Żal po “martwej klasie”

Memoriał, poświęcony dzieciom-ofiarom wojny, buduje się w wsi KrasnyjBereg rejonu Żłobińskiego
W roku 1944 w przeddzieс odwrotu, faszy¶ci stworzyli w tej wsi punkt zborny dla dzieci biaіoruskich od 8 do 14 lat — czekaі ich los krwiodawcуw dla oficerуw i їoіnierzy wermachtu. Wedіug oficjalnych danych, z tego obozu odprawiono do Niemiec prawie 2 tysi±ce dzieci. Maіo kto z nich wrуciі do domu…

Pierwsza prуba stworzenia na miejscu punktu zbornego memoriaіu byіa przedsiкwziкta w roku 1994. Co prawda, wtedy budowanie trzeba byіo zwin±ж — nie starczyіo pieniкdzy. Jednak niedawno z inicjatywy Їіobiсskiego rejonowego komitetu wykonawczego pracy na placуwce zostaіy wznowione.

Unikalny memoriaі zostaі zaprojektowany przez grupк twуrcz± zasіuїonego architekta Biaіorusi Leonida Lewina. Wedіug koncepcji autorуw, w Krasnym Beregu powinien zjawiж siк wielowymiarowy zespуі architektoniczny, wspуіzaleїnymi czк¶ciami ktуrego stan± siк sad jabіoniowy, “Plac Sіoсca”, “martwa klasa”, skіadaj±ca siк s pustych іawek szkolnych… Przewaїaj±ca czarno-biaіa gama bкdzie kontrastowaж z witraїami rysunkуw dzieciкcych.

Tymczasem taki projekt na duї± skalк moїe byж za drogi dla budїetu rejonowego. Dla skoсczenia prac trzeba powyїej miliarda rubli. W rejonowym komitecie wykonawczym maj± nadziejк na poparcie ze strony nieobojкtnych ludzi na Biaіorusi i poza jej granicami.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter