganizowana wystawa na dużą skalę produktów wiodących przedsiębiorstw przemysłowych Białorusi. Jej przygotowanie obecnie kończą Izba Handlowo-Przemysłowa, ministerstwa i departamenty, obwodowe komitety wykonawcze, konkretne przedsiębiorstwa. Swoje osiągnięcia pokażą znane w Rosji zakłady takie jak BiełAZ, MAZ, MTZ, “Amkodor”. Najnowsze kombajny pokaże “Homselmasz”, windy — “Mohylewliftmasz” — lista jest długa. Zostanie także zaprezentowana produkcja obróbki drewna i przemysłu rafineryjnego, zorganizowana wystawa najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych. Odbędzie się również jarmark-sprzedaż, gdzie można będzie kupić białoruskie artykuły żywnościowe i inne produkty konsumpcyjne. To produkty z mięsa i mleka, obuwie, odzież i tekstylia. Odbędą się liczne negocjacje szefów podmiotów gospodarczych i organów rządowych. Zadanie jest nie tylko zwiększyć obroty handlowe, ale również pogłębić współpracę przemysłową. Zakładamy, że uda się podpisać umowy handlowe co najmniej na 100 milionów dolarów. Oczekuje się podpisanie około 15 porozumień o współpracy międzyregionalnej.

Więc już teraz można powiedzieć, że forum będzie kolejnym dowodem głębokiego historycznie uzasadnionego przenikania się gospodarek Białorusi i Rosji. Na rachunku Rosji ponad połowa eksportu białoruskiego, również jest duży udział Białorusi w rosyjskim handlu zagranicznym. Dziś wiodące pozycje we wzajemnej współpracy gospodarczej z Białorusią zajmują Centralny, Nadwołżański, Uralski, Północno-Zachodni Okręgi Federalne, Moskwa i Petersburg. Jednak na Białorusi rozumieją, że trzeba stale bronić swoją niszę. Każda nowa umowa — to wielka praca zarówno w doskonaleniu znanych już produktów i promowaniu nowych. Anatolij Rusieckij kontynuuje:

— Od dawna pracujemy na rynku Rosji, ale należy zauważyć, że w ostatnim czasie powstał szereg czynników, które znacząco wpływają na warunki dostępu do tego rynku. Istotny wpływ, w tym okazują dołączenie Rosji, a teraz i Kazachstanu do WTO, wprowadzenie przez szereg krajów sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej i przyjęcie przez nią odwetowych środków do ochrony swojego rynku. W związku z tym chcielibyśmy na forum skupić uwagę na skuteczności zwiększenia więzi kooperacyjnych, stworzeniu wspólnych białorusko-rosyjskich produktów substytucji importu. W Państwie Związkowym przyjęto szereg decyzji, mających na celu stworzenie warunków do ściślejszej współpracy między sektorami przemysłowymi obu krajów. I praca ta trwa, bo mamy ogromny potencjał w tej dziedzinie. Stworzenie EUG pozwala na świeże spojrzenie na rolę Państwa Związkowego. Niestety, w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej nie zostały rozwiązane kwestie spójnej polityki przemysłowej. I dlatego Państwo Związkowe powinno być liderem w tych procesach.

Z treściowym pakietem wniosków udali się do Soczi również przywódcy regionów białoruskich. Obwód brzeski, na przykład, zaprezentuje produkty mięsne i mleczne wysokiej jakości, dzianiny, tkaniny bawełniane. Planowane jest kontynuowanie dialogu z szefami rosyjskich regionów, rozpoczętego wcześniej — z obwodem pskowskim, Jamalsko-Nienieckim Okręgiem Autonomicznym. Oczekuje się podpisanie umów o rozwoju współpracy. Wiele takich faktów. Wymownie świadczą o tym, że kolejne Forum Regionów zostanie bodźcem dla dalszego rozwoju stosunków zarówno w dziedzinie współpracy przemysłowej, a także w innych ważnych dla Białorusi i Rosji obszarach.


Na Białorusi stworzono prawie 3 tysiące organizacji i przedsiębiorstw z rosyjskimi inwestycjami, ich łączna wartość to 800 milionów dolarów. Dziś na Białorusi realizuje się około 20 projektów inwestycyjnych z udziałem kapitału rosyjskiego. W Rosji działa ponad tysiąc przedsiębiorstw z kapitałem białoruskim.Władimir Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter