Минск
+11 oC
USD: 2.04
EUR: 2.28

100 lat — młodzieńczy wiek

Wśród 800 białoruskich długowiecznych ludzi prawie 90 procent stanowią kobiety
Na Biaіorusi okoіo 800 mieszkaсcуw przekroczyіo 100letni±і granicк wiekow±. W¶rуd nich 69 osуb urodziіo siк w XIX stuleciu. Wedіug danych Ministerstwa Pracy i Opieki Spoіecznej na dzieс 1 lipca bieї±cego roku, 21 mieszkaсcуw kraju przekroczyіo 110± rocznicк.

W¶rуd biaіoruskich dіugowiecznych ludzi mкїczyјni stanowi± tylko 11,5% Przy czym w gronie osуb, ktуre przekroczyіy 100n± rocznicк, kobiety przewaїaj± nie tylko pod wzglкdem ilo¶ci –na staіe opanowaіy one rekordowo wysokie granice wiekowe.

I tak w bieї±cym roku mieszkanka Miсska Anna Adamowna Borysewicz obchodziіa 117 rocznicк od dnia urodzin. W paјdzierniku tк sam± rocznicк bкd± obchodziіy Aleksandra Jakowlewna Okosotko z rejonu Stolinskiego w obwodzie Brzeskim. 116t± rocznicк “zaliczyіa” mieszkanka miasta Moіodzieczno odwodu Miсskiego Anna Pawіowna Ragiel. A w¶rуd mкїczyzn najstarszym jest 108letni Michaі Afanasiewicz Woіodkiewicz, zamieszkaіy w Moіodziecznie.

Pod wzglкdem liczby dіugowiecznych ludzi prowadzi obwуd Grodzieсski (191 osуb w wieku powyїej 100 lat), drugie miejsce zajmuje obwуd Miсski (159), trzecie za¶ — obwуd Witebski (129).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...