Życie w klubach

<img class="imgl" alt="Wiosenny festiwal klubуw UNESCO w Hrodnie dedykowano ideałom pokojowym UNESCO. Na scenie członkowie jednego z klubуw" src="http://www.belarus-magazine.by/belpl/data/upimages/2009/0001-009-374.jpg">[b]Dokładnie 25 lat temu na Białorusi założone zostały kluby Organizacji Narodуw Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Nie pojawiły się nagle, jako pierwsze kluby w ramach tego nowego ruchu światowego, opierały się na trwałym podłożu przyjaźni, dobrego sąsiedztwa i zrozumienia. [/b]<br />Przez ćwierć wieku swojej działalności w krajowej organizacji społecznej opracowano precyzyjną strukturę: stworzono sekretariat, system komunikacji z europejskimi klubami UNESCO, założono oddziały w Minsku i regionach kraju. Białoruskie stowarzyszenie, kierując się wspуlnymi tradycjami i dążeniami ruchu światowego, położyło akcent na pracę z młodzieżą, by chłopcy i dziewczęta uczestniczący w licznych akcjach BelAO otrzymali maksymalne korzyści dla siebie. Prawie co roku białoruscy specjaliści wymyślają nowe, często unikatowe projekty, reagujące na aktualne potrzeby wspуłczesnej młodzieży. Coraz więcej uwagi poświęca się technologiom informatycznym.
[b]Dokładnie 25 lat temu na Białorusi założone zostały kluby Organizacji Narodуw Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Nie pojawiły się nagle, jako pierwsze kluby w ramach tego nowego ruchu światowego, opierały się na trwałym podłożu przyjaźni, dobrego sąsiedztwa i zrozumienia. [/b]

Wiosenny festiwal klubуw UNESCO w Hrodnie dedykowano ideałom pokojowym UNESCO. Na scenie członkowie jednego z klubуwPrzez ćwierć wieku swojej działalności w krajowej organizacji społecznej opracowano precyzyjną strukturę: stworzono sekretariat, system komunikacji z europejskimi klubami UNESCO, założono oddziały w Minsku i regionach kraju. Białoruskie stowarzyszenie, kierując się wspуlnymi tradycjami i dążeniami ruchu światowego, położyło akcent na pracę z młodzieżą, by chłopcy i dziewczęta uczestniczący w licznych akcjach BelAO otrzymali maksymalne korzyści dla siebie. Prawie co roku białoruscy specjaliści wymyślają nowe, często unikatowe projekty, reagujące na aktualne potrzeby wspуłczesnej młodzieży. Coraz więcej uwagi poświęca się technologiom informatycznym.
Największe znaczenie mają programy edukacyjne. Indywidualne kształcenie członkуw klubu i wolontariuszy, seminaria, treningi, spotkania z kolegami z zagranicy i inne. Najciekawsze projekty młodzieżowe — akcje międzynarodowe Uniwersytet Zimowy, Uniwersytet Letni, Obozy wolontariuszy na Białorusi i za granicą, Model ONZ, Obozy lingwistyczne, Lecznicza Magia, Akademia Klubуw, festiwal międzynarodowy Żywa Woda Przyjaźni, festiwale wiosenne i jesienne.
W chwili obecnej na Białorusi prowadzi aktywną działalność 50 klubуw UNESCO. Najbardziej liczny oddział regionalny jest w obwodzie hrodzienskim. Jego kierownik Juryj Hruca objął stanowisko piętnaście lat temu:
— Dogodne położenie geograficzne Hrodna — kilkadziesiąt kilometrуw od granicy z Polską i Litwą — nasunęło pomysł założenia klubуw UNESCO. Gzie, jak nie w tym mieście, można zjednoczyć młodzież pod patronatem solidnej organizacji? Zaczynaliśmy od kilku klubуw. Teraz zrzesza ponad 300 aktywnych chłopcуw i dziewczyn w wieku od 16 do 20 lat. Te ambitne osoby uczą się w szkołach, koledżach, uniwersytetach. Istotnie zwiększyło się przedstawicielstwo regionalne: kluby założono rуwnież w miastach Masty i Skidziel.
Mają rуżne nazwy: Awenir, Miasto Życia, Kronon, Omega, Orion, Klub. O tym ostatnim warto opowiedzieć więcej. Jego kurator i pomysłodawca Juryj Hruca zdradził kilka szczegуłуw:
— Klub założono w 1999 roku w Hrodzienskim Państwowym Koledżu Techniki, Technologii i Designu. Przez prawie 30 lat tą instytucją kierował doświadczony pedagog Wiaczasłaŭ Chmialnicki. Dzięki wsparciu władz koledżu regularnie organizujemy imprezy dla młodzieży. Nasze głуwne projekty to Kultura Świata, Zdrowy Tryb Życia, Informacje i Komunikacje. W tym roku mamy wiele planуw: udział w przeprowadzeniu Dnia Pokoju, szkolenie wolontariuszy, studentуw w zakresie zdrowego trybu życia. Nowa akcja — Od serca do serca. Odwiedzimy dzieci w mieście powiatowym Szczuczyn, gdzie postaramy się w przystępny sposуb opowiedzieć o znaczeniu miłosierdzia w życiu. Organizujemy podrуż do miejscowości Małaja Bierastawica, gdzie pomagamy starszym osobom. Kolejna akcja to rozmowy z pacjentami ośrodka rehabilitacji w Hrodnie.
Klub koledżu od 2000 roku aktywnie uczestniczy w festiwalach, ktуre tradycyjnie odbywają się w Hrodnie wiosną i jesienią. Podczas ostatniej imprezy wystąpili przedstawiciele 15 klubуw UNESCO obwodu hrodzienskiego oraz goście z innych miast Białorusi. Chłopcy i dziewczęta odbyli szkolenia podczas warsztatуw, byli uczestnikami zabaw interaktywnych, podczas ktуrych poruszono temat wartości. Odbył się jarmark, prezentacja nowych projektуw, przemyślano możliwości wymiany doświadczenia. Odbył się rуwnież ciekawy koncert, wycieczki po miejscach historycznych w Hrodnie. Celem podstawowym było zdobycie nowych informacji w formie interaktywnej, ciekawych i pożytecznych do dalszej działalności praktycznej w klubach i został on osiągnięty.
Podobnie można ocenić krajowy maraton młodzieżowy Open Dom, ktуry odbył się całkiem niedawno. Rozpoczął się w Lidzie w obwodzie hrodzienskim. Następnie członkowie klubуw zwiedzili Pinsk, Minsk oraz Nawapołack i Wiciebsk. W tych miastach zebrało się ponad 700 osуb, by więcej dowiedzieć się o swoim zdrowiu, zbadać infrastrukturę możliwości leczenia w miejscu zamieszkania. Uczestnicy maratonu na własne życzenie mogli zrobić szybki test do wykrywania HIV.
Aktualny temat ochrony zdrowia, walki z HIV w Europie Wschodniej i Azji Środkowej był w centrum uwagi IV Konferencji Międzynarodowej, ktуra odbyła się na początku maja w Moskwie. W konferencji wzięli udział reprezentanci 50 krajуw świata — uczeni i lekarze, specjaliści resortu zdrowia, eksperci w zakresie wsparcia rozwoju międzynarodowego, politycy i liderzy opinii publicznej. Krajowe stowarzyszenie klubуw UNESCO było partnerem konferencji.
Białoruskie doświadczenie w Moskwie przedstawiono podczas prezentacji. Wiceprzewodniczący krajowego stowarzyszenia społecznego BelAO Wital Nikanowicz na konkretnych przykładach pokazał metody profilaktyki HIV wśrуd młodzieży, w tym w zagrożonych grupach. Koordynator programu przedstawicielstwa Funduszu Narodуw Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na Białorusi Wiktoryja Łaziuk opowiedziała o wykorzystaniu interaktywnych technologii komputerowych wśrуd młodzieży do zwiększenia dostępu i świadczenia usług w zakresie badań tej niebezpiecznej choroby. Białoruś mogła zaprezentować swoje projekty dzięki wsparciu finansowemu i pomocy ekspertуw UNICEF i Unii Europejskiej.
Wspуłpraca międzynarodowa stowarzyszenia BelAO rozszerza się z roku na rok, w tym na poziomie regionalnym. Hrodzienski oddział regionalny przygotowuje się do nowego projektu. Juryj Hruca powiedział, że niedawno podpisano trzystronną umowę wspуłpracy granicznej klubуw UNESCO Białorusi, Polski i Litwy. Głуwne dziedziny działalności młodzieży trzech sąsiednich państw to misja pokojowa, walka z handlem ludźmi i rozpowszechnieniem narkotykуw. Odbędą się seminaria międzynarodowe, spotkania, treningi praktyczne.

Iosif [b]Papko[/b]
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter