Aleksander Łukaszenko: Będziemy iść w wybranym kierunku, ponieważ przyniósł on nam pewne skutki pozytywne

Około trzech godzin trwała konferencja prasowa Prezydenta Republiki Białoruś Aleksandra Łukaszenki, która odbyła się 20 marca w Pałacu Republiki
Około trzech godzin trwała konferencja prasowa Prezydenta Republiki Białoruś Aleksandra Łukaszenki, ktуra odbyła się 20 marca w Pałacu Republiki.

W konferencji prasowej wzięło udział ponad 500 białoruskich i zagranicznych dziennikarzy, przy tym przedstawiciele zagranicznych środkуw masowego przekazu stanowili większość. Uwzględniając fakt, że konferencja prasowa odbyła się z okazji przeprowadzonych wyborуw prezydenta, wzięło w niej udział około 300 obserwatorуw zagranicznych i wewnętrznych, kierownicy organуw państwowych, przedstawiciele organizacji społecznych i korpus dyplomatyczny.

Dziennikarzy interesowała opinia białoruskiego lidera co do przeprowadzonej kampanii wyborczej, zachowania się oponentуw władzy, ich oświadczeń i działań. Brzmiały pytania dotyczące perspektyw rozwoju stosunkуw Białorusi z Rosją, Ukrainą, Gruzją, Chinami, Unią Europejską oraz USA, poważnymi organizacjami międzynarodowymi.
Poruszano kwestie zaistniałej w świecie sytuacji geopolitycznej, aktualnych problemуw międzynarodowego porządku dziennego.

W swojej krуtkiej odezwie do przedstawicieli środkуw masowego przekazu Aleksander Łukaszenko oświadczył: “Rewolucja, o ktуrej tak dużo mуwiono, a co niektуrzy zaś ją przygotowywali, na Białorusi poniosła krach. Inaczej być nie mogło”. Jak wynika z jego słуw, wybory prezydenta odbyły się zgodnie z Konstytucją, rzetelnie, demokratycznie. “Nasz narуd samodzielnie dokonał wyboru — podkreślił głowa państwa. — Jest to wyraziste i bezsprzeczne zwycięstwo siły ducha, godności narodowej i szacunku do siebie białoruskiego narodu”.

“Mimo jawnego dyktatu zagranicznego i kolosalnej presji zewnętrznej, nie udało się nas złamać” — zaznaczył prezydent. Odwrotnie, dodał on, przez to wszystko osiągnięto zupełnie inny od oczekiwanego efekt.

Prezydent jest przekonany, że białoruski narуd jest narodem, ktуrym nie da się sterować z zewnątrz, nie ma sensu wywierać na nim presji. “Wyniki głosowania wykazały to z całą oczywistością” — powiedział on. Przy tym prezydent potwierdził, że nie zamierza zmieniać ukierunkowania, ogłoszonego na Białorusi. “Nie jest to konieczne. Będziemy iść w wybranym kierunku, ponieważ przyniуsł on nam pewne skutki pozytywne — podkreślił Aleksander Łuakszenko. — Szlifowanie i korygowanie — tak. Cele zostały postawione, w przypadku ich osiągnięcia i wykonania programu opracowanego na trzecim Ogуlnobiałoruskim Zebraniu Narodowym na okres pięciu lat, nie poznają państwo naszego kraju. A zatem program ten zostanie wykonany, i Białoruś będzie ładnym, kwitnącym krajem”.

Mуwiąc o przyszłych planach, prezydent zaznaczył, że dalsze budownictwo Państwa Unijnego jest zadaniem strategicznym, braterska Rosja zaś — najważniejszym partnerem. Aleksander Łukaszenko podkreślił, że na arenie międzynarodowej Białoruś będzie w dalszym ciągu kontynuować pokojową wielokierunkową politykę zagraniczną, utrwalać stosunki dobrosąsiedzkie z innymi państwami. “Białoruś nigdy nikomu nie groziła. Ale własnej niepodległości i interesуw narodowych będziemy bronić za pomocą wszystkich cywilizowanych środkуw” — powiedział Aleksander Łukaszenko.

“Jesteśmy gotowi do rуwnoprawnego, podkreślam to, dialogu politycznego ze wszystkimi krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi oraz krajami członkowskimi Unii Europejskiej”, — zaznaczył białoruski lider. Aleksander Łukaszenko nadmienił rуwnież, że “będziemy rozwijać nasze stosunki z kierownictwem UE tak, jak oni tego chcą. To nie zależy od nas”. “Chcielibyśmy, aby w Unii Europejskiej uważnie i delikatnie traktowano narуd białoruski i uważano go za swojego partnera” — oświadczył prezydent.

Przyczyna presji Zachodu na nasz kraj, zdaniem Aleksandra Łukaszenki, polega na tym, że Białoruś stanowi przeszkodę na drodze stworzenia świata jednobiegunowego. “Szykany na Łukaszenkę powstają nie dlatego, że jest on dyktatorem albo zbudował nie ten układ (niech Amerykanie popatrzą na inne państwa, ktуrych układy w ogуle nie mają nic wspуlnego z ich standardami demokratycznymi) — powiedział prezydent. — Cała sprawa polega na tym, że Białoruś zniweczyła plany co do łuku bałtycko-czarnomorsko — kaspijskiego”.

Przeciwnicy świata wielobiegunowego chcą “odciąć” Rosję od Europy. “Jeszcze na początku mojej kadencji proponowano mi ten pomysł, obiecywano pieniądze — podkreślił Aleksander Łukaszenko. — Pamiętają Państwo to moje zdanie: “Nie handluje przyjaźnią z Rosjanami”. Rozerwaliśmy ten łańcuch i nie zamknęliśmy tego łuku”.

Aleksander Łukaszenko oświadczył rуwnież, że Białoruś jest dumna ze swoich stosunkуw z Rosją, Chinami, Indiami, państwami Bliskiego Wschodu. Pod względem potencjału, w tym gospodarczego — “jest to więcej niż połowa świata, jest to prawie cały świat”, podkreślił prezydent. “No i Europa jest drugim partnerem pod względem obrotu towarowego, a zatem śmieszne jest mуwienie o jakiejkolwiek izolacji Białorusi” — powiedział głowa państwa.

Aleksander Łukaszenko położył szczegуlny nacisk na dobrych stosunkach, ktуre ułożyły się pomiędzy Białorusią i Chinami. “Nasz obrуt towarowy zwiększa się milowymi krokami” — podkreślił on i nadmienił, że w przyszłości nasz kraj zamierza doprowadzić zakres handlu wzajemnego z Chinami do 2 miliardуw dolarуw. “Będzie to ogromne zwycięstwo” — przekonany jest prezydent.

Głowa państwa stwierdził brak problemуw pomiędzy Białorusią i Chinami w dziedzinie polityki i dyplomacji. “Mamy jednakowe stanowisko na arenie międzynarodowej, zawsze odczuwamy poparcie Chin i odwzajemniamy to chińskiemu narodowi i kierownictwu tego kraju” — nadmienił białoruski lider. Na końcu konferencji prasowej Aleksander Łukaszenko zaznaczył otwarty i zasadniczy charakter spotkania z dziennikarzami.

“W ciągu 10 lat nie było żadnego przypadku, żebym wyszedł do dziennikarzy lub narodu i prуbował wykręcać się i mуwić nieprawdę, nawet jeśli mogło mi to zaszkodzić. Nigdy nie unikałem skomplikowanych, poważnych kwestii, zawsze odpowiadałem na nie uczciwie i otwarcie” — podkreślił prezydent.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи