Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Atrakcje w stylu retro

[b]Dziś na Białorusi odbudowuje się coraz więcej zabytków architektury związanych ze znanymi osobami[/b]Od czego zaczyna się ojczyzna? W każdej białoruskiej miejscowości jest własna odpowiedź na to pytanie. Ministerstwo Kultury wspólnie z Obwodowym Komitetem Wykonawczym w Grodnie ogłosiło konkurs na projekt pomnika Mendoga — założyciela i pierwszego władcy państwa litewskiego. Rozwiązanie kompozycyjne i plastyczne ma nawiązywać do najlepszych tradycji klasycznej i narodowej sztuki monumentalnej. Do wiosny 2012 roku ministerstwo rozpatrzy wnioski artystów. Mendog w XIII wieku zjednoczył ziemie Białorusi i Litwy i utworzył jedno państwo, które przyznał papież. Temat historyczny nadal jest popularny w wielu regionach Białorusi, gdzie próbuje się przywrócić pamięć o dawnych epokach, tradycjach, które jednoczą Białorusinów z innymi narodami Europy. Właśnie dlatego w różnych miastach i wsiach w 2012 roku będą kontynuowane prace renowacyjne w starych klasztorach, majątkach, świątyniach. Pieniądze na to wydaje nie tylko państwo, ale i prywatni inwestorzy.
Dziś na Białorusi odbudowuje się coraz więcej zabytkуw architektury
związanych ze znanymi osobami


Od czego zaczyna się ojczyzna? W każdej białoruskiej miejscowości jest własna odpowiedź na to pytanie. Ministerstwo Kultury wspуlnie z Obwodowym Komitetem Wykonawczym w Grodnie ogłosiło konkurs na projekt pomnika Mendoga — założyciela i pierwszego władcy państwa litewskiego. Rozwiązanie kompozycyjne i plastyczne ma nawiązywać do najlepszych tradycji klasycznej i narodowej sztuki monumentalnej. Do wiosny 2012 roku ministerstwo rozpatrzy wnioski artystуw. Mendog w XIII wieku zjednoczył ziemie Białorusi i Litwy i utworzył jedno państwo, ktуre przyznał papież. Temat historyczny nadal jest popularny w wielu regionach Białorusi, gdzie prуbuje się przywrуcić pamięć o dawnych epokach, tradycjach, ktуre jednoczą Białorusinуw z innymi narodami Europy. Właśnie dlatego w rуżnych miastach i wsiach w 2012 roku będą kontynuowane prace renowacyjne w starych klasztorach, majątkach, świątyniach. Pieniądze na to wydaje nie tylko państwo, ale i prywatni inwestorzy.

Hotel 2w klasztorze
W Gуrnym Mieście w Mińsku do 2013 roku zakończy się renowacja dawnego męskiego klasztoru bernardynуw. Historia budynkуw przy ulicy Cyryla i Metodego zaczyna się w XVII wieku, gdy w tym miejscu powstał klasztor. Pуźniej pod jego dachem mieściło się więzienie, byli zakwaterowani strażacy. Do niedawna w głуwnym gmachu była komenda wojskowa.
Gdy w stolicy zaczęto odbudowę starуwki, zadecydowano o odbudowie wszystkich budynkуw klasztoru. Będzie tu hotel, kilka muzeуw i inne obiekty.
— Głуwny korpus klasztoru, jaki był w XIX wieku, zostanie odbudowany w całości — opowiedział kierownik naukowy obiektu Sergiusz Bagłasow. — Będą wnętrza jak dawniej, odsłania się starsze warstwy, sufity o łukowym sklepieniu, na podstawie znalezionych na podłodze płytek ceramicznych produkuje się podobne.
W budynku będzie hotel na 49 miejsc. Obok będą nieduże korpusy, odbudowane na nowo, ponieważ zachowały się zaledwie fragmenty. Będą w nich restauracja, ośrodek sportowy, salon fryzjerski, kawiarnia internetowa, bar, księgarnia, wypożyczalnia kostiumуw historycznych, a pod ziemią — pomieszczenia techniczne hotelu i parking.
Będzie czynnych kilka muzeуw: karocy, straży pożarnej, archeologii, przedstawiające podziemne fragmenty starych budowli.

Zburzona dzielnica nad rzeką
Obok klasztoru bernardynуw, paralelnie do rzeki Swisłoczy, leży ulica Zybicka — jedna z najstarszych w Mińsku. Dawniej była tu przystań, do ktуrej płynęły łodzie z Morza Czarnego. Teraz jest pusto. Do lat 1950. teren zabudowano. Następnie dzielnicę zburzono. Teraz może być odbudowana. Istnieją dwa rozwiązania.
Białoruska Krajowa Rada Naukowo-Metodyczna ds. Dziedzictwa Historyczno-Kulturalnego przy Ministerstwie Kultury uchwaliła projekt firmy Mińskprojekt. Kierownik naukowy projektu Natalia Baraniec zbadała zdjęcia topograficzne z lat 1960., materiały XVII — XVIII wieku. Wniosek jest taki: “Odtworzenie wiarygodnej zabudowy w dawnej postaci nie jest możliwe ze względu na brak kompletnego zestawu dokumentуw”.
Alternatywną ofertę złożyła grupa absolwentуw Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego i Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autorzy zbadali archiwa i potraktowali historię ulicy bardzo ostrożnie. Andrzej Larry, jeden z autorуw, zanalizował zdjęcia lotnicze rуżnych czasуw i istniejące archiwa fotograficzne. Znalazł dokładne rysunki wszystkich budynkуw przy ulicy Zybickiej zrobione w XIX wieku i na początku lat 1950. przed zburzeniem budynkуw. Larry twierdzi, że można odtworzyć autentyczny wygląd ulicy.

Napoleon Orda wraca
Majątek Czerwony Dwуr w powiecie iwanowskim na Polesiu w XIX wieku należał do artysty Napoleona Ordy. W budynku byłej szkoły we wsi Worocewicze istnieje muzeum i galeria obrazуw malarza. W miejscu, gdzie stał majątek, ktуry spłonął w pożarze w 1943 roku, przeprowadzono badania. Rozpoczęto odbudowę majątku.
Zbudowano fundament domu, jest piwnica wyłożona cegłą, z sufitem o łukowym sklepieniu. W grudniu budowniczy zabrali się do budowy drewnianego zrębu. Pierwszy wieniec jest z dębowego bala, drugi i kolejne będą z sosny. Elewację frontową będzie zdobić piętrowy portyk z czterema kolumnami i małym balkonem.
Ściany zewnętrzne zostaną obite dranicą i otynkowane. Dach gontowy, małe okna, piętnaście pokoi, mnуstwo piecуw, kominek. Typowy dla Polesia końca XVIII wieku majątek szlachecki. Tak wygląda na rysunku namalowanym przez słynnego właściciela.
Obok majątku był ogrуd, w ktуrym było 180 jabłoń, 100 grusz, dużo śliw przerуżnych gatunkуw. Od tylnej strony domu mieścił się staw, ktуry istnieje do dziś. Wszystko znamy ze spisu sporządzonego w 1835 roku przez urzędnikуw po wyroku sądowym orzekającym konfiskatę majątku. Taka była zapłata Ordy za udział w powstaniu listopadowym 1831 roku. Sam był zmuszony na ćwierć wieku wyemigrować do Francji. Po powrocie z Paryża do rodzinnych okolic po amnestii Orda dużo podrуżował. Dzięki jego rysunkom, a namalował ich ponad tysiąc, Białorusini i obywatele sąsiednich państw mogą sobie wyobrazić, jak wyglądały zamki i zespoły pałacowo-ogrodowe, ktуre ostatnim widział Napoleon z Czerwonego Dworu.

Dostojewo pozdrowi Dostojewskiego
W 2021 roku świat będzie obchodzić 200-lecie urodzin rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego. Korzenie twуrcy sięgają powiatu iwanowskiego na Białorusi, niedaleko majątku Ordy.
Białoruski premier Michał Miaśnikowicz podczas spotkania z rosyjskim kolegą Władimirem Putinem złożył propozycję dotyczącą odbudowy majątku rodzinnego Dostojewskich we wsi Dostojewo w ramach projektуw kulturalnych Państwa Związkowego i uzyskał zgodę. Odbudowę majątku Dostojewskich wesprze rуwnież Ministerstwo Kultury Białorusi, na te cele wydzielono środki finansowe.
Muzeum Dostojewskiego w szkole we wsi Dostojewo (w styczniu 2012 roku mija 30 lat od stworzenia gabinetu osobliwości) jakiś czas temu otrzymało kompletny zbiуr utworуw pisarza. Wydane zostało w Rosji w 18 tomach. Cenna paczka z Moskwy była adresowana białoruskiemu premierowi, mieszkańcom Dostojewa przekazał ją wiceminister kultury Tadeusz Strużecki.

Hotel z hrabiowskich ruin
Majątek hrabiуw Potockich w Berezynie odbuduje inwestor. Budynek XIX wieku wystawiono na przetargu. Po przetargu, w ktуrym wzięły udział trzy firmy, zabytek architektury sprzedano za 112 milionуw białoruskich rubli.
Według Eugeniusza Bułojczyka, szefa Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki Powiatowego Komitetu Wykonawczego w Berezynie, działkę obok posiadłości (około 0,5 hektara) oddano w dzierżawę na okres 50 lat. Przed inwestorem postawiono warunek: ponieważ opracowano już dokumentację projektową, wszystkie prace mają być prowadzone zgodnie z uchwalonym planem architektonicznym.
W majątku będzie hotel i restauracja z salą myśliwską.
Do lat 70. w rezydencji Potockich mieściła się szkoła, następnie magazyn. Potem miejscowa ludność prawie rozebrała dom cegła po cegle. Zabrano nawet kamienne schody prowadzące do rzeki Berezyny.

Wizerunki pod sklepieniem
W katedrze w Grodnie przystąpiono do drugiego etapu remontu świątyni po pożarze. W 2006 roku ogień zniszczył fragment 300-letniego ołtarza, paramenty kościelne, ucierpiały rуwnież malowidła. Spłonęły 4 z 20 zabytkowych drewnianych rzeźb XVIII wieku.
Ołtarz całkowicie odrestaurowano latem 2011 roku. Prace wykonali rzemieślnicy z powiatu woronowskiego. Jednocześnie Litwini pracowali nad złoceniem poszczegуlnych elementуw wystroju świątyni.
W tej chwili restauratorzy poprawiają malowidła na suficie. Są to wizerunki czterech prorokуw — Jana, Mateusza, Łukasza i Marka. Usunięto już trzy warstwy farby, ktуrymi w rуżnych latach malowano freski. Zostanie odtworzony pierwotny wygląd starych malowideł.

Helena Niekraszewicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи